Infolinia: 800 800 120
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
Nasze usługi<!--Usługi PAIiIZ-->

MIGA

W skład Grupy Banku Światowego wchodzi Multilateral Investment Guarantee Agency (Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych, MIGA). Agencja oferuje ubezpieczenie od ryzyka politycznego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych w krajach rozwijających się. Członkami MIGA jest 177 państw, z czego 152 zaliczane są do grupy krajów rozwijających się.

Gwarancje MIGA obejmują m.in. następujące sytuacje bądź wydarzenia:

 • problemy z transferem lub wymienialnością waluty, wynikające z przyczyn politycznych (z wyjątkiem dewaluacji),
 • pozbawienie kontroli nad inwestycją bądź generowanymi przez nią zyskami wskutek działań politycznych, w tym pozbawienie własności,
 • wojna, zamieszki, sabotaż, terroryzm,
 • złamanie kontraktu przez rząd, również w przypadku niewykonania decyzji międzynarodowego arbitrażu,
 • niehonorowanie zobowiązań sektora publicznego.

Gwarancje dostępne są oddzielnie lub w zestawach. Mogą dotyczyć zarówno nowych projektów inwestycyjnych, jak i projektów już realizowanych. Gwarancjami mogą zostać objęte transakcje kapitałowe, nie dotyczą one natomiast ryzyka komercyjnego.

MIGA dysponuje dużą bazą kapitałową, gwarantująca zdolność płatniczą. W głównych agencjach ratingowych posiada ocenę AAA. Prócz gwarancji oferuje wsparcie doradcze dla planowanych bądź realizowanych projektów inwestycyjnych. Do korzyści dodatkowych należą m.in. wsparcie w mediacjach w przypadku zaistnienia sytuacji spornej, wzmocnienie pozycji inwestora jako kredytobiorcy (wykupienie gwarancji MIGA przekłada się zazwyczaj na ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania) oraz objęcie inwestycji swoistym „parasolem ochronnym", wynikającym z międzynarodowej pozycji Grupy Banku Światowego. W ciągu ostatnich 20 lat na ponad 900 projektów ubezpieczanych przez MIGA potrzeba interwencji wystąpiła w 80 z nich, z czego tylko w 5 przypadkach nie udało się osiągnąć porozumienia i konieczna była wypłata odszkodowań. Łączna wartość gwarancji udzielonych przez MIGA w tym okresie przekroczyła 21 mld USD.

Oferta MIGA nie jest ograniczona do dużych projektów inwestycyjnych. Agencja prowadzi także Small Investment Program (program dla inwestycji o mniejszej wartości), w ramach którego ochrona inwestycji dostępna jest taniej (nie przewiduje się opłat wstępnych) oraz szybciej (dzięki prostszej procedurze aplikacyjnej) niż ma to miejsce standardowo. Oferta dostępna w ramach programu podlega pewnym ograniczeniom:

 • nie obejmuje ryzyka złamania kontraktu,
 • dostępna jest tylko dla inwestycji dotyczących działalności produkcyjnej, usługowej lub rolniczej, sektor finansowy może z niej korzystać jedynie w przypadku produktów wspierających działalność MSP,
 • maksymalna wartość gwarancji to 10 mln USD.
Koszt gwarancji udzielanych przez MIGA zależny jest od rodzaju projektu oraz rynku, na jakim jest realizowany.

Dalsze informacje oraz dane kontaktowe do przedstawicieli MIGA dostępne są na stronie Agencji, www.miga.org.
Przegląd oferowanych gwarancji dostępny jest pod adresem: www.miga.org/investmentguarantees.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij