POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 26 września 2013 r.
 Numer 349

AKTUALNOŚCI

Chińscy bankowcy dyskutują o polskim potencjale
Na zaproszenie PAIiIZ oraz Ambasady Chińskiej w Warszawie delegacja z China Development Bank wizytuje Polskę. Wizyta rozpoczęła się 23 września spotkaniem roboczym w siedzibie PAIiIZ.

25 września chińscy bankowcy uczestniczyli w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami polskiego rządu, NBP, UKE oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Celem wizyty studyjnej China Development Bank jest określenie perspektyw inwestycyjnych w relacjach polsko-chińskich na takich polach, jak energetyka czy telekomunikacja. W celu poznania polskiego potencjału gospodarczego chińska delegacja uczestniczy w spotkaniach panelowych poświęconych każdemu ze wspominanych zagadnień.

Goście z Chin zapoznają się także z zachodzącymi w Polsce zmianami spowodowanymi nową falą prywatyzacji, co było jednym z tematów panelu makroekonomicznego z udziałem wiceministra skarbu Pawła Tamborskiego oraz ekspertem NBP Michałem Hulejem.

Misja została zorganizowana przez PAIiIZ.

Więcej informacji na stronie: www.paiz.gov.pl/nowosci/?id_news=5182(PAIiIZ)

Malezja przygląda się Polsce
W dniach 23-25 września w Polsce przebywali przedstawiciele Agencji Promocji Inwestycji, Technologii i Współpracy Gospodarczej Rządu Stanu Penang w Malezji. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń między organizacjami zajmującymi się promocją inwestycji.


Delegacja z Malezji w PAIiIZ

W trakcie misji goście wzięli udział m.in. w spotkaniach z przedstawicielami Pracodawców RP oraz PAIiIZ. 24 września podczas spotkania w Agencji zaprezentowany został potencjał inwestycyjny oraz możliwości inwestycyjne obu krajów. Wydarzenie miało na celu rozpoznanie możliwości rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej.


Prezentacja potencjału inwestycyjnego Polski

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20130925/malezja_przyglada_sie_polsce(PAIiIZ)

Chińska delegacja z Taizhou
Polska posiada bardzo ważny czynnik gospodarczy jakim jest stabilność finansowa i polityczna - zgodnie stwierdzili przedstawiciele chińskiej delegacji z Taizhou Municipal People’s Government. Spotkanie odbyło się 24 września w siedzibie PAIiIZ.

- Rola specjalnych stref ekonomicznych, centralne położenie Polski w Europie oraz dobrze wykwalifikowana młoda kadra sprawiają, że nasz kraj jest atrakcyjną destynacją inwestycyjną - stwierdził Maciej Górski doradca Zarządu PAIiIZ.


Władze lokalne miasta Taizhou w PAIiIZ

Goście reprezentowali władze lokalne miasta Taizhou, znajdującego się w prowincji Zhejiang. Taizhou słynie z bardzo dobrze rozwiniętego przemysłu motoryzacyjnego, farmaceutycznego oraz chemicznego.

Więcej informacji na stronie: www.paiz.gov.pl/20130924/chinska_delegacja_z_taizhou. (PAIiIZ)

Select USA
Amerykańscy i polscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele biur Select i PAIiIZ wzięli udział w seminarium poświęconemu działalności biznesowej na rynku amerykańskim. Spotkanie odbyło się 24 września w siedzibie PAIiIZ.

Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z programami wspomagającymi inwestycje, podatki, przepisy prawne wizy oraz procedury imigracyjne.

Konferencja odniosła sukces. 65 przedstawicieli polskiego biznesu, którzy przybyli na konferencję uczestniczyli w specjalnych warsztatach inwestycyjnych.


Od lewej: William Czajkowski - senior commercial officer w Ambasadzie USA, Douglas Greene - zastępca szefa misji w Ambasadzie USA, Sławomir Majman - prezes PAIiIZ

Skumulowana wartość polskich inwestycji w USA, wg danych NBP, wynosi 1,6 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.paiz.gov.pl/20130924/select_usa. (PAIiIZ)

Okrągły Stół dla sektora farmaceutycznego
Polski rynek farmaceutyczny jest 6. w Europie i 14. na świecie i stwarza duże szanse rozwoju dla obszaru leków generycznych.

Polska jest nie tylko ciekawym i interesującym rynkiem zbytu dla firm farmaceutycznych, ale także daje możliwość eksportu do krajów ościennych. - Współpraca przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem naukowym w Polsce jest oceniana jako jedna z najlepszych w Europie. Jest szansa by w 2030 r. Polska była liderem w Europie w produkcji leków generycznych - powiedziała dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ Iwona Chojnowska-Haponik podczas Okrągłego Stołu dla sektora farmaceutycznego, który odbył się 24 września br. w warszawskim hotelu InterContinental.


Przedstawiciele sektora farmaceutycznego oraz PAIiIZ podczas obrad

Więcej informacji na stronie: www.paiz.gov.pl/20130924/okragly_stol_dla_sektora_farmaceutycznego. (PAIiIZ)

PAIiIZ, PARP i Częstochowa
Pomoc w promocji gospodarczej regionu, rozwoju gospodarki oraz walka z bezrobociem były tematami zorganizowanej wspólnie przez PAIiIZ oraz PARP spotkania z władzami Częstochowy.

Celem spotkania była prezentacja potencjału możliwości inwestycyjnych w regionie Częstochowy, przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Częstochowa jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w kraju i ważnym ośrodkiem akademickim. Miasto od wielu lat jest liderem w krajowych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. (PAIiIZ)

Tureckie media kręcą program o Polsce
Na zaproszenie PAIiIZ do Polski przyjechali przedstawiciele tureckich mediów ekonomicznych. Celem wizyty studyjnej była prezentacja potencjału polskiego sektora rolno - spożywczego przy okazji odbywających się w dniach 23-26 września największych w Polsce targów spożywczych PolAgra.


Dziennikarze tureccy w PAIiIZ

23 września tureccy dziennikarze spotkali się z prezesem PAIiIZ Sławomirem Majmanem, 24 odwiedzili odbywające się w Poznaniu prestiżowe targi PolAgra, gdzie mieli okazję spróbować potraw z polskiej wołowiny oraz obejrzeć wystawę „smaki regionów” prezentującą lokalne specjalności spożywcze Polski.

Efektem wizyty ma być emitowany w Turcji reportaż telewizyjny na temat wysokiej jakości polskiej wołowiny.


Spotkanie z Markiem Nowakowskim

Więcej informacji na stronie: www.paiz.gov.pl/20130920/tureckie_media_kreca_program_o_polsce. (PAIiIZ)

Dobry klimat dla rosyjskich inwestycji
Podczas Polsko-Rosyjskiego Forum Gospodarczego PAIiIZ oraz Klub Wschodni wręczyły specjalną nagrodę gospodarczą firmie Luxoft.


Uczestnicy panelu "Inwestycje rosyjskie w Polsce i Polskie w Rosji"

Luxoft to międzynarodowa firma z korzeniami rosyjskimi, jeden z liderów branży ITO w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie zatrudnia 340 wykwalifikowanych programistów w centrach IT w Krakowie i Wrocławiu. Do końca 2015 r. polski oddział Luxoft planuje zwiększyć kadrę pracowników do 750 osób.

Forum Gospodarcze Polska-Rosja zostało zorganizowane w Gdańsku przez Polsko-Rosyjską Izbę Przemysłowo-Handlową, Klub Wschodni, PAIiIZ oraz Pomorską SSE we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ambasadą Federacji Rosyjskiej.


Prezes PAIiIZ Sławomir Majman i przewodniczący Rady Polsko-Rosyjskiej Izby Przemysłowo - Handlowej Stanisław Ciosek wręczają nagrodę gospodarczą przedstawicielom Luxoftu: wiceprezesowi Przemysławowi Berendtowi i dyrektorowi zarządzającemu Wojciechowi Machowi

Więcej informacji na stronie: www.paiz.gov.pl/20130919/dobry_klimat_dla_rosyjskich_inwestycji. (PAIiIZ)

Członkowie WAIPA w Polsce
Od 15 do 20 września br. PAIiIZ zrealizowała wizytę studyjną dla członków WAIPA - organizacji zrzeszającej agencje inwestycyjne z całego świata.

Głównym celem wizyty jest wymiana doświadczeń pomiędzy narodowymi agencjami inwestycji zagranicznych, zapoznanie się z systemem zachęt dla inwestorów i roli parków technologicznych. W programie study tour znalazło się również spotkanie w Ministerstwie Gospodarki, Pomorskiej SSE oraz udział w organizowanej przez PAIiIZ konferencji na temat sektora usług. Delegacji przewodniczył dyrektor wykonawczy WAIPA Carlos Bronzatto.


Uczestnicy stażu dla przedstawicieli WAIPA w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (źródło: GPNT)

Więcej na stronie: www.paiz.gov.pl/20130918/czlonkowie_waipa_w_polsce. (PAIiIZ)

INWESTYCJE W POLSCE

Inwestycja CHEMTEX
Kolejne pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydano w starachowickiej specjalnej strefie ekonomicznej. Firma CHEMTEX, która otrzymała zezwolenie jest firmą z kapitałem polskim.

Na terenie strefy firma wybuduje zakład produkujący specjalistyczne farby dla przemysłu artykułów higienicznych, spożywczego i farmaceutycznego, lakiery dyspersyjne, kleje półprodukty do produkcji farb dla poligrafii w postaci koncentratów bazowych i tzw. verschnitty.

Firma do końca 2015 roku utworzy 10 nowych miejsc pracy i utrzyma zatrudnienie na poziomie, co najmniej 17 pracowników.

To czwarte zezwolenie w roku 2013 w obszarze SSE „Starachowice”. (SSE Starachowice)

Niemiecki inwestor w kamiennogórskiej SSE
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości wydała kolejne zezwolenie na działalność gospodarczą w podstrefie w Jeleniej Górze.

Niemiecka firma Furstenberg Holz wybuduje zakład, w którym zatrudni, co najmniej 55 osób i utrzyma deklarowane zatrudnienie do 2020 roku. Wartość pierwszej fazy inwestycji (nowoczesna hala i organizacja produkcji) to około 15 mln zł.

Firma specjalizuje się w produkcji drewnianych opakowań przemysłowych dla branż: motoryzacyjnej oraz budowy maszyn i urządzeń. (Mo-Ja Multimedia)

3 tys. polskich ciągników w Etiopii
URSUS SA zawarł z etiopską spółką Metals and Engineering Corporation (METEC) of Adama Agricultural Machinery Industry (AAMI) z siedzibą w Adama (Oromia, Etiopia) umowę na dostawę 3 000 ciągników. Wartość podpisanego kontraktu opiewa na łączną kwotę 90 mln USD i będzie realizowana na przestrzeni dwóch lat.

Realizacja tego kontraktu będzie pierwszym bardzo dużym krokiem w kierunku pozyskania nowych rynków zbytu w tym bardzo rozwojowym regionie świata.

W ramach umowy Ursus SA zapewni także wyposażenie centrów serwisowych oraz części zamienne do sprzedawanych ciągników. Ponadto spółka przeprowadzi szkolenia personelu odbiorcy oraz zapewni mu wsparcie techniczne w niezbędnym zakresie. W związku z zawarciem umowy na dostawy ciągników strony przewidują także nawiązanie współpracy w zakresie dostaw maszyn i narzędzi rolniczych. (URSUS)

Polskie pojazdy szynowe wjeżdżają na niemieckie tory
Podczas X Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, PESA Bydgoszcz podpisała umowę z NEB (Niederbarniemer Eisenbahn) na dostawy nowych, spalinowych zespołów trakcyjnych typu LINK.

Pojazdy te będą przeznaczone do obsługi linii Berlin - Templin oraz Berlin - Kostrzyn Wielkopolski.

Nowoczesne, dwuczłonowe DMU LINK oferują 140 miejsc siedzących, miejsca dla wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz 12 miejsc do przewozu rowerów.

Dotychczasowymi kontrahentami PESA na rynku niemieckim są prywatny przewoźnik Netinera oraz niemieckie narodowe koleje Deutshe Bahn. (PESA)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,0918

3,1542

Euro

4,1745

4,2589

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 26.09.2013

WYDARZENIA

Turystyka medyczna
„Kto się leczy w Polsce? Czy polskie placówki medyczne mają szansę na przyciągnięcie zagranicznych pacjentów” - zagadnienia te będą poruszane podczas spotkania podsumowującego wyniki wdrażania programu „Promocja Branży Turystyki Medycznej” w połowie jego realizacji.

Spotkanie odbędzie się 3 października br. w Centrum Informacyjnym PAIiIZ (ul. Bagatela 12). W konferencji udział wezmą zagraniczni przedstawiciele branży turystyki medycznej, m.in. Liza Zetterberg z firmy CE Travel AB ze Szwecji oraz Julie Conner, ceryfikowany specjalista ds. turystyki medycznej z firmy GLOBAL Medical Tourism Facilitators z USA. Zagraniczni goście przedstawią swoje opinie na temat polskich placówek medycznych oraz ich szans na międzynarodowym rynku turystyki medycznej.

Zainteresowanych dziennikarzy prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 1 października 2013 r. na adres e-mail: karolina.dresler@paiz.gov.pl. (PAIiIZ)

TOOLEX 2013
Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO SILESIA w Sosnowcu zaprasza na największe wydarzenie w sezonie jesiennym dedykowane branży obróbki METALU. W dniach 1-3 października 2013 r., pod patronatem PAIiIZ, odbędą się 6. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.

TOOLEX to pełen przegląd ofert firm z całego świata. Ubiegłoroczna edycja w liczbach to: 295 wystawców, ponad 350 firm z 25 krajów, 6857 m2 powierzchni stoisk, 207 maszyn w ruchu, niemal 8000 zwiedzających, w tym 7035 zarejestrowanych specjalistów.

Podczas Targów odbędzie się także Salon WIRTOTECHNOLOGIA, który skierowany jest do branży zajmującej się metodami i narzędziami do wirtualizacji procesów.

Szczegóły na stronie: www.toolex.pl. (TOOLEX2013)

Spotkania B2B
PARP zaprasza do udziału w spotkaniach B2B z firmami brytyjskimi, które odbędą się 10 października br. w Warszawie.

Spotkania adresowane są m. in. do firm z branży ochrony środowiska, budowlanej, logistycznej.

Ze względu na ograniczoną możliwą liczbę spotkań o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w rejestracji mają firmy o działalności ściśle powiązanej z przedmiotowymi sektorami.

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski. Istnieje możliwość tłumaczenia. Udział w spotkaniach jest nieodpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w języku angielskim) i przesłanie do 2 października 2013 r. na adres agnieszka_promianowska@parp.gov.pl lub faksem (+48 22 432 70 46).

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/spotkania-b2b-z-firmami-z-wielkiej-brytanii.html. (PARP)

CZY WIESZ, ŻE

Wzrasta liczba przyjazdów zagranicznych turystów do Polski
Według badań Instytutu Turystyki i Active Group, w 2012 r. liczba przyjazdów turystów zagranicznych do Polski oszacowana została na około 14,8 mln, czyli o 11% więcej niż w 2011r. Udział branży turystycznej w PKB w 2012 r. wyniósł 6% i był najwyższy od 2007 r.

Największy udział w tej liczbie mieli turyści z Niemiec (32,4%), Ukrainy (13,5%), Białorusi (10,8%), Rosji (4,5%), Litwy (4,1%) oraz Wielkiej Brytanii (3,3%). Analizy pokazują, że tzw. „efekt barceloński” jest silniejszy od zakładanego, a liczba turystów w kolejnych latach będzie się zwiększać. Dzięki pozytywnym opiniom gości i zagranicznych mediów, znacznie poprawił się wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej. Polska odnotowała w tym roku najwyższy wzrost wartości marki międzynarodowej wśród 100 badanych krajów. (MSiT)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl