Zastrzeżenie prawne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (dawna Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. - PAIiIZ S.A.) nie świadczy usług doradztwa prawnego, doradztwa w zakresie podatków ani żadnych tym podobnych. Zawartość strony ma charakter wyłącznie informacyjny natury ogólnej.

Ze względu na zmiany w prawie i sytuacji na rynku, a także ze względu na ryzyko związane z komunikacją elektroniczną, mogą one być niepełne lub nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, w oparciu o informacje zawarte na tej stronie, zalecamy zasięgnięcie porady u kompetentnego specjalisty. Informacje zawarte na tej stronie nie mogą zastępować zasięgnięcia takiej porady, chociaż Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. dokłada wszelkich starań, aby informacje oraz ich źródła były wiarygodne.

Zarówno Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. i jej pracownicy, jak i jej partnerzy (spółki lub inne podmioty instytucjonalne) nie ponoszą jednak w żadnych okolicznościach i wobec nikogo odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich ani za ewentualne działania, podjęte w oparciu o nie, ani za rezultaty ich użycia czy podjęte w oparciu o nie decyzje, ani za żadne szkody wynikłe z takich decyzji lub działań, nawet w przypadku otrzymania lub przekazywania ostrzeżeń o możliwości wystąpienia takich szkód.

Strona ta daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. nie ma żadnej kontroli, nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności oraz nie zajmuje wobec nich żadnego stanowiska.