POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA
NEWSLETTER
21 czerwca 2007
Numer 25

SPIS TREŚCI

 

AKTUALNOŚCI

Kongres Gospodarczy Polonii

W Sali Kolumnowej Sejmu rozpoczął się w sobotę w Warszawie Kongres Gospodarczy Polonii, organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Od lewej: Władysław Ortyl - Sekretarz Stanu - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Patrick J. Quinn - Wicegubernator Stanu Illinois - USA, Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu, Roman Giertych - Wicepremier, Grażyna Sićko - Wiceprezes PAIiIZ, Jerzy Szymura - Senator RP

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Rządu, Marszałkowie wschodnich województw oraz Zarządu PAIiIZ oraz przedstawiciele zagranicznego biznesu i organizacji Polonijnych zaangażowanych we współpracę gospodarczą z Polską, a także Wicegubernator stanu Illinois Patrick Quinn.

- Sytuacja gospodarcza Polski powinna skłaniać inwestorów, a szczególnie inwestorów pochodzenia polskiego, do budowania stosunków gospodarczych z naszym krajem - powiedział podczas otwarcia Kongresu Wicepremier Roman Giertych.

Paweł Poncyliusz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, omawiając sytuację gospodarczą Polski, dodał: - Nie chcemy, by Polska stała się jedynie kowalem dla Europy. Czeka nas rozwój i modernizacja podstawowej infrastruktury. Są na to przeznaczone potężne pieniądze z Unii Europejskiej.

Gubernator Quinn podkreślił - Wolność gospodarcza jest jedną z najważniejszych amerykańskich wartości. Bez niej, nie moglibyśmy się dziś zebrać i rozmawiać o możliwości inwestycyjnych Polski - powiedział Quinn. - W XXI wieku jedną z najważniejszych branży inwestycyjnych jest ekologia. Daje ona wiele możliwości inwestycji, które generują zyski i miejsca pracy, na przykład inwestowanie w odnawialne źródła energii, biopaliwa, dbanie o czystą wodę. Miejsca pracy podążają za zieloną energią - dodał Gubernator.

Kongres jest elementem programu wspierającego rozwój gospodarczy Polski wschodniej. Ma on na celu zaprezentowanie możliwości regionu w zakresie inwestycji oraz współpracy przedsiębiorstw.


W kongresiei wzięło udział ok. 300 osób.

- Tegoroczny Kongres Gospodarczy Polonii Świata jest dużą szansą na rozwój gospodarczy i promocję Polski Wschodniej, a szczególnie województwa lubelskiego - powiedziała Wiceprezes PAIiIZ Grażyna Sićko.

- Budowanie mostów współpracy międzynarodowej Polonii to budowa prestiżu Polski - Zbigniew Olszewski, Prezes Fundacji Polonia, przedstawił rolę Polonii w promocji gospodarczej Polski. - Dbamy o osobiste kontakty, bo to one budują zaufanie i dobry biznes.

Podczas Kongresu zostało również otwarte w Warszawie Centrum Biznesu Polonijnego, oferujące wsparcie doradcze i organizacyjne polonijnym przedsiębiorcom, którzy będą zainteresowani rozpoczęciem w Polsce działalności gospodarczej.

W Kongresie Gospodarczym Polonii, podczas którego otwarto Centrum, wzięło udział ok. 300 gości, w tym przedstawiciele Polonii z 40 krajów, a także delegacja Wicegubernatora stanu Illinois oraz TV z Chicago.

Do spisu... 

Centrum Biznesu Polonijnego

Pomoc dla środowisk polonijnych, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, oferuje otwarte w sobotę w siedzibie PAIiIZ Centrum Biznesu Polonijnego.

Centrum ma charakter swoistego inkubatora gospodarczego. Jego propozycja skierowana jest do przedsiębiorców polonijnych, którzy prowadzą działalność za granicą i chcieliby otworzyć w Polsce swoje przedstawicielstwo lub nawiązać kontakty handlowe z polskimi firmami.

- Zwracamy się do środowisk polonijnych, ponieważ nie mają oni barier językowych i rozumieją specyfikę naszego kraju. Tak naprawdę bezpieczeństwo gospodarcze każdego kraju buduje się siłą małych i średnich przedsiębiorstw - powiedziała Wiceprezes PAIiIZ Grażyna Sićko.

Obecnie CBP oferuje 10 pomieszczeń biurowych na preferencyjnych warunkach finansowych dla inwestorów polonijnych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie merytoryczne PAIiIZ, porady prawników i konsultacje. Zainteresowane firmy będą miały rok na wykazanie się skutecznością swoich działań. Pierwsi przedsiębiorcy wejdą do Centrum już we wrześniu.

Działania PAIiIZ zmierzające do otoczenia opieką przedsiębiorców polonijnych spotkały się ze wsparciem ze strony Senatu RP i Ministerstwa Gospodarki. Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Centrum udziela PAIiIZ.

Do spisu... 

Prezentacja kandydatury Wrocławia do EXPO 2012

Wrocław po raz kolejny promował w Paryżu swoją kandydaturę na zorganizowanie EXPO 2012. Prezentacja Polski na Forum Zgromadzenia Ogólnego Biura Wystaw Międzynarodowych (BIE) została doskonale przyjęta.

Forum BIE odbyło się 19 czerwca w Paryżu. Kandydaturę Wrocławia popiera polski Rząd - do głosowania na Wrocław namawiali m.in. minister kultury Kazimierz Ujazdowski, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, b. prezydent Lech Wałęsa i wokalistka Urszula Dudziak. Swoje poparcie przekazał także Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pottering.

Na temat Expo Wrocław wybrał hasło „Kultura czasu wolnego w gospodarkach świata”.
- Nowoczesny świat potrzebuje człowieka wypoczętego - powiedział w Paryżu Lech Wałęsa.
- Czas wolny jest największą światową dziedziną biznesu - tłumaczył zebranym ekonomista Bohdan Jung, pomysłodawca hasła.

Dolnośląska prezentacja zyskała uznanie swoją multimedialnością, satelitarnym połączeniem na żywo z wrocławskim rynkiem, gdzie kilkuset skrzypków odegrało melodię „Panie Janie”. Wrażenie wywarła także wizualizacja pawilonów tematycznych EXPO, przygotowana przez nominowanego do Oskara Tomasza Bagińskiego.

By zwyciężyć w rywalizacji o organizację Wystawy, kandydat musi uzyskać głosy co najmniej połowy z 98 głosujących państw. W Paryżu prezentowały się trzy miasta walczące o EXPO w 2012 roku. Rywalami Polski są Maroko i Korea Południowa. W razie wygranej Wrocław liczy na 4,5 mln zwiedzających i stworzenie 40 tysięcy miejsc pracy. Gospodarz Wystawy zostanie wyłoniony w listopadzie 2007 roku w Paryżu.

Do spisu... 

EXPO 2010 - Początek konsultacji społecznych

W środę 20 czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące uczestnictwa Polski w Expo 2010 w Szanghaju.

Konsultacje, które pozwolą na poznanie opinii społecznej, będą miały istotny wpływ na opracowanie koncepcji programowej polskiego udziału w Światowej Wystawie w 2010 roku. Spotkania odbyły się w Centrum Prasowym w siedzibie PAIiIZ w Warszawie. Zostały one przeprowadzone przez Komisarza Generalnego sekcji polskiej Wystawy Expo 2010 - Wiceprezes PAIiIZ Annę Kamińską.

Jednym z głównych celów polskiej prezentacji w Szanghaju jest stworzenie pozytywnego wizerunku Polski i przedstawienie w atrakcyjny sposób jej oferty gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej. Dlatego też do konsultacji zostali zaproszeni przedstawiciele władz miejskich, instytucji i organizacji urbanistycznych, świata kultury, biznesu, branży turystycznej oraz środowiska akademickiego.

Uczestnictwo w Wystawie w Szanghaju może mieć znaczący wpływ na promocję Polski i jej różnorodnej oferty na rynku chińskim, tym bardziej, że Organizatorzy przewidują rekordową ilość zwiedzających - 70 mln osób.

Temat Wystawy w Szanghaju brzmi „Lepsze miasto, lepsze życie”. Jednym z głównych celów EXPO 2010 będzie wypracowanie, w oparciu o doświadczenie oraz nowatorskie pomysły twórców miejskich enklaw z różnych kontynentów, odpowiednich rozwiązań problemów pojawiających się w wyniku gwałtownego rozwoju miast, takich jak: deficyt przestrzeni, konflikty kulturowe, niedobór zasobów wody i energii, degradacja środowiska, hałas, problemy komunikacyjne oraz problemy społeczne.

Do spisu... 

Teren inwestycyjny w Mysłowicach

Działka inwestycyjna położoną na skrzyżowaniu centralnego europejskiego szlaku Północ-Południe i Wschód-Zachód, została wystawiona na przetarg w Mysłowicach..

Działka o wielkości 38 ha jest położona przy węźle autostrady A4 Wrocław-Kraków z drogą krajową S1 Warszawa-Cieszyn. Oferowany teren nadaje się najbardziej dla inwestorów zainteresowanych działalnością usługową, handlową bądź transportową. Przetarg na działkę wartości 75 milionów złotych zaplanowany jest na początek lipca.

Więcej informacji: www.myslowice.pl

Do spisu... 

INWESTYCJE W POLSCE

Indesit inwestuje w Radomsku

Włoski koncern Indesit zbuduje w Radomsku nową fabrykę pralek i zmywarek. Wartość inwestycji wynosi ok. 80 mln euro, dzięki niej znajdzie pracę ok. 1500 osób.

Fabryka powstanie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, produkcja rozpocznie się wiosną 2008 roku.
- Nie codziennie słynna marka inwestuje w Polsce. Gratuluję wyboru lokalizacji w Radomsku i dobrego sąsiedztwa innego znaczącego inwestora, firmy Dell - powiedział Minister Gospodarki Piotr Woźniak podczas uroczystości podpisania w maju umowy z Indesit Company Polska.

Minister Woźniak podkreślił, że realizacja inwestycji opartej na nowoczesnych technologiach może zachęcić inne firmy do rozpoczynania podobnych przedsięwzięć w naszym kraju.

Prezes Indesit Company Vittirio Merloni podkreślił, że jest szczęśliwy, że polski rząd docenia i wspiera włoskie inwestycje. - Zrozumienie i stworzenie podstaw do wymiany doświadczeń są kluczem do dobrej współpracy między rządem a inwestorami - dodał.

Indesit Company Polska jest jednym z największych pracodawców w województwie łódzkim. Obecnie w dwóch zakładach lodówek i kuchenek w Łodzi firma zatrudnia ok. 2.5 tys. osób. W ramach programu wieloletniego projekt otrzyma wsparcie od rządu w wysokości 11,5 mln zł na dofinansowanie nowych miejsc pracy. Do tej pory wartość inwestycji Indesit w Polsce wyniosła 120 mln euro.

Do spisu... 

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu

Norweska firma Opera Software oficjalnie otworzyła w czerwcu swoje centrum badawczo-rozwojowe we Wrocławiu. Producent przeglądarki internetowej Opera zatrudnił już 26 osób.

- Zdecydowaliśmy się na Wrocław, bo to jedno z najlepiej wypromowanych miast tej części Europy. Silny ośrodek akademicki, w którym studiują tysiące niezwykle inteligentnych i kreatywnych ludzi - stwierdził Jon s. von Tetzchner, dyrektor generalny Opera Software.

Inwestycja sprowadza do Wrocławia bardzo cenne know-how, tworzy także miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Szefowie krajowego oddziału są otwarci na przyjęcie dużej ilości pracowników. - Szukamy tylu fachowców, ilu da się znaleźć - mówi Paulina Kolondra z Opera Software. Firma potrzebuje głównie informatyków i programistów władających językiem angielskim.

Pracownicy będą pracowali nad ulepszaniem przeglądarki internetowej Opera, ale do ich obowiązków należeć będzie również tworzenie oprogramowania do telefonów komórkowych czy konsoli Nintendo Wii.

Opera została założona w 1994 roku, obecnie zatrudnia ponad 400 osób w dziewięciu centrach badawczo-rozwojowych. W Europie firma działa jeszcze w Oslo i w szwedzkim Linkopung.

Do spisu... 

POLSKA W LICZBACH

 • Przeciętne wynagrodzenie brutto w maju wyniosło 2.776,92 zł

 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2007 r. wyniosło 5115,8 tysięcy osób.

 • Obroty handlu zagranicznego: w okresie styczeń - kwiecień 2007 roku eksport w cenach bieżących wyniósł 119,6 mld zł (wzrost o 14,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku), a import 136,7 mld zł (wzrost o 16,4%).

 • Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 17,1 mld zł

 • Wśród głównych partnerów handlowych Polski najwyższą dynamikę obrotów odnotowano w eksporcie na Ukrainę, do Rosji, Włoch, W. Brytanii, Niderlandów, Belgii i Szwecji, a w imporcie - z Chin, Węgier, Niderlandów, W. Brytanii, Republiki Czeskiej i Niemiec.

 • Kursy walut:

  Kupno

  Sprzedaż

  Dolar

  2,7871

  2,8435

  Euro

  3,7426

  3,8182

  Źródło: www.nbp.pl
  Kurs walut z dnia: 21.06.2007

Do spisu... 

ANALIZY I RAPORTY

Atrakcyjność Polski w oczach niemieckich inwestorów

Inwestowanie w Polsce jest dla inwestorów z Niemiec coraz bardziej atrakcyjne - opublikowano w tegorocznym badaniu koniunktury przeprowadzonym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.

Liczba inwestorów, którzy ponownie zdecydowaliby się rozpocząć działalność w Polsce, wzrosła w porównaniu z ubiegłorocznym sondażem koniunktury w biznesie o ponad 15 procent. Ponad połowa ankietowanych zwiększyła w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne, zachęcona optymistyczną oceną sytuacji gospodarczej w Polsce. Ponad 60 procent badanych jest zdania, że sytuacja ta się poprawiła, a także, że mocny wzrost polskiego PKB utrzyma się również w 2007 roku. Od ubiegłego roku poprawiły się także warunki dla działalności badawczo-rozwojowej.

Pod względem atrakcyjności Polska dzieli w tym roku czołową pozycję z Niemcami, jednak wszystkie inne kraje regionu wydały się inwestorom mniej atrakcyjne niż Chiny. Niewątpliwy wpływ ma na tę ocenę również członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Dobra kondycja przedsiębiorstw przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy – ponad połowa respondentów zamierza w tym roku zwiększyć zatrudnienie. Niemieccy pracodawcy wysoko oceniają polskich pracowników, głównie za ich zaangażowanie, kwalifikacje i produktywność. Tymczasem dostępność zarówno wysoko jak i niskowykwalifikowanych jest zdaniem inwestorów niewystarczająca. Podobnie negatywnie oceniają oni niestabilność polityczną, zmienność prawa i niską efektywność administracji publicznej.

W badaniu wzięło udział 128 przedsiębiorców działających w Polsce i Niemczech.

Źródło: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa,
www.ihk.pl

Do spisu... 


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Promocji Gospodarczej,
tel.: (+48 22) 334 98 15, fax: (+48 22) 334 99 99, e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl