Infolinia: 800 800 120
Dlaczego Polska

Zielony Park Przemysłowy w Tarnowie


Zielony Park Przemysłowy "Kryształowy" w Tarnowie

 

 • Powierzchnia: 350 ha
 • Liczba funkcjonujących podmiotów: 40
 • Branże: produkcja elementów budowlanych, produkcja elementów ze stali, elektromechanika, produkcja spożywcza, produkcja szkła, logistyka, działalność magazynowo - składowa

 

Zalety Parku Przemysłowego "Kryształowy"

 

 • Zwolnienia podatkowe

Na obszarze Zielonego Parku Przemysłowego "Kryształowy" funkcjonują zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nr XL/550/2009. O zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się firmy dokonujące nowych inwestycji oraz tworzące nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, w przypadku średnich przedsiębiorstw 60 %, a w przypadku mikro przedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw 70 % .

 • Teren dostępny komunikacyjnie: komunikacja kolejowa
  i drogowa
 • Lokalizacja: Proponowany teren Parku zlokalizowany jest w północnej części Tarnowa, i posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne z innymi rejonami miasta. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się drogi wylotowe z miasta, w tym droga krajowa nr 73 na Warszawę. Przez teren Parku przebiegają również czynne tory kolejowe, wykorzystywane przez działające na jego terenie przedsiębiorstwa, posiadające własne bocznice.
 • Uprzemysłowienie terenu

Teren Parku jest zagospodarowany w 35%, dominuje działalność produkcyjna. Funkcjonuje tu ok. 40 przedsiębiorstw, z których jako największe można wymienić: Fabrykę Silników Elektrycznych TAMEL S.A., Profitech Sp. z o.o., Domex Sp. Jawna, Fritar S.A., Unopol Sp. Jawna, Cegbud Cegielnia Krzyż, MS Sp. z o.o., FH Kwant, Bruk-Bet, Huta Szkła Ewa, Stalprodukt, Huetter, ELTAR.

 • Ukształtowanie i uzbrojenie terenu:

Teren płaski. Na obszarze Parku obecne są podstawowe media jak: woda, energia elektryczna, gaz i ciepło. Działają min. stacja transformatorowa 110/15kV ,oraz ciepłownia MPEC.

 • Cena gruntu

Porównując do innych rejonów Miasta, cena gruntu w nie zainwestowanej części Parku waha się w przedziale 50-60 zł/m2.

Szanse rozwojowe Zielonego Parku Przemysłowego "Kryształowy"
w Tarnowie

 • Lokalizacja węzła autostrady

W przyszłości w pobliżu zlokalizowany będzie zjazd z autostrady A4 - węzeł Krzyż, co dodatkowo podniesie dostępność i atrakcyjność tego terenu.

 • Położenie specjalnej strefy ekonomicznej w pobliżu

W odległości zaledwie jednego kilometra na południe od Parku, zlokalizowane są tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie - Podstrefa w Tarnowie, zarządzane przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.


Kontakt :

Biuro Obsługi Przedsiębiorców

Wydział Strategii

Urząd Miasta Tarnowa

Tel.:014-6882-800

Fax:014-6882-820

 


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij