Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Eksport
Strona główna > Eksport > Rynki zagraniczne > Ukraina > Alert rynkowy - Ukraina

Alert rynkowy
Dowiedz się, jak pandemia COVID-19 wpływa na bieżącą sytuację na Ukrainie, jakie są ograniczenia i restrykcje, czy występują utrudnienia w podróżowaniu, a także jakie szanse eksportowe pojawiają się na tym rynku. • Ograniczenia i restrykcje

  24 lutego 2022 r. na terytorium całej Ukrainy został wprowadzony stan wojenny oraz godzina policyjna (różne przedziały w zależności od regionu). Będą one obowiązywały do 14 lutego 2023 r.
  Wojska Federacji Rosyjskiej wycofały się z początkowo zajętych regionów Ukrainy - obwodów kijowskiego, czernihowskiego, sumskiego, charkowskiego, z prawobrzeżnej części obwodu chersońskiego wraz z miastem Chersoniem. Okupowano pas terytoriów Ukrainy znajdujący się nad morzem Azowskim, m.in. części regionów donieckiego, zaporoskiego, chersońskiego, mikołajewskiego, a także części regionów na wschodzie przy granicy z Federacją Rosyjską (donieckiego i ługańskiego). Najbardziej ostre walki trwają na linii frontu w obwodach ługańskim i donieckim z użyciem ciężkiej broni, rakiet i lotnictwa. Jest okupowana największa w Europie Zaporoska Elektrownia Atomowa. Zagrożona jest również Południowo-Ukraińska elektrownia atomowa. Trwają ostrzały różnych obiektów na terytorium Ukrainy rakietami dalekiego zasięgu z terytorium Rosji, Białorusi, ze statków na Morzu Czarnym.
  Wśród ludności cywilnej zginęło dużo osób. W niektórych miejscowościach sytuacja jest bliska katastrofy humanitarnej. Trwa ewakuacja kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

  1. Czy obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego?
   TAK
   24 lutego 2022 r. na terytorium całej Ukrainy został wprowadzony stan wojenny, który będzie obowiązywał do 14 lutego 2023 r.
  2. Czy obowiązuje godzina policyjna?
   TAK
   W godzinach nocnych, przedział godziny policyjnej jest zmieniany doraźnie, może różnić się w poszczególnych regionach Ukrainy.
  3. Czy są problemy z wymienialnością lokalnej waluty?
   TAK
   Ograniczony dostęp do obcych walut w punktach wymiany (kantorach, placówkach bankowych). Wprowadzono ograniczenia na wypłaty środków gotówkowych z kont bankowych, kart płatniczych, na transgraniczne płatności walutowe.
  4. Czy występują ograniczenia w łączności z krajem?
   TAK
   • Wprowadzono stan wojenny oraz godzinę policyjną.
   • Zawieszono wszystkie połączenia lotnicze.
   • Część terytorium Ukrainy jest zajęta przez wojska Federacji Rosyjskiej.
   • Duże zniszczenia infrastruktury (drogowej, kolejowej i lotniczej) spowodowane działaniami wojennymi, wiele terenów jest zaminowanych, drogi w całym kraju są zablokowanych barykadami, działa system blok-postów.
   • Występuje zagrożenie ostrzałami.
   • Wzmożone kontrole są prowadzone przez poszczególne jednostki wojskowe i policyjne.
  5. Czy występują restrykcje / ograniczenia w imporcie?
   NIE
  6. Czy występują restrykcje / ograniczenia w eksporcie?
   TAK
   Ukraiński rząd wprowadził ograniczenia dla eksportu z Ukrainy produktów spożywczych, m.in. soli, niektórych rodzajów mięsa, niektórych zbóż etc., a także preparatów z krwi i osocza.
  7. Czy występują problemy w przepływie kapitału, towarów na granicach?
   TAK
   W związku z trwającą wojną przepływ kapitału i towarów jest mocno ograniczony. Nie działają porty nad Morzem Czarnym i Azowskim, brak połączenia transportowego z Białorusią i Rosją.
  8. Czy złagodzono przepisy importowe na towary?
   TAK
   W związku z wprowadzonym stanem wojennym uproszczono procedury związane z importem leków na Ukrainę. Na obszar celny Ukrainy można wprowadzać zarejestrowane leki w zagranicznych opakowaniach i niezarejestrowane produkty lecznicze wraz z certyfikatem jakości producenta. Uproszczono procedury przekazywania pomocy humanitarnej przez granicę celną Ukrainy. Na okres stanu wojennego Państwowa Straż Graniczna zapewnia natychmiastowy przepływ pomocy humanitarnej przez granicę państwową Ukrainy.
   Na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego zniesiono cło i VAT na leki, środki i urządzenia medyczne do zwalczania COVID-19 (w tym medyczne środki ochrony osobistej, leki na COVID-19, systemy dostarczania gazów medycznych, analizatory DNK i testy na SARS-COVID-2 typu IFA). Przy odprawie celnej tych towarów obowiązywała zasada pierwszeństwa.
   Rząd zmienił wymagania dotyczące oznakowania importowanej żywności w celu przyśpieszenia importu w okresie stanu wojennego. Operatorzy rynku żywności mogą nie zamieszczać informacji o produktach spożywczych w języku ukraińskim. Natomiast dostarczana partia towaru powinna być zaopatrzona w wymagane informacje sporządzone w języku ukraińskim. Przepis obowiązuje do 1 grudnia 2022 r.
   Transformatory, agregaty prądotwórcze, baterie oraz niektóre inne urządzenia elektryczne są zwolnione z cła i podatku VAT.

 • Podróże biznesowe

  1. Czy podróżujący może wjechać do kraju?
   TAK
   W związku z działaniami zbrojnymi w Ukrainie MSZ odradza wszelkie podróże do Ukrainy. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.
   Pełna treść ostrzeżenia dostępna jest na stronie internetowej.
   Obywatele Polski i członkowie ich rodzin mają prawo do legalnego pobytu na terytorium Ukrainy przez okres 18 miesięcy, prawo do zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, nauki w placówkach oświatowych, korzystania z opieki medycznej na terytorium Ukrainy oraz niektórych świadczeń socjalnych zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim.
  2. Czy podróżujący może przejechać przez kraj?
   TAK
   W związku z działaniami zbrojnymi w Ukrainie MSZ odradza wszelkie podróże do Ukrainy.
  3. Czy loty do kraju są wstrzymane?
   TAK
   Od 24 lutego 2022 r. nad Ukrainą zamknięto przestrzeń powietrzną dla lotów lotnictwa cywilnego.
  4. Czy wymagany jest test na obecność wirusa SARS-CoV-2?
   TAK
   Cudzoziemcy wjeżdżający do Ukrainy powinni posiadać jeden z poniższych dokumentów:
   • dokument potwierdzający wykonanie szczepienia jedną lub większą liczbą szczepionek przeciwko COVID-19, wpisanych na listę WHO i dopuszczonych do stosowania w nagłych wypadkach lub
   • zagraniczny certyfikat potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19 szczepionkami wpisanymi na listę WHO i dopuszczonych do stosowania w nagłych wypadkach, negatywny wynik badania na COVID-19 metodą PCR lub zaświadczenie o wyzdrowieniu po COVID-19 lub
   • negatywny szybki test na antygen koronawirusa SARS-CoV-2 (RAT, Ag), wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem lub
   • negatywny wynik testu metodą PCR na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem.
   Aktualne informacje dostępne pod linkiem.
  5. Czy pasażer po przyjeździe do kraju zostaje poddany kwarantannie?
   TAK
   Przed wybuchem wojny nieszczepione osoby były poddawane kwarantannie. Podczas przekraczania granicy należy zainstalować aplikację Diy Vdoma i zacząć odbywanie samoizolacji we wskazanym przez siebie miejscu 72 godziny od momentu przekroczenia granicy. Kwarantanna trwa 14 dni. Można zostać zwolnionym z tego obowiązku po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19 w badaniu wykonanym w uprawnionym laboratorium w Ukrainie.

 • Szanse eksportowe

  1. Które z gałęzi przemysłu są szczególnie dotknięte skutkami wojny?
   • Żadna gałąź przemysłu nie może normalnie funkcjonować.
  2. Z jakiego typu problemami zmagają się lokalne przedsiębiorstwa?
   • Zagrożenie fizycznego zniszczenia dla pracowników i majątku firm.
   • Totalne lub częściowe zniszczenie infrastruktury w niektórych regionach.
   • Zerwanie połączenia transportowego w kraju, łańcuchów logistycznych, dostaw w Ukrainie i z zagranicy.
   • Wzrost cen surowców, paliwa.
   • Brak surowców / komponentów.
   • Brak pracowników.
   • Zakłócenie funkcjonowania systemu handlu detalicznego.
   • Spadek siły nabywczej konsumentów, popytu.
   • Niemożliwość wywiązania się z umów przez kontrahentów.
  3. Na jakie produkty / towary występuje obecnie zwiększone zapotrzebowanie?
   • branża medyczna
    Wszystkie leki i niektóre wyroby medyczne, narzędzia i urządzenia medyczne, środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej, opatrunki, preparaty z krwi i osocza, szpitale polowe.
   • branża maszynowa
    Drony, sprzęty i maszyny wojskowe, maszyny i sprzęt budowlany, cysterny samochodowe, urządzenia i materiały elektrotechniczne.
   • kopalnictwo i hutnictwo żelaza
    Stal.
   • branża chemiczna
    Nawozy i środki ochrony roślin, środki do dezynfekcji i leki oraz kosmetyki i artykuły higieniczne, folie i pojemniki do pakowania.
   • przemysł odzieżowy
    Kamizelki kuloodporne, hełmy, ubrania i obuwie taktyczne.
   • branża rolno-spożywcza
    Produkty trwałego przechowywania (np. produkty zbożowe, konserwy), nasiona i materiał siewny.
   • przemysł węglowy
    Węgiel.
   • przemysł paliwowy
    Paliwa - ropopochodne, gaz i in.
   • przemysł materiałów budowlanych
    Domy prefabrykowane, materiały budowlane.
   • przemysł szklarski
    Szkło.
  4. Czy na lokalnym rynku zagraniczne podmioty mogą uczestniczyć w przetargach publicznych?
   TAK
   Prawo zamówień publicznych Ukrainy nakłada na zamawiającego obowiązek niedyskryminowania uczestników przetargów, m.in. nierezydentów. W ramach postępowania przetargowego zainteresowane podmioty mogą składać zarówno zapytania o sposób wypełniania poszczególnych wymogów, jak i żądania usunięcia wymagań dyskryminujących (np. niemożliwych do wypełnienia przez nierezydentów). Na okres stanu wojennego obowiązek ogłaszania przetargów dla podmiotów publicznych został ograniczony.
   Podstrona Ministerstwa Rozwoju i Technologii z zamówieniami publicznymi organizacji międzynarodowych, dedykowanymi Ukrainie dostępna pod linkiem.
Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2022 r.
Powrót do strony rynku »

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij