Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
26 lutego 2019

Lublin

Lublin to największe i najprężniej rozwijające się miasto Polski Wschodniej oraz jedno z najbardziej znaczących centrów gospodarczo-kulturalnych wschodniej granicy Unii Europejskiej.


Podczas MIPIM 2019 Lublin pokaże nowe możliwości inwestycyjne, jakie otwierają się w nowym centrum biznesowym miasta. Na terenach wokół projektowanego intermodalnego Dworca Metropolitalnego, Targów Lublin oraz nowoczesnej infrastruktury sportowej udostępnione zostały atrakcyjne tereny dla zabudowy biurowej, usługowej, mieszkaniowej i hotelowej, które czekają na inwestora z wizją.


Lublin to miasto ludzi młodych i ambitnych. Inspiruje do kreatywnego i innowacyjnego podejścia zarówno w kulturze, jak i w biznesie. Setki wydarzeń kulturalnych przyciągają turystów z całego świata, a lubelski biznes kreuje firmy, których produkty i usługi zdobywają międzynarodowe uznanie. Wzmacnia to przyjazny dla obcokrajowców i otwarty na inne kultury charakter miasta, który wynika zarówno z historii, styku kultur, jak i obecnego wysokiego umiędzynarodowienia lubelskich uczelni.
Miasto posiada bogatą wielowiekową historię oraz pełni rolę stolicy administracyjnej regionu. W aglomeracji zamieszkuje ponad 600 tysięcy osób, które wspólnie budują lokalną gospodarkę i tworzą znaczący rynek zbytu. Wieloletnie inwestycje w przestrzeń i usługi publiczne czynią Lublin miastem o bardzo wysokiej jakości życia. Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych oraz przemysłu 4.0, jak i rozwijany niskoemisyjny transport publiczny, wdrażane innowacje społeczne oraz partycypacyjny model zarządzania miastem sprawiają, że Lublin jest ośrodkiem nowoczesnym i perspektywicznym.

***

The City of Lublin is the largest and the most dynamically developing city of the Eastern Poland. This vibrant Easter metropolis is also one of the most significant economic and cultural centres on the eastern border of the European Union.


During MIPIM 2019 Lublin will show new investment opportunities that are opening up in the new business centre of the city. Neighbouring the planned intermodal Metropolitan Station, Lublin Fair, and modern sports infrastructure, new investment plots are waiting for an investors who will establish commercial, residential, and hotel development there.


Lublin is a place of young and ambitious people. The city is famous for its innovative approach both in culture and business. Hundreds of cultural events attract tourists from all over the world. Lublin is also a business hub for companies whose products and services gain international recognition. The city has a rich, centuries-old history and serves as the administrative capital of the region. The agglomeration is inhabited by over 600,000 people who build the local economy and create a sizeable market. Many years of investment in public space and services have made Lublin a city providing a high quality of life. The dynamic increase of the business services sector and industry 4.0, the development of low-carbon public transport, social innovations implemented in the city as well as the participatory model of urban management make Lublin a modern and forward-looking metropolis of the Eastern Poland.

mipim_lublin1

 

mipim_lublin2

 

 

mipim_lublin3Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij