Infolinia: 800 800 120
Dlaczego Polska

Tereny inwestycyjne w SłubicachCHARAKTERYSTYKA GMINY SŁUBICE

Słubice leżą w północno – zachodniej części województwa lubuskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Frankfurtu nad Odrą, niespełna 80km od Berlina.

Miasto jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z głównych transeuropejskich szlaków komunikacyjnych, który tworzą trasa E30/A2 i międzynarodowa linia kolejowa, prowadzące z Berlina na Poznań, Warszawę i Moskwę. Dzięki bliskości stacji kolejowych w Słubicach i niedalekim Rzepinie (18 km) oraz Frankfurcie nad Odrą (3km do przystanku kolejowego) mieszkańcy gminy mają dogodne połączenia nie tylko z wszystkimi głównymi ośrodkami Polski, ale i z takimi europejskimi metropoliami jak: Berlin, Moskwa, Sankt Petersburg. Ważne znaczenie komunikacyjne ma Odra, która na wysokości Słubic jest rzeką żeglowną przez cały rok.

Słubice z uwagi na swe korzystne położenie oraz istnienie granicznych przejść drogowych i kolejowych w Słubicach i Świecku stanowią jeden z głównych, przygranicznych ośrodków handlowo – usługowych całej strefy zachodniego przygranicza Polski. Funkcjonuje tu podstrefa Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest ważnym impulsem dla rozwoju miasta. Jako jedno z głównych ośrodków osadniczych zachodniej części województwa lubuskiego stwarza atrakcyjne miejsce dla lokalizacji szeregu nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.Teren nr 1 i 2
 

   MAPA (PDF)

Lokalizacja: SŁUBICE
Powierzchnia: 1. 2,5ha,
2. 9ha
Właściciel terenu: Gmina Słubice (Burmistrz Słubic)
Obecne użytkowanie: Nieużytki
Przeznaczenie działki: Teren przemysłowy.
W trakcie opracowywania m.p.z.p.
Ukształtowanie terenu: 1. zróżnicowany (54-62 m.n.p.m.),
2. płaski (50 m.n.p.m.)
Budynki i zabudowania: 1. magazyny do rozbiórki,
2. niezabudowany
Infrastruktura: Energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz, telefon w odległości mniejszej niż 100m
Najbliższa autostrada: A2 w odległości 1,5km
Droga dojazdowa: Poprzez drogę gminną z dostępem do drogi krajowej nr 29
Przystanek kolejowy (osobowy): W odległości 400m
Przystanek kolejowy (osobowy): Frankfurt n/O – 5km, Rzepin – 18km
Przejście graniczne drogowe (auta osobowe) i piesze: Słubice – 3,5km
Przejście graniczne drogowe (auta ciężarowe i osobowe): Świecko – 3km
Najbliższe lotniska: Berlin- Schönefeld – 75km,
Babimost – 90km
Najbliższe miasta wojewódzkie: Gorzów Wlkp. – 80km,
Zielona Góra – 85km

Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/380/05 z dnia 30 grudnia 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Transportowej i Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach, zmienioną uchwałą Nr XLVIII/467/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 października 2006 r.

Przewidywane zagospodarowanie terenu produkcyjno – usługowy. Obecnie prace projektowe znajdują się w fazie zakończenia zbierania wniosków do planu. Przewidywany termin uchwalenia planu czerwiec 2007r.Teren nr 3


   MAPA (PDF)

Lokalizacja: ŚWIECKO
Powierzchnia: 49,5ha
Właściciel terenu: Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy Gorzów Wlkp.
Obecne użytkowanie: Nieużytki
Przeznaczenie działki: Teren przemysłowy – obowiązujący m.p.z.p. od dnia 22 lutego 2005r.
Ukształtowanie terenu: Płaski (55 m.n.p.m.)
Budynki i zabudowania: Niezabudowany
Infrastruktura: Energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz, telefon w odległości mniejszej niż 100m
Najbliższa autostrada: A2 w odległości 2,5km
Droga dojazdowa: Droga krajowa nr 29
Przystanek kolejowy (osobowy): Słubice – 5km, Frankfurt n/O – 10km, Rzepin – 23km
Przejście graniczne drogowe (auta osobowe) i piesze: Słubice – 8km
Przejście graniczne drogowe (auta ciężarowe i osobowe): Świecko – 5km
Najbliższe lotniska: Berlin - Schönefeld – 75km,
Babimost – 90km
Najbliższe miasta wojewódzkie: Gorzów Wlkp. – 90km,
Zielona Góra – 80km

Uchwałą Nr XXVII/266/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 lutego 2005 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, obręb Świecko, dla obszaru inwestycyjnego przy terminalu przyległego do drogi krajowej Słubice – Zielona Góra.

Zapisy planu miejscowego określają podstawowe przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz zasady kształtowania zabudowy i obsługi dla tych terenów. W przeważającej części plan ten obejmuje tereny pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi.

Przeznaczanie podstawowe: lokalizacja przemysłu, magazyny i składy, spedycja, agencje celne, staja paliw płynnych i gazowych.

Przeznaczanie uzupełniające: handel hurtowy w obiektach o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 m2, usługi publiczne i finansowe, oraz strefa przeładunku kolejowego.

Istnieje możliwość zabudowy od 70% do 90% powierzchni działki budowlanej.

Zasady obsługi komunikacyjnej od strony ulic oznaczono na załączniku graficznym dołączonym do planu.Teren nr 4

   MAPA (PDF)

Lokalizacja: KUNOWICE
Powierzchnia: 50ha
Właściciel terenu: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nadodrze” Kunowice (grunty własne)
Obecne użytkowanie: Teren rolniczy
Przeznaczenie działki: Brak m.p.z.p.
Ukształtowanie terenu: Zróżnicowany (45 - 55 m.n.p.m.)
Budynki i zabudowania: Niezabudowany
Infrastruktura: Gaz, telefon w pasie drogi wojewódzkiej nr 137. Pozostałe media w odległości ok. 200m.
Najbliższa autostrada: A2 w odległości 5km
Droga dojazdowa: Droga wojewódzka nr 137
Przystanek kolejowy (osobowy): Słubice – 4km, Frankfurt n/O – 10km, Rzepin – 14km
Przejście graniczne drogowe (auta osobowe) i piesze: Słubice – 7km
Przejście graniczne drogowe (auta ciężarowe i osobowe): Świecko – 7km
Najbliższe lotniska: Berlin - Schönefeld – 80km,
Babimost – 95km
Najbliższe miasta wojewódzkie: Gorzów Wlkp. – 80km,
Zielona Góra – 90kmTeren nr 5


   MAPA (PDF)

Lokalizacja: KUNICE
Powierzchnia: ok. 200ha
Właściciel terenu: Gmina Słubice (Burmistrz Słubic)
Obecne użytkowanie: Nieużytki
Przeznaczenie działki: Brak m.p.z.p.
Ukształtowanie terenu: Płaski (35 - 40 m.n.p.m.)
Budynki i zabudowania: Niezabudowany
Infrastruktura: Gaz. Pozostałe media – woda, telefon, energia elektryczna w odległości ok. 2km
Najbliższa autostrada: A2 w odległości 15km
Droga dojazdowa: Droga powiatowa 1252F
Przystanek kolejowy (osobowy): Słubice – 15km, Frankfurt n/O – 20km, Rzepin – 35km
Przejście graniczne drogowe (auta osobowe) i piesze: Słubice – 18km
Przejście graniczne drogowe (auta ciężarowe i osobowe): Świecko – 15km
Najbliższe lotniska: Berlin - Schönefeld – 75km,
Babimost – 90km
Najbliższe miasta wojewódzkie: Gorzów Wlkp. – 100km,
Zielona Góra – 75kmTeren nr 6


   MAPA (PDF)

Lokalizacja: SŁUBICE
Powierzchnia: 43ha
Właściciel terenu: Gobex S.A. (syndyk masy upadłościowej) + drogi gminne
Obecne użytkowanie: Nieużytki
Przeznaczenie działki: Teren mieszkaniowo – usługowy – obowiązujący m.p.z.p. od dnia 23.05.1997r.
Ukształtowanie terenu: Płaski (20 m.n.p.m.)
Budynki i zabudowania: Niezabudowany
Infrastruktura: Energia elektryczna, woda, kanalizacja, telefon w odległości mniejszej niż 50m
Najbliższa autostrada: A2 w odległości 7km
Droga dojazdowa: Droga krajowa nr 31
Przystanek kolejowy (osobowy): W odległości 5,5km
Przystanek kolejowy (osobowy): Frankfurt n/O – 5km, Rzepin – 23km
Przejście graniczne drogowe (auta osobowe) i piesze: Słubice – 2km
Przejście graniczne drogowe (auta ciężarowe i osobowe): Świecko – 8km
Najbliższe lotniska: Berlin- Schönefeld – 75km,
Babimost – 95km
Najbliższe miasta wojewódzkie: Gorzów Wlkp. – 85km,
Zielona Góra – 95km
Od dnia 23 maja 1997r. na teren ten obowiązujący jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tzw. os. Północne.

Przewidywane zagospodarowanie terenu, zgodnie z obowiązującym planem – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz zabudowa usługowo – handlowa.

Obecnie trwają prace projektowe nad zmianą ww. terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice na tereny działalności gospodarczej (obiekty przemysłowe oraz usługowo – handlowe). Przewidywany termin uchwalenia zmian do studium - czerwiec 2007r. Po zmianie zaczną się prace nad uchwaleniem nowego planu.Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij