Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
O Agencji
Strona główna > O Agencji > Przetargi i ogłoszenia > Przetargi i ogłoszenia ogłoszone do 30/09/2011

Przetargi i ogłoszenia ogłoszone do 30/09/2011Przetargi i ogłoszenia dotyczące Projektu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, PIFE (Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich) oraz Projektu sieci COI znajdą Państwo poniżej:


Przetargi - Projekt Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Przetargi - PIFE

Przetargi - Projekt sieci COI

 


Warszawa, dn. 21 września 2011 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie Katalogu Terenów Inwestycyjnych w formie elektronicznej zapisanej pamięci na USB (Pendrive).

Katalog Terenów Inwestycyjnych będzie zestawieniem, dostępnych dla inwestorów, dużych terenów pod inwestycje przemysłowe w Polsce.

Zamówienie finansowane jest ze środków Umowy Dotacyjnej z Ministrem Gospodarki .  – działanie 6.2

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego


Warszawa, dn. 02 września 2011 r.

Nr sprawy  DPG/PN/ZP-29/2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „organizację techniczną wystaw Designed in Poland odbywających się w Budapeszcie i Barcelonie
w 2011 roku.”

Pełna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


Warszawa, dn. 31 sierpnia 2011 r.

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg      
Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europą.eu    
Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr DRR/PN/ZP-32/2011

Przedmiot zamówienia: Usługa tłumaczenia pisemnego oraz aktualizacji danych w publikacjach w ramach projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”

Pełna treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ


Warszawa, dn. 31 sierpnia 2011 r.

Oferenci

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie Katalogu Parków Przemysłowych i Technologicznych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Pełna treść ogłoszenia


Warszawa, dn. 23 sierpnia 2011 r.

Do wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali Zaproszenie do złożenia ofert

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie Katalogu Parków Przemysłowych i Technologicznych. 

 

W związku z zaproszeniem do złożenia ofert na wykonanie Katalogu Parków Przemysłowych i Technologicznych wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące treści zaproszenia, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

 

Pełna treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 23.08.2011

Pełna treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.08.2011

Specyfikacja dotycząca logo PAIiIZ

 


 
Warszawa, dn. 18 sierpnia 2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie Katalogu Parków Przemysłowych i Technologicznych w formie elektronicznej na USB (Pendrive).

Katalog Parków będzie formą reklamy i promocji Parków a w szczególności posiadanych przez nich ofert terenów inwestycyjnych, hal, zaplecza naukowo badawczego oraz oferowanych usług.

Zamówienie finansowane jest ze środków Departamentu Rozwoju Regionalnego (projekt DRR- 6.2) 


Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik do zapytania ofertowego

 


 
Warszawa, dn. 16 sierpnia 2011 r.
 
 
Nr sprawy DPG/PN/ZP-29/2011

Do wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), w dniu 12 sierpnia 2011 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
 

Pełna treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego - Nr sprawy DPG/PN/ZP-29/2011

 

 
 
 

Warszawa, dnia 09 sierpnia 2011 r.

Warszawa: Organizacja techniczna wystaw "Designed in Poland" odbywających się w
Budapeszcie i Barcelonie w 2011 r.

Numer ogłoszenia: 215139 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Załącznik nr. 8

Załącznik nr. 9

SIWZ

 

 


Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r.

Warszawa: Usługa dostępu do serwisu internetowego stanowiącego agregat informacji z zakresu makroekonomii, sektorów gospodarki, opisu działalności i sprawozdań finansowych spółek, artykułów prasowych, raportów analitycznych i aktów prawnych w okresie 12 miesięcy od dnia 1 maja 2011 r. z trzech stanowisk komputerowych.

Numer ogłoszenia: 222774 - 2011

Data zamieszczenia: 29.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - usługi

 


Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r.

Warszawa: świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczychna krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A.

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE


Numer ogłoszenia: 222660 - 2011

Data zamieszczenia: 29.07.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

 

 


Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r.

Rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe
pasażerskie przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A.

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 


Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r.

Warszawa: Świadczenie usługi sprzątania budynków PAIiIZ S.A. - budynek przy ul.Bagatela 12 oraz budynek przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie

 

Numer ogłoszenia: 205999 - 2011;

Data zamieszczenia: 29.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi sprzątania

 

 


Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r.

Warszawa: Wydzielenie klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi w budynkubiurowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., położonym wWarszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53.

Numer ogłoszenia: 221996 - 2011

Data zamieszczenia: 29.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane

 


Warszawa, dnia 19 lipca 2011 r.

Nr sprawy BFL7PN/ZP-23/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu BFL/PN/ZP-23/2011


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania budynków PAlilZ S.A. - budynek przy ul. Bagatela 12 oraz budynek przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie

Pełna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Warszawa, dn. 07.07.2011 r.
 
 
 
Numer ogłoszenia: 189606 - 2011;
Data zamieszczenia: 07.07.2011;
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175289 - 2011 data 27.06.2011 r.

 


Pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. SIWZ


 


Warszawa, dn. 01.07.2011 r.
 
Numer ogłoszenia: 180390 - 2011;
Data zamieszczenia: 01.07.2011
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175289 - 2011 data 27.06.2011 r.
 
 


Pełna treść ogłoszenia

SIWZ ujednolicony

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. SIWZ

 


Warszawa, dn. 27.06.2011 r.

Warszawa: Świadczenie usługi sprzątania budynków PAIiIZ S.A. - budynek przy ul. Bagatela 12
oraz budynek przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 175289 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Pełna treść ogłoszenia

SIWZ wraz z załącznikami

 


Warszawa, dn. 27.06.2011 r.
Nr sprawy BOK/PN/ZP-17/2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A.”.

Pełna treść ogłoszenia


Warszawa, dn. 08.06.2011 r.
 
 
Warszawa: Świadczenie usług cateringu na potrzeby realizacji działań PAIiIZ S.A.
 

Numer ogłoszenia: 149184 - 2011
Data zamieszczenia: 08.06.2011
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Pełna treść ogłoszenia

ZAŁĄCZNIKI

 
 
 
 

Warszawa, dn. 07.06.2011 r.
Nr sprawy BFL/PN/ZP-12/2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "wydzielenie klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi w budynku PAIiIZ S.A., przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie."


Pełna treść ogłoszeniaWarszawa, dn. 11.05.2011 r.
 

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
 
Obsługa w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych na potrzeby pracowników PAIiIZ S.A. oraz uczestników wyjazdów organizowanych przez PAIiIZ S.A. w Polsce i zagranicą.
 


Warszawa, dn. 10.05.2011 r.
 
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg      
Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu    
Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
        
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A.
 
 
 
 
 
 


Warszawa, dn. 10.05.2011 r.
Nr sprawy DIG/PN/ZP-18/2011
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę dostępu do serwisu internetowego stanowiącego agregat informacji z zakresu makroekonomii, sektorów gospodarki, opisu działalności i sprawozdań finansowych spółek, artykułów prasowych, raportów analitycznych i aktów prawnych w okresie 12 miesięcy od dnia 1 maja 2011 roku z trzech stanowisk komputerowych."

Niniejszym informujemy, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 jst. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonano wyboru:
 
 Oferty nr 1 firmy
Euromoney Polska SA,
ul. Prosta 69,
00-838 Warszawa,
 
z ceną 110 380,80 zł brutto.

Jedynym kryterium oceny ofert była, zgodnie z zapisami SIWZ, cena 100%. Zgodnie z tym kryterium, oferta firmy Euromoney Polska S.A., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa otrzymała maksymalną liczbę punktów - 100 pkt.
 
 
 

Pełna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
 


Warszawa, dn. 21.04.2011 r.
 
 
Nr sprawy BOK/PN/ZP-14/2011
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych na potrzeby pracowników PAIiIZ  S.A. oraz uczestników wyjazdów organizowanych przez PAIi IZ S.A. w Polsce i zagranicą".

Niniejszym informujemy, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonano wyboru oferty nr 2 firmy:
 
Netmedia Business Travel Spółka z o.o.,
ul. Długa 44/50,
00-241 Warszawa,
 
jako oferty najkorzystniejszej, z ceną 1.824.005,00 zł brutto.

Jedynym kryterium oceny ofert była, zgodnie z zapisami SIWZ, cena 100%. Zgodnie z tym kryterium, oferta firmy Netmedia Business Travel Spółka z o.o. otrzymała maksymalną liczbę punktów-100 pkt.

 

 


Warszawa, dn. 21.04.2011 r.
 
ZAPYTANIE  OFERTOWE

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zaprasza do złożenia ofert na zorganizowanie dwudniowego seminarium w Warszawie nt. zamówień publicznych w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”.
 
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej (EFRR) i budżetu Państwa na realizację Projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Szacunkowa wartość nieprzekraczająca równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.), na podstawie art. 4 pkt 8. 

 
 


Warszawa, dn. 18.04.2011 r.
 
 
 
Warszawa: Usługa dostępu do serwisu internetowego stanowiącego agregat informacji z zakresu makroekonomii, sektorów gospodarki, opisu działalności i sprawozdań finansowych spółek, artykułów prasowych, raportów analitycznych i aktów prawnych w okresie 12 miesięcy od dnia 1 maja 2011 r. z trzech stanowisk komputerowych
 
 
Numer ogłoszenia: 117947 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu

SIWZJeśli chcą Państwo otrzymywać Biuletyn, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 137.718.000,00 PLN

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

fb yt tw bip internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij