POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 22 sierpnia 2013 r.
 Numer 344

AKTUALNOŚCI

Misja dziennikarzy tureckich
W ramach wizyt studyjnych organizowanych przez PAIiIZ, do Polski przylecieli dziennikarze z Turcji.

Dziennikarze tureccy przebywają w Polsce od 18 do 23 sierpnia 2013 roku. W programie wizyty znalazły się spotkania w Sejmie, Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Gospodarki, Polsko - Tureckiej Izbie Gospodarczej, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.


Spotkanie z dziennikarzami tureckimi

Podczas spotkania w siedzibie PAIiIZ z prezesem Sławomirem Majmanem, członkiem zarządu Moniką Piątkowską oraz dyrektor Iwoną Chojnowską - Haponik omówione zostały tematy związane z napływem inwestycji zagranicznych do Polski, zachęty inwestycyjne oraz promocja Polski w Turcji, w tym organizowana przez PAIiIZ misja polskich przedsiębiorców do Turcji.

Dziennikarze reprezentowali czołowe tureckie media: ekonomiczną gazetę Dünya, agencję prasową Anadolu Ajansı, telewizję TRT oraz CNN Türk.

Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy ekonomicznych jest jednym ze stałych zadań PAIiIZ. (PAIiIZ)

Delegacja z Guangzhou
19 sierpnia br. PAIiIZ odwiedziła delegacja z Guangzhou Pearl River Enterprises Group Ltd., której przewodniczył Yang Jiafeng, przewodniczący związku zawodowego firmy.

Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia dotyczące rynku nieruchomości w Polsce - wpływ spowolnienia gospodarczego, obowiązujące przepisy prawne oraz średnie ceny nieruchomości w Warszawie. Przedstawiono również kwestie związane z rozwojem infrastruktury hotelowej a także metody finansowania nieruchomości.


Delegacja z Guangzhou

Celem wizyty delegacji chińskiej było zapoznanie się z obecną sytuacją na polskim rynku nieruchomości, zarówno komercyjnych jak i lokalowych. Goście wyrazili zainteresowanie budową zaplecza hotelowego dla Chińczyków odwiedzających Polskę oraz podkreślili chęć współpracy z polskimi firmami.

Guangzhou Perl River Enterprises Group Ltd. jest państwową spółką, która zajmuje się budowaniem nieruchomości, hoteli oraz świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. (PAIiIZ)

Chińska delegacja z Shandong
Współpraca polsko - chińska, stan polskiej gospodarki oraz ułatwienia na jakie mogą liczyć chińscy inwestorzy to zagadnienia poruszane podczas spotkania, które odbyło 20 sierpnia br. w PAIiIZ.

Spółka państwowa State-owned Assets Investment Holdings Co. Ltd., której przewodniczył zastępca dyrektora Han Dapeng, działa głównie w branży finansowej.

Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z możliwościami inwestycyjnymi na polskim rynku oraz ułatwieniami dla inwestorów zagranicznych. Wielokrotnie podkreślono stale rozszerzającą się współpracę z chińskimi firmami m.in. wejście na rynek w zeszłym roku dwóch chińskich banków oraz kancelarii prawnych. Goście wyrazili zainteresowanie współpracą także w innych, poza finansowym, sektorach.

Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co. Ltd. jest państwową firmą, której zakres działalności obejmuje m.in.: zarządzanie aktywami, operacje kapitałowe, inwestycje oraz usługi finansowe, zarządzanie transakcjami państwowymi, operacje powiernicze, finansowanie projektów. (PAIiIZ)

Nowe projekty inwestycyjne na liście PAIiIZ
Obecnie PAIiIZ prowadzi 165 projektów inwestycyjnych o wartości 4831,06 mln euro, które mogą stworzyć 31 613 miejsc pracy.

Pod względem kraju pochodzenia inwestora na pierwszym miejscu znajdują się Stany Zjednoczone - Agencja prowadzi 45 projektów inwestycyjnych o wartości 1137,15 mln euro, które mogą stworzyć 9013 miejsc pracy. Drugie miejsce zajmują inwestorzy niemieccy (21 projektów), na trzecim znaleźli się inwestorzy z Chin (14 projektów) a na kolejnych ze Szwajcarii (8 projektów) oraz z Wielkiej Brytanii (7 projektów).

