Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Chiny - Alert rynkowy

Alert rynkowy
Dowiedz się, jak pandemia COVID-19 wpływa na bieżącą sytuację w Chinach, jakie są ograniczenia i restrykcje, czy występują utrudnienia w podróżowaniu, a także jakie szanse eksportowe pojawiają się na tym rynku. • Ograniczenia i restrykcje

  1. Czy obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego?
   NIE
  2. Czy obowiązuje godzina policyjna?
   NIE
  3. Czy są problemy z wymienialnością lokalnej waluty?
   NIE
  4. Czy występują ograniczenia w łączności z krajem?
   NIE
  5. Czy występują restrykcje / ograniczenia w imporcie?
   TAK
   Wzmożone kontrole i ograniczenia w handlu mięsem, rybami i owocami mora z uwagi na wykrycie COVID-19 w mrożonych produktach importowanych.
  6. Czy występują restrykcje / ograniczenia w eksporcie?
   TAK
   Od 1 kwietnia 2020 r. ograniczenia w eksporcie środków medycznych takich jak maseczki. Do eksportu uprawnieni są jedynie producenci znajdujący się na zatwierdzonej liście.
  7. Czy występują problemy w przepływie kapitału, towarów na granicach?
   TAK
   Wzmożone kontrole żywności mrożonej.
  8. Czy w związku z COVID-19 złagodzono przepisy importowe na towary?
   TAK
   6 lutego 2020 r. obniżono taryfy importowe na niektóre kategorie produktów.
   12 lutego 2020 r. wdrożono dziewięć ułatwień dotyczących trzech kategorii zezwoleń administracyjnych dla rolnictwa, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się pandemii.

 • Podróże biznesowe

  1. Czy podróżujący może wjechać do kraju?
   NIE
   Zawieszono do odwołania wjazd dla cudzoziemców przebywających poza terytorium ChRL. Zawieszono prawo bezwizowego wjazdu (do 144h w wyznaczonych miastach). Dotychczasowe prawo wjazdu zostało utrzymane dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, a także dla osób z wizami służbowymi, kurtuazyjnymi oraz z wizami typu C. Osoby z wizami wydanymi po 28 marca 2020 r. będą mogły wjechać na terytorium Chin.
   Zawieszono do odwołania możliwość wjazdu dla obywateli Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Rosji, Włoch, Ukrainy, Etiopii, Bangladeszu i Filipin. Komunikaty w tej sprawie wydały ambasady ChRL we wskazanych krajach akredytacji. Dodatkowo zakazem wjazdu objęto obcokrajowców zamieszkałych w Indiach, skąd zawieszono wykonywanie połączeń lotniczych.  
   Od 6 listopada 2020 r. wprowadzono także dodatkowe obostrzenia względem formalności jakich dopełnić muszą obcokrajowcy planujący lot do Chin. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Generalna Administracja Celna i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydały wspólne zarządzenie w sprawie przyjmowania na pokład pasażerów.
   Obecnie ponad 110 krajów znajduje się na liście krajów, które objęte zostały ułatwieniami wjazdowymi do Chin (nie dotyczy obywateli Polski). Ułatwienia wjazdowe obwarowane są wcześniejszym wykonaniem szczepienia na COVID-19 jedną z dwóch chińskich szczepionek.  
   Na niektóre kraje/regiony nałożono dodatkowe restrykcje dotyczące podróżowania. Podróżujący z m.in. Argentyny, Tadżykistanu i Surinamu mogą lecieć do Chin wyłącznie z jedną przesiadką, natomiast z Nowej Zelandii, Kenii, Francji, USA, Indonezji, Iranu, Portugalii, Białorusi, Belgii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Szwajcarii, Szwecji, Turcji możliwy jest jedynie lot bezpośredni. Również w przypadku podróży z Polski mogą się one odbywać jedynie połączeniem bezpośrednim. Dodatkowo podróżujący z krajów takich jak Indonezja, Arabia Saudyjska i Algieria muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie przed wejściem na pokład.   
   Zgodnie ze wspólnym komunikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Biura Imigracyjnego z dnia 23 września 2020 r. cudzoziemcy posiadający ważne pozwolenie na pobyt w związku z wykonywaniem pracy, względami osobistymi lub łączeniem rodzin mogą wrócić do Chin bez konieczności występowania o nową wizę. Cudzoziemcy z powyższych 3 kategorii, których pozwolenie na pobyt wygasło, mogą wystąpić do Ambasady ChRL o wydanie nowej wizy z zastrzeżeniem, że cel wyjazdu nie uległ zmianie. Przepisy weszły w życie z dniem 28 września 2020 r.
  2. Czy podróżujący może przejechać przez kraj?
   NIE
   Obecnie nie są możliwe loty tranzytowe przez Chiny dla pasażerów wylatujących z Polski.
  3. Czy loty do kraju są wstrzymane?
   NIE
  4. Czy wymagany jest test na obecność wirusa SARS-CoV-2?
   TAK
   Obywatele Chin i obcokrajowcy przylatujący do Chin samolotem muszą wykonać dwa testy na obecność COVID-19 (nukleinowy i serologiczny) nie wcześniej niż na 48 h przed wejściem na pokład samolotu. Testy powinny być przeprowadzane w obiektach wyznaczonych lub uznanych przez chińskie ambasady w krajach przyjmujących. Wyniki muszą zostać okazane do akceptacji w ambasadzie ChRL. Pasażerowie ponoszą odpowiedzialność prawną, jeśli przedstawią fałszywe wyniki testów. Testy muszą być ponowione w porcie przesiadkowym. Dodatkowo pasażerowie przed wejściem na pokład muszą uzyskać zielony QR kod w odpowiedniej aplikacji zdrowotnej.
  5. Czy pasażer po przyjeździe do kraju zostaje poddany kwarantannie?
   TAK
   Każdy podróżny zostaje poddany przynajmniej 14-dniowej kwarantannie w hotelu na własny koszt (miejsce przylotu). W miejscu docelowym, w zależności od lokalizacji może zostać poddany dalszej kwarantannie.

 • Szanse eksportowe

  1. Które z gałęzi przemysłu są szczególnie dotknięte skutkami pandemii COVID-19?
   • przemysł spożywczy,
   • przemysł wysokiej technologii.
  2. Z jakiego typu problemami zmagają się lokalne przedsiębiorstwa?
   • Ograniczenia w dostępie siły roboczej.
   • Wzrost cen surowców / komponentów.
   • Wzrost kosztów pracy.
   • Wzrost cen energii.
   • Problemy logistyczne.
  3. Na jakie produkty / towary występuje obecnie zwiększone zapotrzebowanie?
   • branża mleczarska
    W związku z utrudnieniami w imporcie z Australii i Nowej Zelandii, Chiny poszukują nowych dostawców produktów mlecznych.
  4. Czy na lokalnym rynku zagraniczne podmioty mogą uczestniczyć w przetargach publicznych?
   NIE
Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2021 r.
Powrót do strony rynku »

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij