Wynajem długoterminowy 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych segmentu E typu sedan dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. - nr referencyjny: DPZP.DAZK.25/45/2021/TP

Nazwa postępowania Wynajem długoterminowy 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych segmentu E typu sedan dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
Numer referencyjny DPZP.DAZK.25/45/2021/TP
Tryb postępowania Tryb podstawowy
Data publikacji 04.01.2022
Termin składania ofert 18.01.2022

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na rzecz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. wraz z ich ubezpieczeniem, świadczeniem obsługi serwisowej oraz innych czynności, zgodnie z warunkami określonymi w dokumnetacji postepowania.

Zamawiający informuje iż, przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej (dalej jako „Platforma zakupowa”) na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://paih.eb2b.com.pl na której udostępniane będą dokumenty zamówienia, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, zmiany terminu składania ofert oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Uwaga! 
Zmiana terminu składania ofert z 14.01.2022 r. godz. 10.00 na 18.01.2022 r. godz.10.00.

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2022-01-12 13:10:18 (Gabriela Bajor)
Opublikowano: 2022-01-12 13:10:18 (Gabriela Bajor)

Liczba odwiedzin: 26

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności