Infolinia: 800 800 120
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Prawo
Strona główna > Prawo > Ochrona środowiska > Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko


Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („OOŚ”) jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie („Decyzja”). Postępowanie to ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oraz terminowego przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego. OOŚ planowanych przedsięwzięć ma na celu zbadanie ewentualnego wpływu określonej inwestycji na środowisko i uzgodnienie takich warunków jej realizacji, które pozwolą ograniczyć, a jeśli to możliwe – wyeliminować ryzyko negatywnego wpływu na środowisko.

Szczegółowe zasady OOŚ reguluje ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („UOOŚ”), która określa, kiedy wymagane jest przeprowadzenie postępowania, jakie przedsięwzięcia wymagają przeprowadzenia OOŚ, jaka jest procedura i etapy przeprowadzenia takiego postępowania i jakie organy są właściwe w sprawie, jednak normy prawne określające wymagania prawa ochrony środowiska w odniesieniu do procesu inwestycjo- budowlanego są zawarte w wielu ustawach prawa materialnego, co stanowi utrudnienie dla inwestorów działających lub rozpoczynających działanie na terenie Polski.

Poniższe opracowanie ma za zadanie poruszenie najważniejszych zagadnień związanych z tą problematyką.

 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach a proces inwestycyjno-budowlany

 

Materiał przygotowany i opracowany dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przez:

Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz


Autor:
Marta Bosiak

Osoba kontaktowa:

r.pr. Tadeusz Komosa
Wspólnik, Szef Działu Korporacyjnego
e-mail: tkomosa@fka.pl
tel. +48 22 581 44 46


(ostatnia aktualizacja: styczeń 2016)


Jeśli chcą Państwo otrzymywać Newsletter, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 138.006.600,00 PLN

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij