Infolinia: 800 800 120
Klauzule informacyjne RODO
Strona główna > Klauzule informacyjne RODO > Klauzula informacyjna dla czynności udostępnienia danych kontaktowych do Państw Trzecich

Klauzula informacyjna dla czynności udostępnienia danych kontaktowych do Państw Trzecich1. Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym 101.724.664,86 zł, wpłaconym w całości, numer NIP 526-030-01-67.

2. Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@paih.gov.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, będą przetwarzane przez PAIH S.A. w niżej wymienionych celach:
I. W celu kojarzenia podmiotów gospodarczych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej poprzez udostępnienie danych kontaktowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (zgodnie z art. 49 ust.1 lit. a) RODO). Przesyłanie to obywać się będzie na podstawie dodatkowej zgody i wynika ze względu na uzasadniony interes Administratora, a także osoby, której dane dotyczą tj. promocja polskiej gospodarki na świecie oraz pomoc w otwarciu się polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych.
II. W celu wykonania zadań w ramach promocji polskiej gospodarki zgodnie z Ustawą o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1491) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
III. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi zadaniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane:
 • do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (zgodnie z art. 49 ust.1 RODO);
 • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego;
 • podmiotom z Grupy PFR (PFR, PFR Venture, PFR TFI S.A., KUKE S.A., PARP, ARP S.A., BGK);
 • podmiotom nadzorującym działania PAIH S.A. (Minister właściwy do spraw gospodarki, Premier);
 • regionalnym partnerom z Centrów Obsługi Inwestora oraz Specjalnym Strefom Ekonomicznym;
 • innym podmiotom gospodarczym współpracującym z PAIH S.A. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5. Ryzyko związane z przekazaniem danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane mogą być przekazane do organizacji, która nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych jaki wynika z przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności z RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt a) RODO, informujemy, że nie zapewniamy odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. W związku z brakiem możliwości zawarcia standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych, oraz wiążących reguł korporacyjnych, informujemy, że istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Państwa danych.

Dodatkowa zgoda na przesłanie danych osobowych podmiotowi zlokalizowanemu w państwie trzecim jest niezbędna, gdyż istnieje potencjalne ryzyko, iż dane te będą przetwarzane bez zachowania rygorów wynikających z RODO.

6. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia lub tak długo jak PAIH S.A będzie wykonywał swoje zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki.
W celach związanych z dochodzeniem roszczeń zgodnie z terminami przedawnienia poszczególnych roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

8. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów opisanych w punkcie 3.

9. Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A zostały określone w naszej Polityce Prywatności: https://www.paih.gov.pl/polityka_prywatnosci.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij