Wydarzenia ˗ zapisy
Strona główna > Wydarzenia ˗ zapisy > Katalogi > Polsko - Mongolskie Forum Biznesowe


Rejestracja na Polsko ˗ Mongolskie Forum Biznesowe, 25 kwietnia 2023 r.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do uczestnictwa w Polsko ˗ Mongolskim Forum Biznesowym, które odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. roku w Ułan Bator.

Jedynie formularze wypełnione w całości zostaną zaakceptowane (dotyczy to także części formularza przeznaczonej do wypełnienia w języku angielskim). Prosimy również o upewnienie się, że podany adres e-mail jest prawidłowy.

 25 kwietnia 2023 roku o godzinie 8:00 polskiego czasu (CET).

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2023 r. , do godz. 23:59 Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Na potrzeby Forum zostanie przygotowany w wersji cyfrowej i fizycznej katalog polskich firm uczestniczących w wydarzeniu. Firmy zgłaszające się po 10 kwietnia, zostaną uwzględnione w katalogu jedynie w formie cyfrowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń lub odrzucenia zgłoszeń nieodpowiadających charakterowi wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami w zakładce FAQ, a inne prosimy kierować na adres e-mail: mongolia@paih.gov.pl.  1. 1. Dane kontak­towe
  2. 2. Dane firmy
  3. 3. Dane wizerunkowe
  4. 4. Działalność firmy
  5. 5. Zdjęcia
  6. 6. Oświad­czenia
Dane kontaktowe
Tytuł
Imię
Nazwisko
Stanowisko
PESEL
Należy podać adres, na który ma być kierowana korespondencja w formie elektronicznej (e-mail), zapewniająca skuteczną komunikację pomiędzy Organizatorem PAIH S.A. a Uczestnikiem.
E-mail firmowy
Powtórz e-mail
Telefon
Dane firmy
Podaj NIP lub REGON

Poniższe dane posłużą do stworzenia katalogu polskich firm uczestniczących w Forum, dlatego prosimy o wypełnienie ich w języku angielskim.

Dane wizerunkowe firmy
Logotyp
Strona www
Poniższe dane posłużą do stworzenia katalogu polskich firm uczestniczących w Forum, dlatego prosimy o wypełnienie ich w języku angielskim.

Szczegóły działalności firmy
Branża
Opis działalności firmy: doświadczenie, kraje współpracy, eksportu, innowacyjne rozwiązania etc. (max. 700 znaków)
Oferta produktów i usług (lista produktów oddzielone średnikiem - np. "Produkt A; Produkt B; Produkt C;", max. 320 znaków)
Posiadane certyfikaty (max. 320 znaków)
Poniższe dane posłużą do stworzenia katalogu polskich firm uczestniczących w Forum, dlatego prosimy o wypełnienie ich w języku angielskim.

Zdjęcia promocyjne (format png, gif, jpg; min. 1200x1200px)
Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:
Zdjęcie 4:
Cele i oczekiwania co do uczestnictwa w forum
Z kim chcą Państwo nawiązać współpracę, cele obecności na Forum, kto jest potencjalnym partnerem (max. 320 znaków)
Oświadczenia
* Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych wprowadzonych przeze mnie w procesie rejestracji na udział w Polsko – Mongolskim Forum Biznesowym, odbywającym się w dniu 25 kwietnia 2023 roku w Ułan Bator (Mongolia), organizowanym przez PAIH (dalej „Forum”) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 (00˗025 Warszawa) moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w Forum. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *
* Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazywanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50  (00˗025 Warszawa) w ramach jej statutowej działalności moich danych osobowych do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Ułan Bator (Mongolia), znajdującego się w państwie trzecim, tj. kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z moim udziałem w Polsko – Mongolskim Forum biznesowym odbywającego się w dniu 25 kwietnia 2023 roku w Ułan Bator (Mongolia). Jestem świadomy/a ewentualnego ryzyka, z którym – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń ˗ może wiązać się takie przekazanie, w szczególności ryzykiem w zakresie braku możliwości zapewnienia ochrony danych osobowych w standardzie przewidzianym w krajowych oraz europejskich przepisach o ochronie danych osobowych. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *
* Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w postaci wizerunku i wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie, w szczególności poprzez utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci fotografii i/lub nagrania utrwalonego podczas Polsko – Mongolskiego Forum biznesowego odbywającego się w dniu 25 kwietnia 2023 roku w Ułan Bator (Mongolia) przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50  (00˗025 Warszawa). Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50  (00˗025 Warszawa) moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym w celu otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, tj. informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizowanych przez PAIH S.A., informacji na temat wsparcia PAIH S.A. dla polskich eksporterów oraz inwestorów. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. **
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PAIH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50  (00˗025 Warszawa) moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym w celu otrzymywania e˗miesięcznika PAIH. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. **


* podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Wydarzeniu

** podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolnePolska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakich ciasteczek używamy lub wyłączyć je w ustawieniach.
Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij