Kariera

Konsultant ds. Wsparcia Inwestycji (Ekspert) w Departamencie Inwestycji

Lokalizacja: Wrocław


Praca w Departamencie Inwestycji PAIH S.A. daje możliwość wpływania na gospodarczy obraz naszego kraju. Podczas codziennej współpracy z największymi światowymi i polskimi firmami, bezpośrednio odpowiadamy za dostarczanie im danych i argumentów zachęcających do nowych inwestycji w Polsce. Od pierwszego dnia pracy zapewniamy ciekawe wyzwania, w pełnej wsparcia atmosferze, oraz możliwość szybkiego rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku.

Twoje zadania:

 • wsparcie Klientów Agencji w procesie realizacji inwestycji, w tym przede wszystkim w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz kontaktów z administracją publiczną biorącą udział w ww. procesie
 • współpraca z Klientami Agencji, w tym szczególnie podmiotami zagranicznymi zainteresowanymi inwestowaniem i rozwijaniem biznesu w Polsce
 • spotkania z firmami obecnymi w Polsce celem identyfikacji i ograniczania barier utrudniających dalszy rozwój działalności Klientów Agencji
 • opracowywanie i udzielanie inwestorom informacji: ekonomicznych, prawnych, sektorowych oraz innych danych analitycznych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej
 • prezentowanie pakietu zachęt inwestycyjnych dostępnych w Polsce
 • przygotowanie, aktualizacja oraz prezentowanie informacji na temat sektorów (w szczególności: motoryzacyjnego, FMCG, nowoczesnych usług dla biznesu, elektronicznego, chemicznego, nowych technologii, IT)
 • realizowanie działań ukierunkowanych na promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz prowadzenie działań z zakresu marketingu inwestycyjnego, czyli aktywne poszukiwanie i zachęcanie przedsiębiorców zagranicznych do realizacji inwestycji w naszym kraju

Nasze oczekiwania:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego lub gospodarki nieruchomościami, niezbędne doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym
 • wiedza i doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu negocjacji i w mediacjach poparte sukcesami
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: gospodarka przestrzenna, zarządzanie, prawo, ekonomia
 • gotowość do wystąpień publicznych, również w języku obcym, rozwinięte umiejętności prezentacji
 • umiejętność argumentowania i szybkiego pozyskiwania wiedzy w nowych obszarach, otwartość na zmiany oraz kreatywność
 • samodzielność w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów
 • wysokie umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji
 • gotowość do podróży służbowych, w tym zagranicznych (ok. 20% czasu pracy)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem, w szczególności języka niemieckiego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym zaawansowana znajomość MS Excel

Oferujemy:

 • możliwość bezpośredniej współpracy z największymi inwestorami w regionie
 • realizację ciekawych i prestiżowych projektów oraz obsługę inwestycji często zmieniających lokalny krajobraz gospodarczy
 • duży stopień samodzielności przy realizacji powierzonych zadań
 • możliwość uczenia się i zdobywania wiedzy w obszarze doradztwa lokalizacyjnego
 • dołączenie do wyjątkowo zgranego i wspierającego się zespołu

Benefity:


 • Prywatna opieka medyczna
  Prywatna opieka medyczna
 • Karta multisport
  Karta multisport
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
  Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
  Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku dla dzieci
 • Dofinansowanie do okularów
  Dofinansowanie do okularów
 • Kafeteria
  Kafeteria

Jesteś zainteresowana/y stanowiskiem?
W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji może być wymagane przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.