Wśród najpopularniejszych sektorów nadal dominuje sektor BPO (42 projekty, 39,45 mln euro, 9737 miejsc pracy), motoryzacyjny (28 projekty), badawczo - rozwojowy (13 projektów). Na kolejnych miejscach znajduje się branża spożywcza (10 projektów) oraz logistyczna (8 projektów).

Od początku roku PAIiIZ doprowadziła do zakończenia 31 inwestycji o łącznej wartości 632,6 mln euro, które stworzą w najbliższych latach 8 973 miejsc pracy. (PAIiIZ)

Polska - świetny wzrost produkcji
Polska z wynikiem +5,3% znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wzrostu produkcji przemysłowej.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w czerwcu produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej wzrosła o 0,4%. Polskę wyprzedziła Rumunia, która zanotowała wzrost na poziomie 9,6%. Największy spadek zanotowała Finlandia (-5,9%).

W czerwcu w porównaniu z majem br. produkcja w Polsce wzrosła o 3.1% co również plasuje ją w czołówce (obok Irlandii +8,7% i Rumunii +5,7%). Wynik całej UE to +0,9%. (Eurostat)

Również najnowsze dane GUS, obejmujące lipiec br. wskazują, że Polska odnotowała bardzo wysoki wzrost produkcji przemysłowej. W porównaniu do ubiegłego roku polska produkcja wzrosła aż o 6,3%. W porównaniu do czerwca br. produkcja przemysłowa w lipcu była wyższa o 1,5%.

Dane te potwierdzają stopniowe ożywienie w polskiej gospodarce. Dodatkowym aspektem, który wskazuje na odbicie gospodarki jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach o 3,5% w porównaniu do roku ubiegłego. (GUS)

PKB i eksport w górę
W II kwartale br. PKB Polski wzrósł o 0,8 % wobec wzrostu 0,5% w I kwartale - tak wynika z szacunkowych danych GUS. Oznacza to, że polska gospodarka przeszła już najtrudniejszy okres.

Wg danych GUS ceny dóbr oraz usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,3 % w porównaniu z czerwcem br. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, cena przeciętnego koszyka kupowanych dóbr znacznie poszła w górę - o 1,1%. Wg analityków powodem wzrostu inflacji są rosnące ceny związane m.in. z użytkowaniem mieszkań - podwyżki za wywóz śmieci.

Dodatkowo w I półroczu polski eksport wzrósł o 2,8%, a import spadł o 5,3%. Jednocześnie Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące polskiego eksportu wyrażonego w euro, który wzrósł o 7,1 % w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, natomiast import spadł o 0,7%. Dane te świadczą o pozytywnym wpływie handlu zagranicznego na polską gospodarkę. (GUS/KPRM)

Wzrost produkcji Chin wyższy od prognoz
W lipcu br. produkcja przemysłowa Chin wzrosła o 9,7% i okazała się wyższa od prognoz, które mówiły o wzroście na poziomie 9%.

Niektórzy analitycy twierdzą, że gospodarka Chin najgorsze ma już za sobą, i że bardziej realne staje się osiągnięcie prognozowanego przez rząd wzrostu PKB na ten rok na poziomie 7,5%. (KPRM)

INWESTYCJE W POLSCE

Nowe zasady wsparcia dla inwestorów
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski to główny cel uchwały zmieniającej „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”.

Najważniejszą zmianą zaproponowaną w Programie jest obniżenie parametrów przyznawania wsparcia znaczącym projektom z 1 mld zł kosztów kwalifikowanych i 500 miejsc pracy do poziomu 750 mln zł i 200 miejsc pracy. Dopuszczalna będzie również kwota 500 mln zł przy stworzeniu 500 etatów.

Kolejnym atrakcyjnym rozwiązaniem, szczególnie dla regionów Polski Wschodniej, jest możliwości udzielania wsparcia inwestycjom produkcyjnym w powiatach o stopie bezrobocia poniżej 75 % średniej krajowej. Program zakłada 20 procentową premię na tworzenie nowych miejsc pracy oraz większe o 5 % wsparcia dla inwestycji realizowanych na terenie Makroregionu.

Z kolei dla sektora badawczo-rozwojowego minimalne koszty inwestycji spadną z 3 mln zł do 1,5 mln zł. Istotną zmianą jaką proponuje Ministerstwo Gospodarki jest wsparcie projektów B+R z tytułu kwalifikowanych kosztów inwestycji o wartości co najmniej 10 mln zł i tworzącej minimum 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. (MG)

Zmiana granic SSE
13 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące zmian granic kostrzyńsko - słubickiej oraz mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zmiana granic kostrzyńsko - słubickiej SSE obejmuje m. in. włączenie terenu w Szczecinie pod inwestycje spółki Teleyard i jej potencjalnych kooperantów. Na wszystkich włączonych do strefy obszarów może powstać ponad 4,1 tys. miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 115 mln zł.

Rozszerzenie granicy mieleckiej SSE pozwoli na utworzenie ponad 1,8 tys. miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych w wysokości 750 mln zł. (MG)

Nowe pozwolenie w SSE Mielec
W sierpniu br. Agencja Rozwoju Przemysłu wydała zezwolenie dla ABM Greiffenberger Polska na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Lublin SSE EURO-PARK Mielec.

ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. została utworzona przez ABM Greiffenberger (AG) w celu realizacji nowego projektu inwestycyjnego na terenie SSE EURO-PARK Mielec. Podstawowym przedmiotem działalności spółki będzie produkcja komponentów do silników elektrycznych oraz ich montaż w kompletne systemy napędowe. Firma zainwestuje ponad 21 mln zł i zatrudni 109 pracowników. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2014 r.

W ramach udzielonych w bieżącym roku zezwoleń w mieleckiej strefie przedsiębiorcy zadeklarowali nakłady inwestycyjne w wysokości 263,8 mln zł oraz utworzenie 445 nowych miejsc pracy. (ARP)

Nowe inwestycja w starachowickiej strefie
20 sierpnia br. wydano nowe pozwolenie Firmie Handlowo - Usługowej CASMIR na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice.

Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja bielizny damskiej. Firma poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 800 000 zł oraz zatrudni 30 pracowników. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2014 roku.

To trzecie pozwolenie na prowadzenie działalności na obszarze starachowickiej strefy. (SSE Starachowice)

Setne zezwolenie w Piechowicach
Nowoczesna linia technologiczna, hala magazynowa i łącznik logistyczny: inwestycję o wartości około 54 mln zł zrealizuje w ciągu najbliższych pięciu lat WEPA Professional w Piechowicach, na terenie Kamiennogórskiej SSE.

WEPA funkcjonuje w podstrefie Miechowice. Od lat jest znaczącym na rynku producentem wyrobów higienicznych i jednocześnie największą firmą rodzinną w europejskim przemyśle papierniczym. Reinwestycja to utrzymanie dotychczasowych 340 miejsc pracy jak również powstanie kolejnych. Uroczystość wręczenia setnego zezwolenia odbędzie się 6 września br. (Moja multimedia)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,1397

3,2031

Euro

4,2006

4,2854

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 22.08.2013

WYDARZENIA

Forum Gospodarcze Polska - Indonezja
4 września br. w hotelu Hyatt w Warszawie odbędzie się Forum Gospodarcze Polska - Indonezja.

W uroczystym otwarciu Forum udział wezmą Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Prezydent Indonezji Susilo Bambang Yudhoyono.

Przewidywany jest również udział przedstawicieli kilkudziesięciu firm indonezyjskich oraz wysokich przedstawicieli indonezyjskiej administracji.

Polskie firmy zainteresowane współpracą z indonezyjskimi firmami oraz udziałem w forum, prosimy o rejestrację online w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2013 roku pod adresem: www.paiz.gov.pl/Polska-Indonezja. W pierwszej kolejności akceptowane będą zgłoszenia firm działających w wyżej wymienionych branżach.

Media zainteresowane udziałem w Forum prosimy o potwierdzenie obecności na adres: beata.jez@paiz.gov.pl do 30 sierpnia br. (PAIiIZ)

Promocja polskiej gospodarki w Turcji
PAIiIZ zaprasza polskie firmy do udziału w targach „Izmir International Fair” oraz „WORLD FOOD” Stambuł.

Tegoroczna, 82. edycja międzynarodowych Izmir International Fair organizowana jest w dniach 29 sierpnia - 4 września br. w Izmirze. Targi skierowane są do przedsiębiorców działających w wielu branżach, m.in. w meblarskiej, budowlanej, wyposażenia mieszkań, AGD, chemicznej i petrochemicznej, motoryzacyjnej, maszynowej, elektrycznej i elektronicznej, sprzętu medycznego, spożywczej, odzieżowej, wydawniczej oraz usług i finansów.

W dniach 5 - 8 września br. w Stambule odbędą się 21. Międzynarodowe Targi Produktów Spożywczych i Technologii Przetwórstwa Żywności „WORLD FOOD”. Targi przeznaczone są dla branży artykułów rolno - spożywczych i technologii przetwórstwa żywności. W ramach targów organizowana jest również misja gospodarcza dla polskich przedsiębiorców z branży spożywczej.

Więcej informacji udziela przedstawiciel PAIiIZ pani Agnieszka Faust, e-mail: agnieszka.faust@paiz.gov.pl, tel.: +48 22 334 99 88. (PAIiIZ)

„Foty z funduszem w tle”
Podczas wakacyjnych podróży trafiłeś na ciekawy projekt współfinansowany z unijnych środków? A może dostrzegłeś go w swoim najbliższym otoczeniu? Zrób zdjęcie i weź udział w konkursie „Foty - z funduszem w tle!”.

Co tydzień słuchacze RMF MAXXX mają niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Wystarczy zrobić zdjęcie projektowi zrealizowanemu dzięki Funduszom Europejskim i wysłać je za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej konkursu www.rmfmaxxx.pl/program/68,i-wszystko-gra,286,foty-z-funduszem-w-tle.html.

Zwycięskie zdjęcie i przedstawiony na nim projekt prezentowane są podczas piątkowej audycji „I wszystko gra” w formie krótkiej rozmowy z jego autorem. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda - aparat fotograficzny! (MRR)

CZY WIESZ, ŻE

Największy kontenerowiec świata w Gdańsku
Pierwszy statek z serii Triple-E, kolos mogący pomieścić 18 000 kontenerów 21 sierpnia wpłynął do Głębokowodnego Terminalu DCT Gdańsk. To najdłuższy statek na świecie - mierzy 400 metrów.

Statek, którego armatorem jest duński Maersk Line przypłynął z Korei Południowej. To jego pierwszy rejs. Zawinięcie do Gdańska największego kontenerowca jest dla Terminalu przełomowym momentem i umacnia pozycję Gdańska jako bramy do krajów Europy Środkowo - Wschodniej i Rosji. Terminal w Gdańsku jest jedynym portem po bałtyckiej stronie cieśnin duńskich, który jest w stanie przyjąć kontenerowiec takiej wielkości. (DCT)


Mærsk McKinney Møller (źródło: DCT Gdańsk)

Pierwszy Pendolino już w Polsce
12 sierpnia 2013 z Włoch przyjechał do Polski nowoczesny pociąg Pendolino. To pierwszy w kraju tak szybki pociąg, który może rozwinąć prędkość do 280 km/h.

Zanim jednak zostanie dopuszczony do użytku publicznego, musi przejść testy, które mają potwierdzić dostosowanie do polskiej infrastruktury kolejowej w różnych warunkach atmosferycznych oraz uzyskać homologację Urzędu Transportu Kolejowego. Do użytku publicznego będzie dostępny na przełomie 2014/2015 roku i będzie kursował na trasach między Warszawą a Trójmiastem, Katowicami, Wrocławiem i Krakowem. Początkowo na relacji Warszawa - Wybrzeże będzie osiągał prędkość 160 km/h, szybciej pojedzie ze stolicy w kierunku Katowic i Krakowa - 200 km/h.


Pendolino (źródło: PKP Intercity)

PKP Intercity zakupiło 20 pociągów Pendolino. Koszt zakupu to 400 milionów euro. (INTERCITY)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Promocji Gospodarczej, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl