Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj w Polsce
Strona główna > Inwestuj w Polsce > Polska w liczbach > Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa

Polska dynamicznie rozwija infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą i morską.

Ze względu na strategiczną lokalizację na przecięciu głównych szlaków transportowych na linii północ-południe, oraz wschód-zachód, Polska mocniej akcentuje silną pozycję na logistycznej mapie Europy, świadczy o tym m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego czy udział w inicjatywie Pasa i Szlaku.

 • CEF (Connecting Europe Facility, (pl.) „Łącząc Europę”) zastąpił unijny program TEN-T. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" na okres 2021-2027 o niemal 50 proc. wzrośnie finansowanie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej. W czerwcu 2018 roku KE zaproponowała na ten cel 42,3 mld euro,
 • ponad 45 mld PLN przeznaczono na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w latach 2008-2014,
 • ponad 67,5 mld PLN - na taką kwotę opiewają inwestycje na rozbudowę infrastruktury kolejowej w ramach Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych w latach 2014-2023,
 • ponad 168 mld PLN wynoszą planowane wydatki na budowę infrastruktury drogowej w latach 2014-2025; w ramach tej kwoty, wydatki krajowe wyniosą około 120 mld PLN, reszta będzie pochodzić ze środków unijnych,
 • kolejne 1 800 km dróg krajowych i ekspresowych zostanie wybudowane do 2023 r.


Projekty strategiczne

 • Centralny Port Komunikacyjny Solidarność - planowany hub transportowy oparty na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym. Port miałby zostać wybudowany 40 km od Warszawy w miejscowości Stanisławów, a przyjęte harmonogramy zmierzają do zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego do 2027 roku.
 • Krajowy Punkt Dostępowy (KPD) -usługa realizowana w ramach europejskiego projektu CROCODILE 2, która umożliwia dostęp do informacji o warunkach ruchu. Jest to pierwszy etap wdrażania idei tzw. „jednego okienka”, integrującego zasoby danych o utrudnieniach w skali kraju w czasie rzeczywistym, a także dane o parkingach na głównej sieci dróg, połączonych z protokołem komunikacyjnym DATEX II.
 • Fundusz Dróg Samorządowych przekazujący środki finansowe na zasadach konkursowych w celach dofinansowywania projektów infrastrukturalnych na poziomie samorządowym, planowo ma w ciągu 10 lat zagospodarować środki sięgające 36 mld PLN.
 • Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) - zapewniający dokończenie budowy najważniejszych ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz obwodnic, a także realizację działań inwestycyjnych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Krajowy System Zarządzania Ruchem - jednolity, zintegrowany system teleinformatyczny, umożliwiający dynamiczne zarządzanie ruchem w sieci dróg krajowych oraz wsparcie procesów utrzymania infrastruktury drogowej zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, poprzez zastosowanie zaawansowanych usług inteligentnych systemów transportowych. Celem jest również integracja z systemami ITS wdrażanymi przez innych zarządców dróg, w tym na obszarach miejskich. System składający się z CPW (Centralnego Projektu Wdrożeniowego) jak i RPW (Regionalnego Projektu Wdrożeniowego), ma być funkcjonalny w 2021 roku.
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 - zakładający zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie o połowę liczby zabitych na polskich drogach, ograniczenie o 40% liczby ciężko rannych, walkę z nadmierną prędkością oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Wejście w życie zmian legislacyjnych zostało zaplanowane na 1 lipca 2020 roku.
 • Krajowy Program Kolejowy - zapewniający połączenie do 2023 roku ośrodków wojewódzkich zmodernizowanymi liniami kolejowymi, co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h, oraz wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na najważniejszych szlakach kolejowych.
 • Program Kolej Plus - ułatwi dostęp do kolei pasażerskiej, poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczeństwo na drogach (część przewozów towarowych przejmie transport kolejowy). Dotyczyć to będzie głównie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej.
 • Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 - Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku - Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.
 • Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016 - 2023 - jeden z projektów przewidzianych do realizacji w ramach „Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, obejmujący 188 inwestycji dworcowych na łączną kwotę 1,4 mld zł. W wyniku podejmowanych działań na dworcach poprawić ma się poziom obsługi pasażerów oraz nastąpi integracja kolei z innymi gałęziami transportu.
 • Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku - celem głównym programu jest trwałe umocnienie polskich portów morskich jako liderów wśród portów morskich basenu Morza Bałtyckiego. Mają one pełnić rolę kluczowych węzłów, globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej i przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
 • Rozwój śródlądowych dróg wodnych w latach 2016-2020 (z perspektywą do roku 2030) - prowadzone są prace, których celem jest zwiększenie wolumenu przewozu towarów i osób transportem wodnym śródlądowym. Priorytetami są: Odrzańska Droga Wodna (E-30), poprawa warunków nawigacyjnych drogi wodnej rzeki Wisły, połączenie Odra - Wisła - Zalew Wiślany i Warszawa - Brześć rozbudowa dróg wodnych E-70 i E-40.
Największy udział w wykonywaniu przewozów ładunkowych poszczególnymi rodzajami transportu mają drogowy (85,5 proc.) i kolejowy (11,4 proc.). Transport wodny (0,4%) i lotniczy (poniżej 0,1%) mają marginalne znaczenie w tym zakresie.


Infrastruktura drogowa w Polsce


Źródło: Przygotowanie dróg i autostrad, GDDKiA, 2020


Infrastruktura drogowa w Polsce

Dzięki wykorzystaniu środków z polityki spójności nastąpił znaczny przyrost długości dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. W 2003 r. było ich odpowiednio 226 i 405 km, a już w  2016 r. sieć drogowa w Polsce liczyła ponad 19 tys. km dróg krajowych, w tym 1631,7 km autostrad i 1531,7 km dróg ekspresowych. Głównie za sprawą poprawy jakości infrastruktury zmniejszyła się liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce z 7,3 tys. w 1990 r. do 2,9 tys. w 2015 r. W 2019 r. rozpoczął się dwuletni audyt przejść dla pieszych, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2019 r. GDDKiA udostępniła kierowcom 60 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4 146,4 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 450,3 km dróg ekspresowych, a w postępowaniach przetargowych jest 30 zadań o łącznej długości 382,4 km.

Źródła: GDDKiA, 2017, Infrastruktura i transport motorem polskiej gospodarki, Kraków 23.10.2017; oraz Podsumowanie rekordowego 2019 roku na stronie GDDKiA


Polska infrastruktura transportowa - główne dane


Tranzyt przez Polskę

Przez Polskę przebiega ruch tranzytowy między Europą Zachodnią a Południową oraz krajami wschodniej części kontynentu (m.in. Estonia, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina, Kazachstan) i Chinami.

Przez Polskę przebiegają trasy o znaczeniu międzynarodowym, między innymi:

 1. E28: granica z Niemcami - Poznań - Warszawa - granica z Białorusią,
 2. E30: granica z Niemcami - Legnica - Wrocław - Katowice - Kraków - granica z Ukrainą,
 3. E40: granica z Niemcami - Zgorzelec - Legnica - Wrocław - Katowice - Rzeszów - granica z Ukrainą,
 4. E65: granica z Czechami - Szklarska Poręba - Legnica - Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski - Świnoujście,
 5. E67 - granica z Czechami - Kudowa Zdrój - Warszawa - Białystok - Budzisko - granica z Litwą (via Baltica),
 6. E75 - granica z Czechami - Cieszyn - Częstochowa - Piotrków Trybunalski - Gdańsk.


Terminale przeładunkowe w Polsce


Źródło: Terminale Grupy PKP CARGO, PKP CARGO


Infrastruktura kolejowa

Na koniec 2018 r. istniało w Polsce ponad 19 347 km eksploatowanych linii kolejowych, wchodzących w skład  trzech Międzynarodowych Korytarzy Transportu Towarowego (RFC):

 • RFC5 Bałtyk - Adriatyk
  • Ostrava - Chałupki - Opole - Wrocław - Rzepin - Szczecin - Świnoujście
  • Ostrava - Zebrzydowice - Katowice - Inowrocław - Gdańsk - Gdynia
  • Zilina - Zwardoń - Katowice - Zduńska Wola - Inowrocław - Gdańsk - Gdynia

 • RFC8 Morze Północne - Bałtyk
  • Berlin - Rzepin - Poznań - Inowrocław - Ełk - Kowno
  • Berlin - Rzepin - Poznań - Zduńska Wola - Warszawa - Terespol
  • Elsterwerda - Wrocław - Opole - Katowice - Kraków - Medyka

 • RFC11 „Bursztynowy”
  • Zilina - Katowice - Tunel - Radom - Warszawa/Terespol
  • Kosice - Kraków - Tunel - Radom - Warszawa/Terespol
  • PKP PLK realizują program inwestycyjny o łącznej wartości prawie 76 mld zł, obejmujący realizację
   ponad 230 projektów i modernizację 9 tys. km torów.


Kolejowe terminale przeładunkowe:

PKP Cargo to drugi największy towarowy przewoźnik w UE i dysponuje:

 • 25 terminalami przeładunkowymi w najważniejszych punktach w Polsce - sześć z nich znajduje się w pobliżu wschodniej granicy.
 • 2 centrami logistycznymi,
  • PKP Cargo Małaszewicze, posiada obecnie 4 w pełni funkcjonalne terminale, które umożliwiają przeładunek wszelkich towarów masowych i sztukowych.
  • Medyka-Żurawica - centrum logistyczne na granicy z Ukrainą,
 • 5 terminalami kontenerowymi.


Mapa infrastruktury kolejowej w Polsce


Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 2018


Przewóz towarów koleją

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) wynika, że w 2018 r. przewieziono o ponad 2,3 mln ton towarów więcej niż przed rokiem (wzrost o 1,4%). Uwagę zwraca znaczący udział przewozów węgla kamiennego w strukturze towarów transportowanych w przewozach międzynarodowych. W 2018 r. przewieziono 22,7 mln ton, a w 2017 r. blisko 18,9 mln ton węgla. W strukturze przewożonych ładunków w komunikacji międzynarodowej w dalszym ciągu dominowały poza węglem przewozy surowców takich jak koks, brykiety i produkty rafinacji ropy naftowej.

Masa przewiezionych ładunków w transporcie intermodalnym w 2018 r. wzrosła o prawie 15,6% (2,3 mln ton) i wyniosła ok. 17 mln ton.

Źródło: Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r., Raport UTK, Warszawa 2019

Transport morski

Polska ma cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej:
 • Port Szczecin - ma charakter uniwersalny i obsługuje zarówno ładunki drobnicowe (kontenery, ładunki ponadgabarytowe), jak i masowe (węgiel, koks, zboże itp.). Mogą do niego zawijać statki o maksymalnej długości 215 m i o maksymalnym zanurzeniu 9,15 m. W 2018 r. obroty ładunkowe w porcie w Szczecinie stanowiły 10,2% obrotów w polskich portach morskich (w 2017 r. - 11,2%, w 2010 r. - 13,4%) i wyniosły 9 362,3 tys. ton (więcej o 7,1% niż w 2017 r. i o 17,5% w porównaniu z 2010 r.). W obrotach ładunkowych w tym porcie przeważały ładunki masowe suche; ich udział w 2018 r. wyniósł 49,8% (w tym węgla i koksu- 11,5%, produktów rolniczych - 7,5%). Ładunki drobnicowe stanowiły 34,7%, a ładunki masowe ciekłe - 15,5%,

 • Port Świnoujście - usytuowany jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Mogą do niego zawijać statki o maksymalnej długości 270 m i o maksymalnym zanurzeniu 13,5 m. W porcie tym zlokalizowany jest terminal obsługujący suche ładunki masowe, głównie węgiel, rudę oraz produkty rolnicze (terminal specjalizujący się w przeładunkach towarów rolno-spożywczych). Istotną funkcją portu jest obsługa ładunków drobnicowych przeładowywanych metodą konwencjonalną, a także w kontenerach i w systemie ro-ro. Port w Świnoujściu posiada terminal promowy wyposażony w pięć stanowisk do obsługi promów pasażersko-samochodowych i samochodowo-kolejowych kursujących na trasie w relacji ze Szwecją. Udział portu w Świnoujściu w obrotach ładunkowych polskich portów morskich w 2018 r. wyniósł 18,3% (w 2017 r. - 18,8%,w 2010 r. - 18,0%). W 2018 r. obroty ładunkowe w tym porcie osiągnęły wielkość 16 806,8 tys. ton i był to najwyższy poziom notowany od 2000 r. (wyższy o 14,3% niż w 2017 r. oraz o 57,3% w porównaniu z 2010 r.).
  W zakresie oferty żeglugowej Szczecin oferuje regularne połączenia żeglugowe do krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Rosji oraz kontenerowe połączenia dowozowe do największych portów bazowych - Hamburg, Bremenhaven oraz Rotterdam. Z kolei ze Świnoujścia oferowanych jest 10 odejść dziennie promów do Szwecji (Ystad i Trelleborg) oraz regularne połączenia żeglugowe do Norwegii.

 • Port Gdynia - W 2018 r. obroty zrealizowane w porcie w Gdyni stanowiły 22,8% obrotów ogółem polskich portów morskich i wyniosły 20 974,3 tys. ton, osiągając najwyższy poziom notowany od 2000 r. (wyższy o 14,1% niż w 2017 r. i o 69,9% niż w 2010 r.). Port specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach (posiada dwa nowoczesne terminale kontenerowe) i w obsłudze jednostek tocznych (terminal dla jednostek ro-ro). Do gdyńskiego portu mogą zawijać statki o maksymalnej długości 340 m i zanurzeniu do 13,0 m.

 • Port DCT Gdańsk - roczna przepustowość terminala: 3.000.000 TEU, powierzchnia składowa: 55.000 TEU, roczna przepustowość bocznicy kolejowej: 780.000 TEU. Mogą do niego zawijać statki o maksymalnej długości 425 m i maksymalnym zanurzeniu 15 m. Port morski w Gdańsku ma największy udział w obrotach ładunkowych polskich portów morskich, który w 2018 r. wyniósł 46,2%. W 2019 roku terminal kontenerowy przeładował około 2 070 tys. TEU.

W 2018 r. obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 91 798,2 tys. ton, tj. o 17,6% więcej niż w 2017 r. oraz o 54,3% więcej w stosunku do 2010 r. Międzynarodowy obrót morski stanowił 98,1% obrotów ładunkowych w portach morskich (w 2017 r. - 97,2%, a w 2010 r. - 98,5%). W 2018 r. międzynarodowy obrót morski osiągnął poziom 90 088,4 tys. ton, podczas gdy międzynarodowy przeładunek ładunków w portach lotniczych wyniósł 168,3 tys. ton, a międzynarodowe przewozy transportem kolejowym - 82 821,0 tys. ton.

Źródło: GUS, Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019, data publikacji: 03.01.2020

Perspektywy

Najważniejsze przedsięwzięcia w perspektywie do roku 2030 to: budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m oraz budowa Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Inwestycje realizowane będą m.in. z budżetu państwa, przy wsparciu środków UE, a także w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.


Transport lotniczy

W Polsce funkcjonuje kilkanaście międzynarodowych portów lotniczych. Największe lotnisko - warszawskie Okęcie (Lotnisko Chopina), obok lotnisk w Katowicach oraz Gdańsku, jest również ważnym hubem przeładunkowym dla lotniczego transportu towarowego. W planach jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego(CPK),

Od drugiej połowy 2017 przy warszawskim Lotnisku Chopina działa terminal cargo .

Według prognozy PwC wolumen polskiej branży transportu lotniczego wzrośnie od 2018 r. do 2022 r., o 7,7% .według szacunków Związku Regionalnych Portów Lotniczych polskie lotniska obsłużyły w 2019 blisko 49 mln pasażerów.


Data aktualizacji: luty 2020


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij