Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj w Polsce

PSSESpecjalna Strefa Ekonomiczna  PomorzePomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) tworzy atrakcyjne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji. Realizuje zadania, których celem jest stymulowanie gospodarki i poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PSSE pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym.


Dlaczego warto inwestować w PSSE:

 • Dogodna lokalizacja dla inwestycji: przygotowane tereny przemysłowe w północnej Polsce przy głównych szlakach komunikacyjnych (autostrada A1 Gdańsk - Łódź) oraz w pobliżu międzynarodowych portów lotniczych (Gdańsk, Bydgoszcz) i morskich (Gdańsk, Gdynia);
 • Decyzja o wsparciu wydawana na obszarze PSSE uprawniająca przedsiębiorcę do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy;
 • Maksymalny procentowy wskaźnik pomocy publicznej w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim:
 • Kompleksowa obsługa każdego projektu inwestycyjnego realizowana przez profesjonalny zespół pod przewodnictwem opiekuna wyznaczonego dla każdego inwestora;
  • Wsparcie podczas procesu aplikacyjnego o Decyzję o wsparciu:
   • udzielanie niezbędnych informacji;
   • doradzanie w zakresie wypełnienia Zgłoszenia Inwestora;
   • pomoc w kontaktach z odpowiednimi urzędami, przeprowadzanie postępowania administracyjnego o wydanie Decyzji o wsparciu po złożeniu wniosku o wydanie Decyzji przez inwestora;
  • Wydawanie Decyzji o wsparciu w imieniu Ministra właściwego ds. gospodarki;
  • Wsparcie w ramach opieki poinwestycyjnej:
   • doradztwo i promocja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Decyzji;
   • zapewnienie możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Zarządzającego obszarem, w tym z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Decyzji;
   • wsparcie i pośrednictwo w kontaktach z instytucjami otoczenia biznesu, szkołami zawodowymi, ośrodkami B+R, przedsiębiorcami, klastrami;
   • wsparcie i pośrednictwo w kontaktach z ośrodkami akademickimi w obszarze rozpoznania dostępności wykwalifikowanej kadry pracowniczej (absolwenci uczelni wyższych);
   • pomoc w kontaktach z naukowymi ośrodkami badawczymi działającymi na terenie obszaru w celu rozpoznania możliwości przeprowadzania badań i analiz;
   • cykliczne spotkania z przedstawicielami szkół/uczelni w zakresie dopasowywania oferty kształcenia do potrzeb lokalnych przedsiębiorców;
   • promocja szkolnictwa branżowego poprzez m.in. organizowanie wizyt studyjnych uczniów/studentów u przedsiębiorców działających na terenie obszaru;
   • organizowanie/współorganizowanie praktyk i staży zawodowych dla uczniów/studentów w firmach z obszaru;
   • udostępnianie przedsiębiorcom portalu Zarządzającego obszarem dla celów informacyjnych;
   • promocja przedsiębiorców za pomocą dostępnych kanałów komunikacji;
   • promocja przedsiębiorców w publikacjach i materiałach reklamowych oraz podczas organizowanych przez Zarządzającego obszarem eventów;
   • organizacja eventów i spotkań B2B dla przedsiębiorców działających na terenie obszaru;
   • wspieranie zagranicznej ekspansji przedsiębiorców działających na terenie obszaru;
   • doradztwo w zakresie dostępnych instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej przedsiębiorców;
 • Realizacja szeregu przedsięwzięć uzupełniających i rozszerzających działalność strefową, w tym:
  • Gdański Park Naukowo-Technologiczny: obejmujący swą szeroką aktywnością wsparcie rozwoju MŚP, start-upów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu;
  • Bałtycki Port Nowych Technologii w Gdyni: ulokowany na dawnych terenach Stoczni Gdynia S.A. - obejmuje proces budowy nowoczesnego otoczenia dla wspierania przemysłu stoczniowego i około stoczniowego.

Obszar zarządzającego Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych.W efekcie działań podjętych przez Zarządzającego Strefą przedsiębiorcy zrealizowali ponad 300 projektów inwestycyjnych, mających istotny wpływ na rozwój gospodarczy regionów.
Główni inwestorzy na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Inwestor Sektor Podstrefa

Anwil S.A.

Przemysł chemiczny

Włocławek

Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Produkcja opon Stargard
Cargotec Poland Sp. z o.o. Produkcja urządzeń dźwigowych Stargard

Ciech Soda Polska S.A.

Przemysł chemiczny

Inowrocław

Flextronics International Poland Sp. z o.o. Przemysł elektroniczny Tczew
Iglotex S.A.
Produkcja artykułów spożywczych Skórcz
International Paper Cellulose Fibers (Poland) Sp. z o.o. Produkcja wyrobów higienicznych Gdańsk

Jabil Poland Sp. z o.o.

Przemysł elektrotechniczny

Kwidzyn

Lacroix Electronics sp. z o.o.

Przemysł elektrotechniczny

Kwidzyn
Lafarge Cement S.A.
Produkcja cementu
Barcin

Mondi Świecie S.A.

Przemysł papierniczy

Świecie

MrGarden Sp. z o.o.
Meble drewniane
Grudziądz
Pekabex Pref S.A.
Usługi w zakresie inżynierii
Gdańsk
Plastica Sp. z o.o.
Produkcja wyrobów medycznych, higienicznych i kosmetycznych Kowalewo Pomorskie
Solvay Poland Sp. z o.o.
Przemysł chemiczny
Włocławek
SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o.
Branża maszynowa
Bydgoszcz
Unilever Polska S.A.
Produkcja lodów
Banino
WellU Science & Technology Sp. z o.o.
Produkcja preparatów kosmetycznych i toaletowych
Tuchom
Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.
Przemysł farmaceutyczny
Starogard Gdański

Spółka zarządzająca Strefą:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9
81-703 Sopot
Tel.: +48 58 740 43 00
Fax: +48 58 555 97 11
E-mail: invest@strefa.gda.pl
www.strefa.gda.pl
www.facebook.com/StrefaPomorze
twitter.com/PomorskaSSE


Kontakt:

 • Jacek Formela
  Radca Prawny, Dyrektor Działu Inwestycji Strefowych
  tel.: +48 58 740 43 20; +48 601 670 204
  e-mail: j.formela@strefa.gda.pl

 • Joanna Gasek
  Kierownik Oddziału w Toruniu
  tel.: +48 56 653 00 47; +48 605 676 600
  e-mail: j.gasek@strefa.gda.pl

(Ostatnia aktualizacja danych: sierpień 2020 r.)


Zobacz też:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij