POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 18 grudnia 2014 r.
 Numer 413-414

AKTUALNOŚCI

Inwestorzy PAIiIZ nagrodzeni
Już po raz ósmy nagrodzono największych inwestorów, którzy w mijającym roku, przy wsparciu PAIiIZ, zdecydowali się ulokować swój kapitał w Polsce. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 grudnia w hotelu Regent, wręczono nagrody dla najbardziej znaczących inwestycji 2014.

Inwestorów wyróżniono w 3 głównych kategoriach: „wartość inwestycji”, „zatrudnienie” oraz „nowoczesne technologie”. Dodatkowo specjalne nagrody wręczono za „całokształt działalności” oraz po raz pierwszy - dla polskiego inwestora.


- Miło jest być trzecim krajem na kontynencie pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki inwestycjom zagranicznym - zaznaczył prezes Majman

Nominowani i zwycięzca w kategorii "Największa inwestycja pod względem wartości"

W tym roku nagrody w kategorii „największa inwestycja pod względem wartości” oraz „zatrudnienie” trafiły do jednej firmy - niemieckiego Volkswagena. W nowym zakładzie produkującym samochód dostawczy Crafter we Wrześni koncern stworzy 2300 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji jest rekordowa: 800 mln euro. Obok Volkswagena w kategorii inwestycji pod względem wartości nominowane zostały również General Motors Manufacturing Poland oraz Michelin Polska.


Nominowani i zwycięzca w kategorii "Zatrudnienie"

Nagroda w kategorii "Nowoczesne technologie"

W kategorii „zatrudnienie” nominacje otrzymały Voss Automotive Polska oraz Lufthansa Global Business Services.
W kategorii „nowoczesne technologie” nominacje otrzymały trzy firmy: amerykański Wabco, polski Open R&D oraz amerykański Eagle Investment Systems. Ostatecznym zwycięzcą okazał się Wabco. We wrocławskim centrum B+R firmy pracę znajdzie 95 osób.


Całokształt działalności - GE

Ekspansja zagraniczna - polski inwestor 2014

Nagroda specjalna w kategorii „Całokształt działalności” została przyznana General Electric. Obecna w Polsce od ponad dwóch dekad firma posiada w kraju 5 ośrodków produkcyjnych.

Po raz pierwszy PAIiIZ wyróżniła polskiego inwestora. W kategorii „Ekspansja zagraniczna" zwyciężyła firma SMT Software, która w tym roku powołała w Niemczech swoją spółkę SMT Software Germany, odpowiedzialną za obsługę obecnych klientów SMT na rynku DACH, jak i pozyskiwanie nowych odbiorców usług.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141212/inwestorzy_paiiiz-nagrodzeni (PAIiIZ)

Misja: Indie
Zakończyła się misja gospodarczo - inwestycyjna do Indii zorganizowana przez PAIiIZ oraz MG. Agencję reprezentowała wiceprezes PAIiIZ Monika Piątkowska.

Delegacja rozpoczęła się od dwóch konferencji promujących polskie marki i towary w New Delhi oraz Mumbaju, gdzie polskie firmy wzięły również udział w targach Engineering Sourcing Show. W ramach targów zorganizowano bilateralną konferencję India - Poland Partnership Forum, poświęconą promocji Polski oraz polskich firm. Ich różnorodną ofertę oraz innowacyjne podeście biznesowe można było podziwiać zwiedzając nowoczesny, biało - czerwony pawilon polski.


Paneliści India - Poland Partnership Forum w Mumbaju (źródło: Marcin Obara, PAP)

Prezentowały się w nim firmy inżynieryjno - budowlane, maszynowe, metalowe, ale także te działające w sektorze meblarskim, kosmetycznym i spożywczym. Polski biznes miał również możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z indyjskimi przedsiębiorcami podczas rozmów B2B.


Podpisanie umowy o współpracy między EEPC - India a PAIiIZ (źródło: Marcin Obara, PAP)

Forum zakończyło uroczyste sygnowanie umowy bilateralnej o rozwoju współpracy handlowo - inwestycyjnej pomiędzy PAIiIZ oraz Engineering Export Promotion Council - India. - Od tego momentu współpraca gospodarcza partnerów z dwóch krańców świata - Polski i Indii wchodzi na poziom strategiczny - powiedziała wiceprezes Monika Piątkowska podpisując porozumienie w imieniu PAIiIZ.

Dotychczas największe inwestycje indyjskie lokowane były w sektorze usług informatycznych i BPO. W ubiegłym roku PAIiIZ zamknęła dwa indyjskie projekty z sektora BPO: indyjski gigant informatyczny Infosys poszerzył swoje centrum obsługi z 1700 do 2000 pracowników, a WNS Global Services stworzył 500 miejsc pracy w Gdańsku.


- Już wiemy, że miody,w tym miody pitne, a także owoce, słodycze, dżemy i powidła spotkały
się z dużym zainteresowaniem strony indyjskiej - powiedziała wiceprezes Piątkowska
(źródło: Marcin Obara, PAP)

Część delegacji została zorganizowana przez PAIiIZ w ramach projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, Komponent Promocja.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141212/owocne_rozmowy_w_new_delhi
Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141215/polska_misja_w_indiach_mumbaj
Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141216/mumbaj_paiiiz_i_eepc_india_podpisuja_wspolprace (PAIiIZ/PAP)

Polska - Azerbejdżan
15 grudnia w Baku, z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz prezesa PAIiIZ Sławomira Majmana i towarzyszącej delegacji polskiego biznesu, odbyło się Forum Gospodarcze Polska-Azerbejdżan.

Obecnie Azerbejdżan jest najbardziej stabilną i przewidywalną gospodarką w regionie. Jak podkreślił wicepremier Piechociński, według oceny polskich władz, perspektywy dalszego wzrostu rozwoju współpracy gospodarczej istnieją m.in. w sektorze budowlanym, transporcie, rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, w sektorze maszynowym, w energetyce, technologiach ochrony środowiska, usługach logistyce i transporcie oraz w przemyśle chemicznym i obronnym. Azerbejdżan jako rynek perspektywiczny dla możliwości rozwoju polskiego eksportu objęty został, obok 10 innych krajów, programem promocji „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”.


Paneliści forum gospodarczego (źródło: Iwona Zwalińska, Kurier Kolejowy)

Forum Biznesu towarzyszyło pracom 6. posiedzenia polsko-azerbejdżańskiej komisji międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej. Rozmowy członków Komisji skupiły się na współpracy w obszarze energetyki, rolnictwa, transportu, finansowo-bankowym, turystyki, kultury a także w zakresie ratownictwa, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności. Według danych Ministerstwo Gospodarki w 2013 r. obroty handlowe Polski z Azerbejdżanem wyniosły 153,3 mln USD i były wyższe o 20,6% w porównaniu z 2012 r.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141215/polska_azerbejdzan (PAIiIZ/MG/PAP)

Dyplomacja ekonomiczna - Afryka
Dyplomacja ekonomiczna, promocja na rynkach trzecich, prowadzenie biznesu w Afryce, finansowanie projektów ze środków organizacji międzynarodowych - to główne tematy poruszone podczas debaty „Współpraca biznesu na rynkach trzecich - Afryka”.

- To wydarzenie jest konsekwencją działań, które rozpoczęliśmy wspólnie z PAIiIZ w tym roku - powiedziała podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Kacperczyk otwierając debatę. - Jesteśmy gotowi podzielić się doświadczeniami polskiej transformacji na rynkach afrykańskich - dodała wiceminister. - Chodzi o to, żeby nie iść tam samemu, ale skorzystać z istniejących form pomocy: państwowej, banków, a także państw, które mają większe doświadczenie w Afryce - zaznaczył prezes PAIiIZ Sławomir Majman.


- Chodzi o to, żeby nie iść tam samemu, ale skorzystać z istniejących form pomocy: państwowej, banków, a także państw, które maja większe afrykańskie doświadczenie - zaznaczył prezes. (źródło: MG)

Dyskusja moderowana przez prezesa Majmana skupiała się na kwestiach związanych z mechanizmami oraz instrumentami umożliwiającymi i ułatwiającymi współpracę na rynku afrykańskim. Jak zaznaczyła wiceminister Kacperczyk, ważnym punktem jest synergia pomiędzy instytucjami rządowymi. Debata odbyła się 11 grudnia w Klubie Kultury Saska Kępa.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141211/dyplomacja_ekonomiczna_afryka (PAIiIZ)

Nowe kierunki rozwoju rynku B+R+I w Polsce
- R&D staje się ważnym sektorem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce - powiedział prezes PAIiIZ, Sławomir Majman podczas konferencji prezentującej raport „ Rynek B+R+I w Polsce”. - Ważnym zadaniem administracji jest promocja współpracy w celu budowania innowacji - zaznaczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska.

W nowej perspektywie finansowej UE preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Dla Polski są wśród nich przewidziane obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami.


Zadaniem administracji jest wspieranie współpracy w zakresie budowania innowacji - powiedziała podczas konferencji Grażyna Henclewska - podsekretarsz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Nowa perspektywa finansowa UE to także znaczne wzmocnienie roli instrumentów zwrotnych w stosunku do pomocy w formie dotacji, jak również rosnące znaczenie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Wzrost znaczenia polskiego sektora B+R+I to także coraz większa widoczność polskich firm na rynkach zagranicznych. Przygotowanie do wejścia na rynki międzynarodowe, opracowanie planów i strategii, kampanie promocyjne to tylko część działań, na jakie firmy będą mogły otrzymać wsparcie w ramach programów operacyjnych.

IV edycja raportu „Rynek B+R+I w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” została przygotowana przez Crido Taxand oraz PAIiIZ, pod merytorycznym patronatem NCBR.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141211/nowe_kierunki_rozwoju_rynku_b_r_i_w_Polsce (PAIZ/Crido Taxand/MG)

INWESTYCJE W POLSCE

Inwestycje PAIiIZ
- Polskie firmy otworzyły się na inwestowanie w Polsce. W tym roku przy wsparciu PAIiIZ zamknęliśmy trzy projekty z kapitałem polskim - powiedział prezes PAIiIZ Sławomir Majman podczas spotkania prasowego podsumowującego inwestycje w roku 2014.

Wartość 52 zamkniętych przy wsparciu PAIiIZ inwestycji wyniosła 1816,74 mln euro i jest dwukrotnie wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast średnia wartość jednego projektu w 2014 r. to 35 mln euro. Wśród zamkniętych projektów inwestycyjnych 18 pochodziło z sektora BPO, 11 projektów to branża motoryzacyjna, a 6 projektów to sektor badawczo-rozwojowy. Jak zaznaczyła dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych Iwona Chojnowska-Haponik, 30% firm swój kapitał lokowało na terenie specjalnych stref ekonomicznych, natomiast 62% zakończonych projektów stanowią reinwestycje. Pod względem kraju pochodzenia, na liście zakończonych projektów dominują Stany Zjednoczone (15 amerykańskich projektów). Agencja zamknęła również 12 inwestycji niemieckich oraz 4 szwedzkie.

Aktualnie PAIiIZ prowadzi 150 projektów inwestycyjnych o wartości 2708,6 mln euro, które w przyszłości mogą utworzyć 29 117 miejsc pracy. W porównaniu z rokiem ubiegłym nie zmieniły się główne kraje pochodzenia inwestycji. Najwięcej jest projektów amerykańskich (50 inwestycji), Niemiec (19),Francji (11) oraz Japonii (8). Pod względem sektorów w pierwszej trójce dominuje BPO (34 projekty), motoryzacyjny (31 projektów) oraz B&R (16 projektów). - Polowanie na inwestycje to nie pisanie rocznika statystycznego. To dawanie ludziom nowych miejsc pracy - podsumował spotkanie prezes Majman.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141218/inwestycje_paiiiz (PAIiIZ)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

USD

3,3583

3,4261

EUR

4,1806

4,2650

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 18.12.2014

ANALIZY I RAPORTY

Polscy pracodawcy - prognozy zatrudnienia
Polscy pracodawcy są umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w I kwartale 2015 r., wynika z kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 9% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 8% zamierza redukować etaty a 79% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale. W IV kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorów prognoza netto zatrudnienia tj. różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektora produkcja przemysłowa +12%, handel detaliczny i hurtowy +9%, budownictwo +8%, restauracje i hotele oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, +7% dla obu.

W badaniu deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Dla pracodawców z trzech wyżej wymienionych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższe wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie wyniosły one odpowiednio +11% i +7%. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +4%, co wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców. Najniższy wynik odnotowano dla małych firm, gdzie prognoza wyniosła 0.

Zgodnie z deklaracjami pracodawców z 42 krajów, w najbliższym kwartale utrzyma się pozytywny klimat na globalnym rynku pracy. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+45%), na Tajwanie (+43%) i w Nowej Zelandii (+28%). Państwa, w których prognoza dla I kwartału 2015 r. jest negatywna to: Finlandia (-8%), Włochy (-5%), Holandia (-3%) i Szwajcaria (-2%). (ManpowerGroup)

Z REGIONÓW

Mazowieckie, Dolnośląskie, Śląskie Pomorskie liderami atrakcyjności województw
- To niezwykle ważne wskazówki dla inwestorów - powiedziała wiceprezes PAIiIZ Anna Polak-Kocińska otwierając spotkanie poświęcone prezentacji najnowszego raportu nt. atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów.

Wyniki tegorocznej edycji badania wyraźnie pokazują, że atrakcyjność inwestycyjna województwa idzie w parze z jego rozwojem społeczno - gospodarczym. Co więcej, liderzy zestawienia praktycznie nie zmieniają się od lat. Najbardziej atrakcyjnymi województwami 2014 roku pod względem przyciągania inwestycji okazały się: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie oraz pomorskie.

W mazowieckim, niedoścignioną lokomotywą inwestycyjną regionu jest gmina Warszawa, natomiast w przypadku Śląskiego, praktycznie wszystkie gminy składające się na województwo cieszą się równym, wysokim uznaniem inwestorów. Komentując raport, wiceprezes Anna Polak - Kocińska zwróciła uwagę na pozycję województw na wschodzie kraju - tereny wschodniej Polski rozwijają się, a coraz więcej inwestorów chce tam działać.


Prezentacja Raporu Atrakcyjności Województw - 2014

Zdaniem inicjatorki raportu, prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej z SGH, regiony, które nie są liderem atrakcyjności inwestycyjnej, powinny szukać nowych sposobów poniesienia własnej konkurencyjności. - Potrzebna jest ewolucja w podejściu do obsługi inwestora - tłumaczyła prof. Godlewska - Majkowska. Proponuje ona rozwiązanie „Strefy 3.0” - czyli synergię SSE, klastrów oraz eko-parków technologicznych. Zdaniem prelegentów, specjalne strefy ekonomiczne to kluczowy czynnik kształtujący napływ inwestorów zagranicznych do Polski. - Gdyby w nie było stref, to pozycja inwestycyjna Polski byłaby znacząco niższa - tłumaczyła współautorka badań Magdalena Typa.

11 grudnia w siedzibie PAIiIZ odbyło się szkolenie z obsługi inwestorów dla Centrów Obsługi Inwestora oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych. Warsztaty zakończyło ogłoszenie wyników dorocznego konkursu na najbardziej przyjazną dla inwestora zagranicznego stronę internetową Regionalnego COI. Na podium stanęli kolejno: Śląskie COI, Podlaskie COI oraz Pomorskie COI. Wyróżnienie specjalne otrzymało natomiast Małopolskie COI.

„Raport atrakcyjności województw - 2014” został opracowany przez SGH, na zlecenie PAIiIZ.

Więcej informacji:
www.paiz.gov.pl/20141212/mazowieckie_dolnoslaskie_slaskie_pomorskie_liderami_atrakcyjnosci_wojewodztw

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141211/najbardziej_przyjazne_strony_www_coi_dla_inwestorow (PAIiIZ).

CZY WIESZ, ŻE

Polskie bombki rodem z Józefowa
Niespełna dwie dekady temu w podwarszawskiej miejscowości Józefów powstała rodzinna firma zajmująca się produkcją bombek - Silverado. To właśnie wyroby tej firmy trzy lata temu trafiły na choinkę Białego Domu.


Bombka - prezent dla Baracka Obamy (źródło: Silverado)

Co roku firma wprowadza kilkaset nowych wzorów w oparciu o istniejące trendy w modzie, designie i architekturze. Większość produktów wykonywanych jest według własnych projektów, ale także na zlecenie klienta, zgodnie z tradycyjnymi metodami produkcyjnymi.

Eksport - głównie na rynek USA oraz Szwajcarii - stanowi 80% produkcji. Odbiorcami polskich bombek są znane sieci handlowe.

Trzy lata temu polskie ozdoby trafiły na choinkę prezydenta Baracka Obamy jako prezent od prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Firma od wielu lat jest uczestnikiem Targów Christmasworld we Frankfurcie, gdzie prezentuje nowe kolekcje i trendy. (Silverado)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl

Kliknij na ikonę po prawej, aby pobrać Newsletter w formacie PDF: