POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 6 lutego 2014 r.
 Numer 368

AKTUALNOŚCI

Uproszczone instrumenty wparcia przedsiębiorców
O tym, jak stworzyć system łatwych w obsłudze, szybko dostępnych i efektywnych narzędzi finansowego wsparcia przedsiębiorców, podczas konferencji zorganizowanej 3 lutego wspólnie przez PAIiIZ oraz organizację Pracodawcy RP, dyskutowali: strona rządowa, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji.

Rozpoczynając konferencję, prezes PAIiIZ Sławomir Majman przyznał, że znajomość finansowych narzędzi wspierania jest dla przedsiębiorców sprawą kluczową. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik poinformowała, że w nowej perspektywie finansowej udało się usprawnić system przyznawania grantów, dzięki temu nawet wielomilionowe dotacje będą wypłacane szybciej. Dodatkowo, w ramach wpierania polskich przedsiębiorców Ministerstwo planuje powołanie ogólnopolskiego systemu gwarancji dla eksporterów.  


Prelegenci podczas konferencji dotyczącej wsparcia polskich przedsiębiorstw

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że w nowym rozdaniu funduszy unijnych szczególny nacisk położony zostanie na rozwój innowacyjnych rozwiązań i opracowywanie nowych technologii. Ministerstwo Gospodarki zamierza w tym celu skoncentrować się na wsparciu tworzenia struktur badawczo - rozwojowych wewnątrz firm, a także promocji innowacyjnych produktów, od ich projektu po implementację.

Podczas panelu eksperckiego, Leszek Grabarczyk z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opowiadał o planowanym wprowadzeniu projektu „Szybka ścieżka”, który gwarantuje otrzymanie decyzji w ciągu 60 dni od złożenia wniosku. Natomiast Marcin Łata, dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, w MIiR dodał, że promowane będą tzw. „miękkie środki” wsparcia, jak doradztwo czy szkolenia a także dążenie do specjalizacji branżowej firm.


Instrumenty wsparcia w Polsce są takie same dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców

Z nową perspektywą finansową wiążą się zarówno duże oczekiwania, jak i duże wyzwania, dlatego będzie ona kluczowa dla przyszłego rozwoju Polski.

Strona rządowa oraz przedstawiciele firm zgodzili, że interwencja Państwa powinna skupiać się przede wszystkim na redukcji ryzyka prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy docenili także wsparcie instytucji podczas globalnej ekspansji.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20140203/uproszczone_instrumenty_wparcia  (PAIiIZ).

INWESTYCJE W POLSCE

Kolejne 2 projekty zamknięte
Do listy zakończonych przy udziale PAIiIZ projektów inwestycyjnych dołączyły dwa kolejne. Na liście zamkniętych w 2014 r. projektów są już 4 firmy, które zainwestują łącznie 277 mln euro i stworzą 343 miejsc pracy.

Obecnie PAIiIZ prowadzi 164 projekty inwestycyjne o wartości 3,23 mld euro, które w przyszłości mogą stworzyć 30 819 miejsc pracy.

Na liście głównych inwestorów na pierwszym miejscu znajdują się Stany Zjednoczone z liczbą 47 projektów inwestycyjnych o wartości 956,05 mln euro. Projekty te mogą zaowocować w przyszłości stworzeniem 7231 nowych miejsc pracy. Na kolejnym miejscu plasują się inwestorzy niemieccy z liczbą 28 projektów inwestycyjnych (o wartości 582,85 mln euro, 6527 nowych miejsc pracy). Kolejne miejsca zajmują inwestorzy pochodzący z Wielkiej Brytanii i Japonii (po 11 projektów) oraz inwestorzy z Chin i Korei Południowej (po 9 projektów).

Najpopularniejszym sektorem wśród obsługiwanych przez PAIiIZ inwestorów jest BPO (37 projektów, ponad 28 mln euro, 8060 miejsc pracy), motoryzacja (36 projektów) oraz badawczo-rozwojowy (14 projektów). (PAIiIZ)

Nowe inwestycje w SSE Euro-Park Mielec
Dwie firmy zainwestują w Podstrefie Głogów Małopolski - Polimarky oraz Meta-Zel. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 24 mln zł. Firmy  utworzą co najmniej 22 nowe miejsca pracy.

Firma Polimarky kosztem 8,4 mln zł uruchomi produkcję zmodyfikowanych granulatów tworzyw sztucznych o podwyższonych właściwościach. Przy realizacji nowego projektu zatrudnienie znajdzie co najmniej 12 osób.

Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel uruchomi projekt o wartości co najmniej 16 mln zł, który zapewni wprowadzenie opatentowanej technologii kształtowania mikrostruktury i struktury geometrycznej powierzchni odlewów aluminiowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma utworzy co najmniej 10 nowych miejsc pracy. (ARP)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,0718

3,1338

Euro

4,1504

4,2342

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 06.02.2014

WYDARZENIA

Perspektywa finansowa 2014-2020 - konferencja Crido Taxand i PAIiIZ
PAIiIZ oraz Crido Taxand zapraszają 10 lutego o godz. 11.00 do Centrum Informacyjnego PAIiIZ na konferencję z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, poświęconą szansom, wyzwaniom oraz zmianom, jakie dla przedsiębiorców niesie nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020.

Celem konferencji jest prezentacja możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z dofinansowania w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020.

Rejestracja za pośrednictwem formularza elektronicznego: www.paiz.gov.pl/perspektywa_finansowa prowadzona jest do 7 lutego do godziny 12.00.

Akredytacja mediów prowadzona jest do 7 lutego do godz. 12.00 pod adresem e-mail: beata.jez@paiz.gov.pl (PAIiIZ)

Investing in Poland
PAIiIZ oraz BNP Paribas Real Estate zapraszają 11 lutego o godz. 11.00 do Centrum Informacyjnego PAIiIZ na konferencję prasową, podczas której zaprezentowane zostaną elementy wpływające na sukces inwestowania w Polsce.

Prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie co wyróżnia Polskę na tle innych krajów Europy Zachodniej. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestii sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce, z uwzględnieniem zagadnień prawnych oraz podatkowych.

Rejestracja za pośrednictwem formularza elektronicznego: http://www.paiz.gov.pl/investing_in_Poland do 10 lutego do godz. 16.00

Akredytacja mediów na adres e-mail: beata.jez@paiz.gov.pl do 10 lutego do godz. 12.00. (PAIiIZ).

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Lotnisko 2014
13 lutego w siedzibie Pałacu Kultury i Nauki już po raz siódmy odbędzie się Międzynarodowa Konferencja oraz Wystawa "Lotnisko 2014".

Podczas wydarzenia poruszane zostaną kwestie związane z planami utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego, koncepcją rozwoju transportu lotniczego jako najbardziej dynamicznego sektora gospodarki oraz dotyczące postępu technologicznego w dziedzinie infrastruktury portów lotniczych.


Paweł Klisiewicz - Fotolia.com

Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju oraz PAIiIZ. Organizatorami wydarzenia są: Zarząd Targów Warszawskich oraz Agencja lotnicza Altair.

Szczegółowych informacji udzielają: Marek Witecki tel. 849 60 06 wew. 109; 609-541-112, e-mail: lotnisko@ztw.pl oraz Izabela Doroba tel. 849 60 06 wew. 116; 604-960-183, e-mail: ztw@ztw.pl

Więcej informacji na stronie: www.lotnisko.ztw.pl (ZTW).

ANALIZY I RAPORTY

PKB w 2013 roku
Według opublikowanych wstępnych szacunków GUS, produkt krajowy brutto w 2013 roku był wyższy o 1,6% w porównaniu z rokiem 2012 (w cenach średniorocznych ubiegłego roku).

Do wzrostu PKB przyczyniły się głównie: pozytywny wpływ eksportu netto oraz krajowego popytu konsumpcyjnego. Głównym motorem wzrostu był sektor usług. O 2,9% wzrosła wartość dodana w przemyśle. Przedstawione przez GUS dane pozwalają na oszacowanie PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku (w cenach średniorocznych ubiegłego roku) na poziomie około 2,8%.


© Argus-Fotolia.com

Szacunki GUS potwierdzają wcześniejsze wstępne dane i wskazują, iż w ostatnim kwartale 2013 r. polska gospodarka rozwijała się najszybciej od pierwszego kwartału 2012 roku. Zarówno konsumpcja (wzrost o 2,1%), jak i inwestycje (wzrost o 1,3%) wpływały pozytywnie na wzrost gospodarczy, a cały popyt wewnętrzny wzrósł o 1,1%. (GUS/MG)

Doing business in India
Indie zamieszkiwane przez 1,2 mld ludzi, to ogromny rynek z dynamicznie rozwijającą się klasą średnią. To także jeden z ważniejszych pozaeuropejskich partnerów gospodarczych Polski. Według szacunków ONZ, w 2050 roku będą one najludniejszym krajem na świecie z liczbą obywateli 1,6 mld.

Indyjski rynek o ogromnym potencjale, a także zwiększający się popyt, związany z rosnącą zamożnością konsumentów, dla polskich firm może stać się dźwignią sukcesu i spowodować „efekt skali”. Zdaniem ekspertów ośrodka THINKTANK oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych, najnowszym trendem wśród działających na indyjskim rynku firm jest zainteresowanie inwestycjami poza granicami kraju.

Polska i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej są dla Indii atrakcyjną alternatywą wobec kontaktów z Zachodem. Polska, jako największy kraj tego regionu i wpływowy członek UE może się stać przyczółkiem biznesowym indyjskich firm prowadzących ekspansję handlową w Europie i Rosji. Filarem polsko-indyjskiego partnerstwa może stać się sektor BPO, w którym Indie zajmują pozycję światowego potentata. Już teraz indyjskie firmy usługowe i IT, jak m. in.: VSNL Teleglobe International Holdings, KPIT Cummins, Zensar Technologies, Genpact, HCL Technologies, Infosys, Wipro, czy Intelenet Global Services działają na polskim rynku.

Biorąc pod uwagę pozostałe indyjskie potrzeby i polskie możliwości eksportowe, szanse współpracy dwustronnej rysują się także w ochronie zdrowia (sprzęt medyczny i wyposażenie szpitali), przetwórstwie spożywczym, przemyśle chemicznym (chemikalia specjalistyczne, składniki farb) oraz obronnym (polskie technologie wojskowe).

Publikacja „Czy warto robić biznes z Indiami” analizuje potencjał rynku indyjskiego oraz sektory atrakcyjne dla polskich firm. Została przygotowana przez ośrodek THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych. (MTTP).

Kierunki rozwoju. Made in Poland
Polski przemysł stanowi blisko 25% całej gospodarki i jest wyższy niż średnia w całej Unii Europejskiej (18,5%) oraz porównywalny do samych Niemiec (25,8%). Polskie firmy są konkurencyjne dzięki dużej elastyczności wydajności produkcji, jakości wyrobów czy umiejętności kontroli kosztów - wynika z raportu „Kierunki 2014. Made in Poland” autorstwa DNB Bank Polska i Deloitte.

Raport stanowi podsumowanie analizy konkurencyjności polskich producentów oraz perspektyw i warunków ich rozwoju.
W ostatnich latach wysokie wzrosty produktywności miały miejsce w branżach, które w dużym stopniu nastawione są na rynki zagraniczne. Potencjał polskiego przemysłu widać przede wszystkim na przykładzie obecności na dużym i bardzo wymagającym rynku niemieckim. Polski eksport ma bardziej charakter zaopatrzeniowy.

Udział eksportu w sprzedaży polskiej branży motoryzacyjnej stanowi aż 77% i skutecznie wypiera produkcję rozwiniętych gospodarek europejskich. Sprzyjają temu nadal niższe średnie ceny sprzedaży niż w UE (o prawie 20%) - czytamy w raporcie. Obok przemysłu motoryzacyjnego do najbardziej konkurencyjnych polskich branż zaliczyć należy wyroby z metali, urządzenia elektryczne, przemysł tekstylny czy meblarski. Branże najmniej konkurencyjne to: przemysł skórzany, energetyczny, wodny i poligrafia.

Obraz polskiego przemysłu nie oznacza, że jego perspektywy są wyłącznie świetlane i na horyzoncie nie widać żadnych zagrożeń. Oprócz konieczności stałej kontroli kosztów, w tym zwłaszcza utrzymywania na niskim poziomie kosztów pracy, należą do nich istniejące wciąż bariery prowadzenia działalności gospodarczej, edukacja, a przede wszystkim - ceny energii.

Z przeprowadzonej analizy konkurencyjności polskich producentów wynikają następujące konkluzje: Polska jest krajem o udziale przemysłu w całej gospodarce na poziomie Niemiec i powyżej wielu krajów UE. Polski przemysł jest konkurencyjny, a jego produkty wypierają produkty innych krajów z rynku niemieckiego, który jest najbardziej konkurencyjny w UE. Przewagi konkurencyjne Polski nie zależą wyłącznie od niskich płac i słabszego kursu walutowego, ale wynikają przede wszystkim ze wzrostu wydajności i jakości produkcji. (DNB Polska)

Z REGIONÓW

Współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym
Międzynarodowa firma z branży IT - Atos wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) ogłosiła nabór na studia podyplomowe „Zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie”.

Studia uruchomione przez UTP i Atos to przykład współpracy uczelni z biznesem w zakresie kształcenia. Firma jest widoczna na uczelni, nawiązuje kontakt z potencjalnymi przyszłymi pracownikami i poprzez wkład w dydaktykę może liczyć na lepiej wykształconych kandydatów do pracy.

Zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych systemami informatycznymi, które swoją przyszłość wiążą z branżą IT. Studia dedykowane są nie tylko doświadczonym specjalistom, ale i osobom z potencjałem i chęciami do rozwoju w kierunku nowoczesnych technologii. Aplikacje na studia należy składać do końca lutego 2014 roku w punkcie informacyjno-rekrutacyjnym UTP.

ATOS jest międzynarodową firmą z branży usług informatycznych. Zatrudnia ponad 77 tysięcy pracowników w 52 krajach. W Polsce Atos istnieje od 2000 roku. (BARR)

Suwalska SSE w liczbach
W ubiegłym roku Suwalska SSE wydała 10 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedstawiciele Suwalskiej SSE zgodnie twierdzą, że był to udany rok dla Strefy. Ponadto Strefa powiększyła się o 32,9 ha dodatkowych terenów inwestycyjnych. Aktualnie w Suwalskiej SSE działalność prowadzą 74 firmy, które zatrudniają 6 278 osób. W ubiegłym roku inwestorzy zobowiązali się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 251,8 mln zł oraz stworzenia 355 nowych miejsc pracy. (SSSE)

Inwestuj w Pomorskie
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego na udział w wyjazdowej misji gospodarczej do Niemiec z sektora OZE, w terminie 8-11 kwietnia 2014 r.

Misja organizowana jest w ramach projektu „Inwestuj w Pomorskie II - Promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu województwa pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech".

W ramach misji zaplanowany jest udział w targach Hannover Messe 2014 w Hanowerze, w tym w spotkaniach z firmami z sektora OZE, możliwość rozmów B2B, a także wizyty studyjne do branżowych parków naukowo-technologicznych, centrów badawczo-rozwojowych oraz do firm.

Termin składania wniosków upływa 26 lutego. Patronat nad wydarzeniem objęła PAIiIZ.

Więcej informacji na stronie: http://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/o-strefie/projekty-ue/skandynawia-ii/571-nabor-na-misje-gospodarcza-przedsiebiorcow-z-sektora-oze-do-niemiec-w-terminie-8-11-kwietnia-2014-r (PARR)

CZY WIESZ, ŻE

Art_Inkubator
31 stycznia odebrano zgodę na użytkowanie rewitalizowanych powierzchni Art_Inkubatora - siedziby centrum przedsiębiorczości i kultury w Łodzi.

Inkubator jest instytucją pomagającą wejść na rynek przyszłym przedsiębiorcom, organizacjom oraz artystom. Stanowi on platformę pozwalającą na realizację biznesowych i artystycznych pomysłów. Inkubator mieści się w trzech budynkach, w których powstanie kilkanaście biur, galerie, pracownie, sale konferencyjne, wystawiennicze. 


Fabryka Sztuki, budynki ART_INKUBATORA (źródło: Marcin Pajchert)

Zrewitalizowana przestrzeń Inkubatora to wspieranie rozwoju kulturalno-społecznego Łodzi i regionu a także jest szansa na innowacje w biznesie oraz tworzenie stałych miejsc pracy w obszarze przedsięwzięć kulturalnych i turystyki kulturalnej. (www.artinkubator.com)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl

Kliknij na ikonę po prawej, aby pobrać Newsletter w formacie PDF: