Kariera

Ekspert w Zagranicznym Biurze Handlowym Kijów

Lokalizacja: tymczasowo Warszawa, docelowo Kijów

Twoje zadania:

 • wspieranie polskich przedsiębiorców na rynku ukraińskim, m.in. poprzez aktywne wyszukiwanie i pozyskiwanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz informowanie o warunkach dostępu do rynku i poszczególnych sektorach
 • przygotowanie analiz, raportów sektorowych i prezentacji na temat rynku ukraińskiego
 • prowadzenie analiz i badanie rynku ukraińskiego, w szczególności monitorowanie trendów oraz barier
 • organizowanie i udział w targach i wydarzeniach promocyjnych, misjach gospodarczych, spotkaniach B2B itp.
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z instytucjami otoczenia biznesu na lokalnym rynku, w tym instytucjami branżowymi
 • informowanie podmiotów gospodarczych o warunkach inwestowania w Polsce i łączenie inwestorów ukraińskich z polskimi podmiotami
 • przygotowanie i aktualizowanie informacji o polskiej ofercie eksportowej
 • przygotowywanie i redagowanie materiałów, newsletterów, publikacji w serwisach internetowych i mediach społecznościowych
 • monitorowanie mediów w zakresie informacji ekonomiczno-gospodarczych istotnych z punktu widzenia relacji dwustronnych
 • realizowanie strategii i planów promocyjnych oraz aktywne poszukiwanie i wykorzystywanie możliwości biznesowych
 • wspieranie Kierownika ZBH i zespołu w innych działaniach związanych z aktywnością biura na rynku ukraińskim

Nasze oczekiwania:

 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym najlepiej w obszarze sprzedaży, marketingu i business development
 • biegła znajomość języka polskiego i ukraińskiego
 • znajomość języka angielskiego
 • wykształcenie wyższe
 • wiedza polityczna i ekonomiczna dotycząca relacji polsko-ukraińskich
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym
 • gotowość do podróży służbowych
 • komunikatywność, elastyczność
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami

Oferujemy:

 • wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji ciekawych projektów
 • międzynarodowe środowisko pracy
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań

Jesteś zainteresowana/y stanowiskiem?
W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji może być wymagane przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.