Infolinia: 800 800 120
 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter
Prawo
Strona główna > Prawo > Prawo budowlane > Prawo budowlane - proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny zgodnie z polskim prawem budowlanym


Spis treści:
 1. Budowlany proces inwestycyjny
 2. Źródła prawa normującego przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego
  • 2.1 Prawo budowlane
  • 2.2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • 2.3 Prawo ochrony środowiska
  • 2.4 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • 2.5 Prawo zamówień publicznych
  • 2.6 Ustawa o ochronie przyrody oraz Prawo wodne
  • 2.7 Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • 2.8 Prawo energetyczne
  • 2.9 Prawo geologiczne i górnicze
 3. Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego
  • 3.1 Inwestor
  • 3.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego
  • 3.3 Projektant
  • 3.4 Kierownik budowy lub kierownik robót
 4. Ustalenie stanu prawnego i przeznaczenia nieruchomości
 5. Określenie warunków zabudowy
  • 5.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • 5.2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • 5.3 Relacja prawna pomiędzy MPZP a decyzją o WZ
 6. Pozwolenie na budowę
 7. Realizacja budowy
  • 7.1 Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych
  • 7.2 Przekazanie terenu budowy wykonawcy
  • 7.3 Zapewnienie objęcia kierownictwa robót przez osobę uprawnioną
  • 7.4 Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz ewentualnego nadzoru autorskiego nad projektem
  • 7.5 Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • 7.6 Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
  • 7.7 Uzyskanie dziennika budowy
  • 7.8 Dostawy energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy
 8. Pozwolenie na użytkowanie
  • 8.1 Kiedy jest konieczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
  • 8.2 Zawiadomienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
  • 8.3 Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej
  • 8.4 Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  • 8.5 Dalsze czynności po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
 9. Konsekwencje naruszeń prawa w procesie budowlanym
  • 9.1 Uchylenie pozwolenia na budowę
  • 9.2 Samowola budowlana
Wstęp:

Realizację robót budowlanych poprzedza cały zespół czynności przygotowawczych, takich jak określenie warunków zabudowy, opracowanie projektów czy uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Całość działań zmierzających do realizacji inwestycji budowlanej, począwszy od ustalenia warunków zabudowy, a na oddaniu obiektu do użytkowania kończąc, określa się mianem budowlanego procesu inwestycyjnego. Celem niniejszego memorandum jest prześledzenie przebiegu budowlanego procesu inwestycyjnego z perspektywy inwestora wraz z zasygnalizowaniem potencjalnych zagrożeń dla realizacji inwestycji. Niniejsze opracowanie dotyczy procesu budowlanego związanego z realizacją obiektów komercyjnych, nie obejmuje zaś uproszczonych trybów postępowania stosowanych w przypadku obiektów niewielkich lub wznoszonych na własny użytek, takich jak domy jednorodzinne.


Poniżej pełny tekst opracowania:

Proces inwestycyjny zgodnie z polskim prawem budowlanym

 

Materiał przygotowany i opracowany dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przez:

Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz


Autor:

 • Jarosław Grzywiński,

Osoba kontaktowa:

 • r.pr. Tadeusz Komosa
  Wspólnik, Szef Działu Korporacyjnego
  e-mail: tkomosa@fka.pl
  tel. +48 22 581 44 46


(ostatnia aktualizacja: wrzesień 2015)


Jeśli chcą Państwo otrzymywać Newsletter, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 138.006.600,00 PLN

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij