POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 20 lutego 2014 r.
 Numer 370

AKTUALNOŚCI

Eksport - motor napędowy polskiej gospodarki
Czy polski model eksportu jest skuteczny? Jak na polski handel zagraniczny wpłynął umowy dwustronne UE z USA i Japonią? Czy polskie firmy wykorzystają możliwości biznesowe na nowych rynkach zbytu, jak Afryka? Kwestie te poruszyli przedstawiciele instytucji rządowych i polskich firm podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł. W debacie udział wzięła członek Zarządu PAIiIZ Monika Piątkowska. 

Dane na temat eksportu polskich towarów są bardzo optymistyczne. NBP szacuje, że wartość eksportu w grudniu wzrosła aż  o 10,6% względem ubiegłego roku. Analitycy twierdzą, że eksport do 2020 roku sukcesywnie powinien rosnąć w tempie 8-10%. Podczas forum Zmieniamy Polski Przemysł paneliści byli zgodni co do tego, że nie tylko eksport, ale również inwestycje oraz popyt wewnętrzny będą głównymi motorami napędowymi polskiego wzrostu gospodarczego.


- Międzynarodową pozycję gospodarczą kraju budują firmy ambitne, które chcą rozwijać się na rynkach zagranicznych - podkreśliła wiceprezes Monika Piątkowska

Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w MSZ, podkreśliła rosnące znaczenie polskich przedsiębiorców inwestujących na rynkach pozaeuropejskich. Zwróciła ona uwagę na to, że potrzebne jest stworzenie kompleksowego systemu finansowania polskich inwestycji i eksportu. Bazując na wieloletnim doświadczeniu polskich managerów oraz implementując nowe technologie, polskie firmy śmiało konkurują z zagranicznymi przedsiębiorstwami w walce o nowe rynki. Dodatkowo atrakcyjność cenowa połączona z wysoką jakością oferowanych produktów i usług wielokrotnie doprowadziły do realizacji inwestycji w wybranych państwach.

Konferencja, zorganizowana przez Grupę PTWP, odbyła się 17 lutego w hotelu Sheraton.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20140217/eksport_motor_napedowy_polskiej_gospodarki (PAIiIZ)

INWESTYCJE W POLSCE

Dwa nowe projekty na liście PAIiIZ
Obecnie PAIiIZ prowadzi 166 projektów inwestycyjnych o wartości 3215 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć 31 569 miejsc pracy.

Pod względem kraju pochodzenia inwestora na pierwszym miejscu plasują się Stany Zjednoczone. Aktualnie Agencja obsługuje 48 projektów amerykańskich o wartości 931 mln euro, które w przyszłości mogą utworzyć ponad 7,5 tys. miejsc pracy. Na drugim miejscu znajdują się inwestorzy niemieccy, którzy przy wsparciu PAIiIZ prowadzą w Polsce 28 projektów o wartości 582,85 mln euro i planowanym zatrudnieniu ponad 6,5 tys. osób. Trzecie miejsce przypada Japonii. Agencja obsługuje 12 projektów z tego kraju o wartości 117 mln euro, które w przyszłości mogą przyczynić się do utworzenia ponad 2 tys. miejsc pracy. Na kolejnych miejscach plasują się inwestorzy z Wielkiej Brytanii (11 projektów), Chin i Francji (9 projektów), Korei Południowej (7 projektów), Szwecji (6 projektów).

Najpopularniejszym sektorem, wśród obsługiwanych przez PAIiIZ inwestorów jest BPO (39 projektów o wartości ponad 30 mln euro, 8410 planowanych miejscach pracy), motoryzacja (34 projekty), badawczo-rozwojowy (14 projektów) oraz lotniczy (10 projektów).

W ostatnich dwóch tygodniach do listy zakończonych przy udziale Agencji projektów inwestycyjnych dołączyły dwa kolejne pochodzące z USA i Szwecji. (PAIiIZ)

Polska firma - Famur z indonezyjskim kontraktem
30 stycznia polska firma Famur podpisała kontrakt na dostawę urządzeń do Indonezji. Wartość kontraktu szacowana jest na 12,9 mln USD.

Przedmiotem umowy pomiędzy Famur a indonezyjską spółką PT Pesona Khatulistiwa Nusantara jest wykonanie projektu obsługującego komponenty, dostawa urządzeń, nadzór nad ich montażem oraz rozruch i szkolenie personelu. W ramach umowy Famur dostarczy do Indonezji przenośniki taśmowe, wieże przesypowe oraz przesiewacze węgla.

Famur od lat dostarcza sprawdzone i zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia na potrzeby polskiego i światowego górnictwa. Po osiągnięciu pozycji lidera w Polsce, ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli firmie na wykreowanie silnej, globalnej marki. (Famur)

Nowe miejsca pracy w Podstrefie Głogów
Kolejne, trzecie w tym roku, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Euro-Park Mielec otrzymał zakład produkcji folii „Efekt Plus”.

Inwestor zakupi kompleksowo wyposażone specjalistyczne linie technologiczne do produkcji udoskonalonych folii stretch, w szczególności w zakresie odporności na przebicia i retencji. Wartość inwestycji szacowana jest na 35 mln zł. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązał się do utworzenia 8 nowych miejsc pracy oraz utrzymania 40 dotychczasowych.

Tylko w ciągu jednego miesiąca w Podstrefie Głogów, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej otrzymały 3 firmy. Nowi inwestorzy zainwestują łącznie blisko 60 mln zł.  Dodatkowo, zostanie utworzonych 37 nowych miejsc pracy. (ARP)

Nowe inwestycje w Zatorskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
Dwie firmy Plastmot oraz Suneko zainwestują w ZSAG. Łącznie przedsiębiorcy zobowiązali się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości blisko 10 mln zł.

Plastmot jest firmą, która zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych znajdujących swoje zastosowanie w przemyśle samochodowym, ogrodnictwie, elektronice oraz gospodarstwie domowym. Głównymi odbiorcami firmy są koncerny samochodowe oraz producenci sprzętu AGD z takich krajów, jak  Niemcy, Francja, Hiszpania, Chiny, USA czy Meksyk. Wyprodukowane w Plastmot komponenty montowane będą w samochodach marki: BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Royce. Inwestor zobowiązał się do utworzenia 8 nowych miejsc pracy.

Suneko zajmuje się produkcją gotowych elementów metalowych, będących półproduktami dla branż: AGD, samochodowej czy elektronicznej. Przedsiębiorca utworzy 10 nowych miejsc pracy. (Strefa Zator)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,0027

3,0633

Euro

4,1303

4,2137

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 20.02.2014

WYDARZENIA

Misja biznesowa do Turcji
MG, KIG oraz PAIiIZ we współpracy z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą oraz firmami Deloitte oraz Dentos zapraszają polskie firmy do udziału w Polsko-Tureckim Forum Biznesu w Stambule. Wydarzenie odbędzie się 6 marca.

Forum Biznesu w Stambule jest jednym z punktów oficjalnej wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Turcji 5-6 marca. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele rządu obu krajów oraz przedsiębiorcy.

Rejestracja firm zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu pod adresem e-mail: anna.pochwala@mg.gov.pl do dnia 24 lutego.

Wszystkie zainteresowane firmy otrzymają szczegóły dotyczące forum oraz wyjazdu. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów ani noclegów w Turcji. (MG/PAIiIZ)

Klimat inwestycyjny w Polsce
Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce oraz przeprowadzony raport dotyczący usług świadczonych przez PAIiIZ zostaną zaprezentowane podczas konferencji, która odbędzie się 3 marca o godz. 11.00 w siedzibie PAIiIZ.

Podczas wydarzenia przedstawiciele izb bilateralnych oraz inwestorzy zagraniczni przyjrzą się pozycji Polski jako miejsca atrakcyjnego dla lokowania kapitału oraz roli zachęt inwestycyjnych w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie: j.polski/j.angielski.

Rejestracji można dokonać do 3 marca do godz. 9.00 pod następującym linkiem: www.paiz.gov.pl/klimat2014.

Akredytacja mediów pod adresem e-mail: beata.jez@paiz.gov.pl do 3 marca do godz. 9.00. (PAIiIZ)

ANALIZY I RAPORTY

Miasta i regiony przyszłości
W najnowszym rankingu FDI Intelligence klasyfikującym najlepsze w Europie miasta i regiony dla inwestycji zagranicznych, Polska pojawia się wielokrotnie - w samej czołówce stawki.

„Europejskie miasta i regiony przyszłości 2014/15” to publikacja FDI Intelligence, zespołu analitycznego należącego do Financial Times. Raport wyróżnia najlepsze miejsca dla lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w sześciu kategoriach, m.in. efektywności kosztowej, środowiska przyjaznego biznesowi oraz strategii przyciągania inwestycji zagranicznych. Zestawienia zostały podzielone na części Europy (Wschodnią, w której znalazł się Polska, Zachodnią, Północną i Południową) oraz pod względem wielkości miast i regionów.
Wśród 10 najlepszych miast Europy Wschodniej dla inwestycji zagranicznych znalazły się trzy z Polski: na 2. miejscu Wrocław, na 3. Katowice i na 7. Poznań. W kategorii „najlepsza strategia przyciągania BIZ w Europie Wschodniej” ponad połowa pierwszej dziesiątki to polskie miasta: Katowice (1), Wrocław (2), Poznań (3), Łódź (5), Lublin (8) i Kraków (10). Katowice, Wrocław i Poznań znalazły się pod tym względem wśród najlepszych dużych miast w całej Europie (odpowiednio 2. 7. i 10. pozycja).


© matttilda-Fotolia.com

Wśród najbardziej przyjaznych miejsc dla biznesu w Europie Warszawa zajęła 6. lokatę w zestawieniu największych miast, a Wrocław również 6. wśród miast dużych. Wrocław i Katowice znalazły się też w zestawieniu ogólnym, prezentującym najlepsze duże miasta w Europie (8. i 9. miejsce).

W najlepszej dziesiątce regionów Europy Wschodniej Polskę reprezentuje Małopolska (5), Śląsk(6), Wielkopolska (8) i Mazowsze (10). Ranking najlepszych regionalnych strategii przyciągania inwestycji w Europie Wschodniej również został zdominowany przez Polskę: Małopolska zajęła 2. miejsce, Opolskie - 5., Śląsk - 6., Wielkopolska - 7., Ząbkowice Śląskie - 8. Śląsk został pod tym względem sklasyfikowany na 6. miejscu w całej Europie (duże regiony), a Małopolska na 10 (średnie regiony).

Wiele polskich miast i regionów zajęło również wysokie miejsca pod względem efektywności kosztowej.
Ranking powstał na podstawie analizy 468 lokalizacji europejskich.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20140217/miasta_i_regiony_przyszlosci (FDI Intelligence)

Pozytywne dane PKB
Według wstępnych szacunków, w IV kwartale 2013 roku w porównaniu z III kwartałem, PKB w strefie euro wzrosło o 0,3%, natomiast w całej Unii Europejskiej o 0,4% - czytamy w komunikacie Eurostat.

W analogicznym okresie ubiegłego roku, PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,5% w strefie euro oraz o 1% w całej Unii Europejskiej w czwartym kwartale, po spadku odpowiednio o 0,3% i wzroście 0,2% w III kwartale 2013 roku. Według szacunków Eurostat, PKB w IV kwartale w Polsce wyniosło 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz wzrosło o 0,6% w porównaniu do III kwartału 2013 roku. Wzrost PKB w Unii Europejskiej może przełożyć się na polski eksport, który w głównej mierze skierowany jest na rynki krajów Unii Europejskiej.

Natomiast agencja ratingowa Fitch zwiększyła prognozę ekonomiczną wzrostu PKB dla Polski do poziomu 3% w 2014 roku. Wcześniejsze prognozy kształtowały się na poziomie 2,4%. (Eurostat/Fitch)

Wzrost produkcji przemysłowej
Styczeń jest kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost produkcji przemysłowej. Najnowsze dane GUS pokazują wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2014 roku na poziomie 4,1% - w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Znaczący wzrost odnotowano w produkcji mebli (o 16,2%), a także pozostałych surowców niemetalicznych (o 14,4%). Najbardziej spadła sprzedaż w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 7,5%).

W styczniu br. odnotowano spadek produkcji przedsiębiorstw budowlanych o 3,9% w porównaniu analogicznym okresem ubiegłego roku. (GUS/MG)

Wzrost wynagrodzenia w Polsce
W styczniu przeciętne wynagrodzenie było o 3,4% wyższe niż przed rokiem - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziewięciu osób (bez uwzględnienia administracji publicznej) w styczniu wyniosło 3805,28 zł.


Piotr Marciński - Fotolia.com

W całym 2013 roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,9% w porównaniu z rokiem 2012. (GUS)

Rok 2030 - globalne trendy państw, miast oraz regionów
KPMG, przy współpracy z Mowat Center z University of Toronto, przygotowało raport pt.: “Future State 2030: The global megatrends shaping goverments”.

Dokument prezentuje globalne wyzwania, które do 2030 roku będą miały strategiczny wpływ na rozwój państw, miast oraz regionów.

Autorzy raportu wskazują na dziewięć „megatrendów”, w takich obszarach, jak demografia, technologia, edukacja, polityka społeczna. Wzajemnie powiązania w światowej gospodarce jeszcze silniej będą wpływać na wzrostu handlu międzynarodowego i przepływu kapitału. Na 2022 rok eksperci zapowiedzieli „nową erę w historii”. Oznacza to, że więcej ludzi na świecie będzie należało do klasy średniej niż do grupy osób biednych.

Autorzy raportu zwracają także uwagę na kraje rozwijające się, które w przyszłości będą miały coraz większy wpływ na światową gospodarkę. Zmiana równowagi oddziaływać będzie na szybkość procesu urbanizacji, dostęp do zasobów czy nawet zmianę klimatu. (KPMG)

CZY WIESZ, ŻE

Polskie narty podbijają świat
Unikalne, ręcznie robione narty dostosowane do potrzeb klienta, produkowane są w podwarszawskim Piasecznie. Narty, które powstają z pasji i zaangażowania, są najbardziej pożądane przez koneserów śnieżnego szaleństwa.

Na stokach narciarskich, na całym świecie narty marki Monck Custom wyróżniają się oryginalnością, ponieważ wykonane są z drewna. W podwarszawskiej manufakturze, każdą parę nart robi się ręcznie, a cały proces trwa aż 50 godzin. Pomysł na stworzenie nart „premium” powstał z miłości do gór i narciarstwa.

Wyjątkowość nart zapewnia niezwykły design w połączeniu z wyjątkową dbałością o każdy detal. Narty wykonane są w konstrukcji „sandwich” - rdzeń jest świerkowo-jesionowy, boki bambusowe, ślizg z polietylenów, a krawędzie metalowe. Wszystko spajają tkaniny węglowe i szklane oraz żywice epoksydowe. Oprócz niezwykłego wykonania klientom najbardziej podoba się to, że mogą uczestniczyć w procesie projektowania nart. Jedni zamawiają je z własnym imieniem i nazwiskiem, inni zostawiają bardzo precyzyjne wytyczne - jak dopasowanie „deski” do wagi i wzrostu użytkownika czy warunków panujących na stoku. (poland.gov.pl/Monck Custom)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl

Kliknij na ikonę po prawej, aby pobrać Newsletter w formacie PDF: