POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 24 grudnia 2015 r.
 Numer 465

AKTUALNOŚCI

Minister Domagalski w PAIiIZ: Priorytetem jest eksport
- Priorytetem nowego rządu jest udzielenie efektywnego wsparcia polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych w eksporcie, a także w inwestycjach - mówił wiceminister rozwoju Radosław Domagalski podczas spotkania z przedsiębiorcami i kierownictwem PAIiIZ.

- Chcemy, aby system wsparcia dla polskich przedsiębiorstw był tak samo skuteczny, jak w Europie Zachodniej - zaznaczył wiceszef Ministerstwa Rozwoju. - Jednym z absolutnych priorytetów rządu jest utworzenie jednej Agencji wspierającej ekspansję polskich firm za granicą - dodał. Minister Radosław Domagalski zapowiedział też wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia oraz konsolidację tych, czysto operacyjnych.


"Naszym priorytetem jest udzielnie efektywnego wsparcia polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych" - mówił podczas spotkania w PAIiIZ, Radosław Domagalski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Obecni podczas spotkania przedsiębiorcy wskazywali na atuty prowadzonych przez PAIiIZ programów proeksportowych: GoChina oraz GoAfrica i uruchomionego w grudniu 2015 programu GoArctic. - Nasz sukces w Afryce nie byłby możliwy bez wsparcia rządowego - mówił prezes Ursus S.A. Karol Zarajczyk. - Dzięki takim właśnie programom łamiemy stereotypy dotyczące Polski w innych krajach - dodał Jakub Kowalski z Fon-SKB. Odpowiadając na potrzeby środowiska biznesowego, wiceminister Domagalski zapowiedział też reaktywację programu GoIndia, a w przyszłości być może również utworzenie programu GoIran. - Będziemy stopniowo zwiększać nasze zaangażowanie w tamtym regionie - zadeklarował.


O wsparciu dla polskich firm za granicą, z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosławem Domagalskim rozmawiali dziś szefowie PAIiIZ oraz przedstawiciele biznesu

Przedsiębiorcy zwrócili również uwagę na to jak ważne jest funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych na rynkach zagranicznych. - Nie może ich zabraknąć w miejscu, w którym chcemy rozwijać biznes - mówili. W ich opinii, zbyt mało placówek dyplomatycznych jest na rynku afrykańskim. Przedsiębiorcy ocenili też, że brakuje banków partnerskich, dzięki którym łatwiej byłoby finansować polskie inwestycje. Według przedstawicieli biznesu niewystarczająca jest też ilość centrów kompetencji, aby firmy mogły uzyskać kompleksowe informacje dotyczące danego rynku oraz kontrahentów w jednym miejscu. Istotnym elementem, są również szkolenia o danym rynku dla przedsiębiorców wyjeżdżających na misje gospodarcze.

Spotkanie na temat wsparcia dla polskich firm za granicą odbyło się 21 grudnia w siedzibie PAIiIZ. W dyskusji brał udział podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosław Domagalski, członkowie Zarządu PAIiIZ: prezes Sławomir Majman, Michał Dąbrowski oraz Sławomir Krużmanowski a także przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją na rynki zagraniczne. (PAIiIZ)

PAIiIZ koordynatorem komunikacji 16+1
Rośnie rola PAIiIZ w relacjach Polska - Chiny. Przy okazji odbywającego się w Pekinie sympozjum ekspertów, zajmujących się relacjami na linii Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia, podjęto decyzję o powstaniu skoordynowanego systemu wymiany informacji dla wszystkich think-tanków, które koncentrują się wokół inicjatywy współpracy chińsko - europejskiej, zwanej „16+1”. Odtąd rolę koordynatora pełnić będzie PAIiIZ.

W stolicy Chin odbyło się „Third High Level Symposium of Think Tank China & CEE” - spotkanie  naukowców, dyplomatów oraz chińskich i europejskich przedstawicieli think-tanków, którzy rozmawiali o rozwoju współpracy między 16 krajami Europy Środkowo - Wschodniej i pozostałej części Europy. Polskę reprezentowali m.in. były wicepremier Grzegorz Kołodko oraz prezes PAIiIZ Sławomir Majman, który w swoim wystąpieniu podkreślał korzyści dla Chin i europejskiej Szesnastki ze współpracy w projekcie „One Belt. One Road”.  Majman spodziewa się napływu nowych inwestycji - zwłaszcza infrastrukturalnych - do regionu. Wiele z nich, jak podkreślił może zostać ulokowanych w Polsce. - Dążymy do tego, aby stać się transportowych hubem w relacjach z Chinami -  mówił Majman.

Wzmocnieniu skuteczności współpracy między Chinami a regionem Europy Środkowo - Wschodniej  sprzyja inicjatywa "16+1". W jej ramach działa pięć sekretariatów sektorowych. Dwa z nich: zajmujący się  promocją inwestycji oraz promocją handlu działają w Polsce. Sekretariaty wyspecjalizowane w segmencie transportu, rolnictwa i turystyki ulokowane są w innych krajach Szesnastki. W każdym z krajów funkcjonują także  think-tanki zajmujące się współpracą z Chinami.

Na odbywającym się w Pekinie, 17 grudnia - czyli dzień po Third High Level Symposium of Think Tank China & CEE - spotkaniu prezesa PAIiZ Sławomira Majmana z minister Zhao Baige, wiceprzewodniczącą NPC Foreign Affairs Committee, ustalono, że powinna powstać jednostka koordynująca wymianę informacji między wszystkimi podmiotami europejskiej Szesnastki. Tę rolę powierzono PAIiIZ, która już teraz odpowiada za prace sekretariatu ds. inwestycji i koordynuje działania wszystkich agencji promocji inwestycji państw członkowskich 16+1. (PAIiIZ)

Czas na budowanie programów proeksportowych
- Wsparcie eksportu to jeden z priorytetów Rządu w nadchodzących latach. Zatem najlepszy czas na budowanie programów proeksportowych - powiedział wiceprezes PAIiIZ Michał Dąbrowski podczas Forum Przemysłowego w Karpaczu. Debata z udziałem kilkuset polskich i zagranicznych firm, administracji publicznej, ekspertów i mediów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej została zorganizowana 18-20 grudnia 2015 r.

- Dotychczasowe działania utwierdzają nas w przekonaniu, że dedykowane programy proeksportowe to bardziej dynamiczne wejście firm na nowe rynki - podkreślił wiceszef PAIiIZ. - Wparcie instytucji rządowych, takich jak PAIiIZ oraz bieżąca współpraca z Ministerstwem Rozwoju to gwarancja sukcesu - ocenił.

W panelu dyskusyjnym „Potrzeba czy ekstrawagancja - czy warto inwestować za granicą? Mechanizmy wsparcia ekspansji eksportowej i inwestycyjnej w Polsce i innych krajach” uczestniczyli także Naofumi Makino, dyrektor generalny oddziału w Warszawie, Japan External Trade Organization (JETRO) z Japonii, Nicolas Neve De Mevergnies, radca rkonomiczny i handlowy, Brussels Invest & Export z Belgii, Janusz Komurkiewicz, członek Zarządu FAKRO Sp. z o.o. oraz Szymon Ostrowski, wicedyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, Industrial and Commercial Bank of China ICBC.

Zdaniem panelistów, polskie firmy powinny otrzymać produkt zachęcający ich do ekspansji na zagranicznych rynkach.

- Naszym celem jest przygotowanie kompletnego produktu dla eksporterów, począwszy od modelu finansowego poprzez model wejścia na wybrany rynek w dowolnym rejonie świata - zapowiedział wiceprezes Michał Dąbrowski.

- Chcemy, aby pomógł on przedsiębiorcom w jak najkrótszym czasie odnaleźć się na najdogodniejszych dla siebie rynkach zagranicznych - dodał. (PAIiIZ)

INWESTYCJE W POLSCE

Zezwolenie dla firmy Graficon
Krakowski Park Technologiczny wydał ostatnie w tym roku zezwolenie, które otrzymała firma Graficon. Firma zainwestuje w podstrefie Niepołomice 6 mln PLN i utworzy 5 nowych miejsc pracy.

Firma działa w zakresie realizacji kampanii mailingowych i produkcji poligraficznych. W ramach nowej inwestycji powstanie budynek biurowy i hala produkcyjna.

Podstrefa w Niepołomicach jest największą obszarowo podstrefą krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Działa tutaj m.in. MAN Trucks, NIDEC MOTORS & ACTUATORS, amerykański koncern Woodward czy francuski potentat w branży elektronicznej Somfy. (KPT)

WYDARZENIA

Gala Outsourcing Stars
28 stycznia 2016 roku w Warszawie odbędzie się Gala Outsourcing Stars prezentująca potencjał sektora outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Patronat nad wydarzeniem objęła PAIiIZ.

W tegorocznej Gali Outsourcing Stars wezmą udział przedstawiciele rządu, samorządów, agencji publicznych, świata nauki i biznesu oraz międzynarodowi eksperci reprezentujący sektor outsourcingu i usług wspólnych.

Najszybciej rozwijające się firmy w branży odbiorą również statuetki i wyróżnienia za swoje osiągnięcia.

Gala Outsourcing Stars 2015 odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. w Instytucie Wysokich Napięć w Warszawie. (PAIiIZ)

Więcej informacji: http://www.proprogressio.pl/pl/gala/gala-outsourcing-stars-2015.html

ANALIZY I RAPORTY

Rynek pracy w 2015 roku i prognozy na 2016
Przez cały 2015 rok utrzymywała się wysoka dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów, przy jednocześnie niewielkim odsetku zwolnień. Aż 70% polskich pracodawców deklarowało, że w chwili przeprowadzania badania rekrutowało specjalistów i menedżerów, a 67% planowało rekrutacje w ciągu następnych trzech miesięcy - wynika z ostatniego raportu Antal.

Badanie firmy rekrutacyjnej Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy w Polsce” wskazuje, że specjaliści i menedżerowie w ciągu ostatniego roku otrzymali średnio 8 ofert pracy od pracodawców. Najczęściej poszukiwani byli pracownicy z obszaru IT, Logistyki i Inżynierii.

Z raportu Antal wynika również, iż polscy specjaliści i menedżerowie coraz większą wagę przykładają do wielkości i prestiżu firmy, w jakiej chcą pracować. Co ciekawe, warunki finansowe (na które wskazało 34% badanych) nie są już tak ważne, jak w ubiegłym roku - ustąpiły miejsca stylowi zarządzania i kulturze organizacyjnej firmy (41% wskazań).

Od pewnego czasu w większości sektorów mamy do czynienia z rynkiem kandydata, co stanowi wyzwanie zarówno dla firm, jak i dla agencji rekrutacyjnych. Wewnętrzne działy HR i PR w organizacjach powinny zadbać o otwartą i przemyślaną komunikację wewnętrzną, ale też o employer branding - uważają autorzy raportu. (Antal)

CZY WIESZ, ŻE

Ciekawostki eksportowe w 2015
Mijający rok był ciekawym czasem w polskim handlu zagranicznym, pełnym niespodziewanych zjawisk i zdarzeń. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawostek eksportowych z zestawienia przygotowanego przez instytucję płatniczą Akcenta.
  1. Wzrost eksportu mimo rosyjskiego embarga. Początek roku nie pozwalał na pozytywne prognozy dla polskiego eksportu. Tymczasem, mimo iż spadki wymiany z Rosją są w tym roku bardzo głębokie i sięgają ok. 30 proc. r/r, to osłabienie wymiany na tym kierunku nie załamało polskiego eksportu. Co więcej, od stycznia do października 2015 r. polski eksport wzrósł o 7 proc. r/r. Udział Rosji w całości polskiego eksportu, rok temu na poziomie 4,4 proc., obecnie zmalał do zaledwie 2,9 proc. Według Akcenty, wielu przedsiębiorców uzależnionych od wschodniego rynku bardzo ucierpiało, część jednak szybko postawiła na poszukiwanie nowych rynków zbytu i dywersyfikację.


    © soleg - Fotolia.com

  2. Polskie łodzie na Bahamach. W tym roku dużym zaskoczeniem okazały się niepozorne Bahamy, które wskoczyły na pierwsze miejsce w zestawieniu najważniejszych odbiorców polskiego eksportu w całej Ameryce Łacińskiej. Wartość wywozu do tego niewielkiego wyspiarskiego kraju (ponad 2,7 mld zł) była wyższa niż do takich potęg jak Meksyk czy Brazylia. A to wszystko za sprawą eksportu statków do przewozu osób i towarów, tankowców oraz liniowców pasażerskich i innych łodzi wycieczkowych. Te ogromne jednostki pływające pomogły wykonać Bahamom skok z 42. na 28. miejsce na liście polskich odbiorców wg danych za III kwartały br.

  3. Nowe rynki otwarte. W tym roku na polskie jabłka otworzył się Wietnam i obecnie Polska jest jednym z zaledwie dwóch krajów UE (drugim jest Francja), które mogą wysyłać te owoce na wietnamski rynek. Natomiast Singapur oraz Macedonia i Egipt otworzyły się na polską wieprzowinę, a ten ostatni kraj także na polskie mleko i produkty mleczne. W tym roku polski nabiał uzyskał także dostęp do rynku indyjskiego. Polska jest też coraz bliżej możliwości eksportu wieprzowiny oraz jabłek do Chin.

Zestawienie przygotowała Akcenta, instytucja płatnicza rozliczająca płatności eksporterów i importerów. (Akcenta)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl