Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie
Strona główna > Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie

Standardy Obsługi Inwestora w SamorządzieStandardy Obsługi Inwestora w Samorządzie
Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie
Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie

Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. Projekt polega na wdrożeniu jednolitych standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Podmioty, które przystąpią do projektu, przejdą przez dwa etapy i wdrożą standardy, otrzymają Certyfikat potwierdzający, iż dany samorząd jest kompleksowo przygotowany do profesjonalnej obsługi inwestora. Udział w nim pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji urząd - inwestor/przedsiębiorca.

Projekt jest odpowiedzią na działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przeprowadziło pilotażowe działania w latach 2016-2018 dla gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie już 45 gmin tego regionu posiada Certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów.

Okres realizacji: 1 października 2019 r. - 30 września 2023 r.

Budżet projektu: 3 513 261,18 zł

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zaplanowanym budżetem ze środków budżetowych i pozabudżetowych.

Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie

Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie (województwo Śląskie)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne
Cel szczegółowy nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Projekt pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie jest realizowany w województwie śląskim w latach 2019-2022. Grupą docelową są jednostki samorządu terytorialnego (JST) z województwa śląskiego.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników JST w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach województwa śląskiego. Gminom uczestniczącym w projekcie zostaną zaproponowane różne działania, mające podnieść ich kompetencje zawodowe i będą to m.in.: przeprowadzenie przez Beneficjenta/Partnera projektu oceny stopnia przygotowania JST do wdrożenia projektu, szkolenia ogólne z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach oraz szkolenia i specjalistyczne (w formie wykładów, warsztatów i konsultacji, których celem jest m.in. rozwój umiejętności interpersonalnych oraz podnoszenie kompetencji zawodowych), szkolenia z Generatora ofert dotyczące przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej JST, wizyty studyjne (spotkania mające na celu wymianę dobrych praktyk i informacji z zakresu obsługi inwestora) czy przeprowadzenie przez Beneficjenta/Partnera projektu oceny stopnia wdrożenia/zmodernizowania standardów obsługi inwestora w JST.

Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

Budżet projektu: 2 000 000 zł

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zaplanowanym budżetem ze środków budżetowych i pozabudżetowych.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij