Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Nasze usługi<!--Usługi PAIiIZ-->
Strona główna > Nasze usługi > Ekspansja Zagraniczna > Wsparcie polskich inwestycji

Zagraniczne Biuro Handlowe NairobiWsparcie polskich inwestycji


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., zgodnie z umową zawartą z Ministrem Rozwoju, realizuje zadanie pod nazwą: „Wspieranie polskich przedsiębiorstw na wybranych rynkach”.

Wydział Wspierania Polskich Inwestycji jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia polskim firmom zainteresowanym inwestowaniem za granicą w formie:

  • bezpośrednich inwestycji
   lub
  • fuzji i przejęć (mergers & acquisition).

Kompetencje

Stawianie pierwszego kroku na drodze ku zagranicznej ekspansji wymaga odpowiedniego wsparcia oraz wyposażenia przyszłego inwestora w niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące procesu globalizacji. Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej oferujemy współpracę w budowaniu kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej.

Profesjonalne wsparcie pracowników Wydziału obejmuje dostarczenie firmom odpowiednich zasobów informacyjnych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ponadto, przedstawiciele PAIH udzielają firmom zainteresowanym inwestowaniem za granicą merytorycznej pomocy polegającej między innymi na doradztwie w zakresie wyboru lokalizacji projektu inwestycyjnego oraz wsparciu przy uzyskaniu zachęt inwestycyjnych dostępnych w wybranym kraju.

Wydział współpracuje z kluczowymi instytucjami wspierającymi napływ inwestycji do poszczególnych krajów, tzw. IPA’s - Investment Promotion Agencies (Agencjami Promocji Inwestycji), sektorem publicznym oraz prywatnym mającym swój czynny udział we wspieraniu inwestycji zagranicznych.

Doradztwo inwestycyjne

Długofalowa relacja z inwestorem zagranicznym to kluczowy czynnik jego sukcesu. Towarzyszymy naszym klientom od początku procesu inwestycyjnego, poprzez wszystkie kolejne jego etapy, ale zostajemy z nim znacznie dłużej - nie tylko do momentu założenia spółki za granicą.

Nasz zespół doświadczonych ekspertów przygotuje listę atrakcyjnych lokalizacji, gdzie inwestycja klienta ma największe szanse na realizację, a także doradzi optymalną ścieżkę implementacji projektu na wybranych rynkach.

Przyszłych inwestorów zabierzemy też do kraju, gdzie projekt ma być realizowany, aby przyjrzeć się jego potencjałowi inwestycyjnemu.

Po zakończeniu realizacji inwestycji na wybranym rynku sprawdzamy, w jaki sposób polski inwestor odnalazł się w nowym miejscu oraz wspieramy go w dalszych działaniach.

Zachęty inwestycyjne

Polski inwestor zagraniczny może ubiegać się o instrumenty wsparcia na lokalnym rynku, w tym granty finansowe oferowane przez rząd państwa przyjmującego. Dostępność oraz specyfika instrumentów w wybranym kraju wymaga analizy na zasadzie case by case. Oferujemy inwestorom wsparcie również w tym aspekcie.

Polskie inwestycje za granicą

Polskie firmy coraz częściej inwestują za granicą oraz zwiększają aktywność inwestycyjną na światowych rynkach. Bez wątpienia, zjawisko to stanowi obecnie istotny znak przemian dokonujących się w polskiej gospodarce i określa poziom jej globalizacji. Aktywność inwestycyjna świadczy o potencjale polskich przedsiębiorstw, które stają się aktywnymi uczestnikami systemu międzynarodowego obrotu kapitałami inwestycyjnymi.

W celu utrzymania dynamiki rozwoju oraz skutecznie rywalizować z konkurencją ulokowaną często poza Europą, polskie firmy zmuszone są poszukiwać nowych rynków zbytu, alternatywnych źródeł zaopatrzenia w surowce oraz poszukiwać dostępu do zasobów strategicznych.

Przewaga konkurencyjna polskich przedsiębiorstw

Dotychczasowe doświadczenia polskich firm za granicą wskazały ich liczne przewagi konkurencyjne, dzięki którym mogły one odnieść sukces rynkowy.

Polskie produkty i usługi zyskały dobrą renomę na wielu rynkach, w szczególności wschodnich oraz dalekowschodnich. Polska, jako członek UE, jest postrzegana jako poważny partner posiadający produkty wysokiej jakości. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz implementując nowe technologie, polskie firmy śmiało konkurują z zagranicznymi przedsiębiorstwami w walce o nowe rynki. Dodatkowym czynnikiem, który przyczynił się do skutecznej ekspansji polskich firm za granicą była stale rosnąca siła polskiego eksportu oraz dynamiczność polskich managerów przy wchodzeniu na nowe rynki. Doświadczenia wyciągnięte ze zdobywania kolejnych kontraktów oraz wysoka jakość oferowanych produktów i usług przyczyniły się wielokrotnie do decyzji o przeprowadzeniu inwestycji w wybranych państwach.

 

12,1 mld PLN

w 2015 r. polscy inwestorzy bezpośredni zainwestowali za granicą

KIERUNKI EKSPANSJI:

1. CYPR
2. SZWAJCARIA
3. WIELKA BRYTANIA
4. WĘGRY
5. MALTA
6. CZECHY

 

93,6 mld PLN

należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2015

 

 

Nasze produkty:

 • warsztaty inwestycyjne - na terenie Polski,
 • zagraniczne wizyty rozpoznawcze (fact finding missions),
 • doradztwo strategiczne,
 • zagraniczne wizyty lokalizacyjne, tzw. study tours,
 • doradztwo z zakresu pozyskiwania narodowych i lokalnych instrumentów wsparcia,
 • doradztwo z zakresu pozyskiwania zagranicznych zachęt inwestycyjnych,
 • wsparcie relacyjne - powiązania kooperacyjne,
 • usługi After care


Program Polski Czempion

Program Polski Czempion promuje i wspiera polskie przedsiębiorstwa, które eksportują i inwestują za granicą lub mają w planach ekspansję zagraniczną. Celem programu jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu ekspansji zagranicznej, w tym także prezentacje case study wybranych firm.

Program prowadzony jest w wybranych miastach Polski pod patronatem Konkursu Polska Firma - Międzynarodowy Czempion, przy współpracy PwC, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, PKO Banku Polskiego, Redakcji „Pulsu Biznesu” oraz lokalnych partnerów samorządowych i otoczenia biznesu.
 
Opis projektu i harmonogram spotkań znajdziesz na dedykowanej programowi stronie internetowej.


Kontakt z nami:

Karolina Wawrzyniak: karolina.wawrzyniak@paih.gov.pl


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij