Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Dlaczego Polska

„Grunt na medal” 2016 - pytania i odpowiedzi


1. Kto może zgłaszać tereny do konkursu GnM 2016?

Konkurs „Grunt na medal” jest adresowany do starostów powiatów, prezydentów, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce.


2. Czy można zgłosić teren prywatny?

Tak, o ile zostanie zgłoszony przez wójta, burmistrza, prezydenta lub starostę.


3. Jakie tereny mogą brać udział w konkursie?

Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny niezabudowane (greenfieldy) przeznaczone pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.


4. Czy tereny SSE i Parków przemysłowych mogą brać udział w konkursie?

Nie. Z udziału w konkursie wykluczone są tereny Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parków Przemysłowych i Technologicznych oraz tereny, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu Grunt na Medal.


5. Czy można zgłosić teren, który jest przeznaczony pod budowę osiedla mieszkaniowego lub centrum handlowego?

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie tereny, które posiadają przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego pod przemysł i produkcję.


6. Czy można zgłaszać teren, który został zgłoszony do objęcia SSE?

Tak, o ile do dnia audytu w ramach konkursu nie zostanie on objęty statusem SSE.


7. Ile terenów może zgłosić jedna gmina?

Nie ma ograniczenia w liczbie zgłaszanych terenów przez samorząd.


8. Do kiedy wysłać zgłoszenie?

Zgłoszenie należy wysłać do 20 maja 2016 r. do wskazanego w danym województwie Centrum Obsługi Inwestora (załącznik nr 6).


9. Jak poprawnie wysłać zgłoszenie?

Zgłoszenia terenów inwestycyjnych do konkursu należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. Regulamin wraz z pozostałymi załącznikami jest dostępny na portalu PAIiIZ, portalach regionalnych COI oraz urzędów marszałkowskich.

Warunkiem przyjęcia terenu do udziału w konkursie jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego opisu terenu w języku polskim i angielskim, zgodnie z załącznikiem nr 4 wraz z materiałami uzupełniającymi oraz krótkiej informacji o gminie według wzorca (załącznik nr 5). Kompletne zgłoszenia terenów inwestycyjnych wraz z opisem i materiałami uzupełniającymi, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy właściwy dla danego województwa. Oryginał zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 3) oraz ew. oświadczenia właściciela prywatnego (załącznik nr 2) należy dosłać pocztą tradycyjną do regionalnego COI - Partnera PAIiIZ. Listę z adresami zawiera załącznik nr 6.


10. W ilu etapach przebiega konkurs?

Konkurs podzielony jest na 2 etapy.

Etap I konkursu trwa do 6 czerwca 2016 r. Do tego czasu odbywa się selekcja kandydatów na podstawie nadesłanych materiałów tj. opisu działek, załączonych zdjęć i map. Wstępnej selekcji kandydatów na najlepszy teren inwestycyjny w danym województwie dokonują pracownicy właściwego terytorialnie regionalnego COI - Partnera PAIiIZ, w terminie do 30 maja 2016 r. Sporządzona przez pracowników COI lista terenów jest następnie weryfikowana i ostatecznie zatwierdzana przez członków komisji konkursowej z ramienia PAIiIZ (do 6 czerwca 2016 r.).

Etapem II jest wizytacja terenów wyselekcjonowanych w I etapie i wyłonienie spośród nich 16 zwycięzców - termin realizacji - do 30 września 2016 r.

Każdy uczestnik podczas wizytacji komisji ma możliwość zaprezentowania terenu oraz wszelkich atutów związanych z daną lokalizacją w czasie 1 (jednej) godziny.


11. Kto wybiera zwycięzcę?

Komisja konkursowa pracuje w składzie: 1 przedstawiciel PAIiIZ, 1 reprezentant urzędu marszałkowskiego właściwego dla danego województwa oraz 1 reprezentant regionalnego COI - Partnera PAIiIZ właściwego dla danego województwa. Komisja ocenia każdy teren inwestycyjny. Działka, która zdobędzie najwięcej punktów zostaje zwycięzcą konkursu w regionie.


12. Kiedy rozstrzygnięcie konkursu?

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 31 października 2016 r. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na portalu PAIiIZ www.paiz.gov.pl, na stronach internetowych urzędów marszałkowskich oraz instytucji, w których znajdują się Regionalne COI - Partnerzy PAIiIZ. Uhonorowanie zwycięzców nastąpi w trakcie specjalnie na tą okoliczność zorganizowanej konferencji.


Jeśli chcą Państwo otrzymywać Newsletter, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 138.006.600,00 PLN

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij