Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

Wykonanie usługi kontroli rozliczenia finansowego wybranej próby Grantobiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne - nr referencyjny: BPR.CZP.25.30/2020/PN

Nazwa postępowania Wykonanie usługi kontroli rozliczenia finansowego wybranej próby Grantobiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne
Numer referencyjny BPR.CZP.25.30/2020/PN
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 22.12.2020
Termin składania ofert 05.03.2021

​Przedmiotem zamówienia wykonanie usługi kontroli rozliczenia finansowego
wybranej próby Grantobiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie
Zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl (dalej jako „Platforma”
lub System). Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr
POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a PAIH
S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie3.3.1
"Polskie Mosty Technologiczne", Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014-2020. Wykonawca obowiązany jest zrealizować Przedmiot Zamówienia
zgodnie z niniejszym SIWZ w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej:
„OPZ”), stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (dla wszystkich części przedmiotu
zamówienia).

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij