POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 27 marca 2014 r.
 Numer 375

AKTUALNOŚCI

Idea przewodnia polskiej ekspozycji na EXPO 2015
Rada Ministrów przyjęła koncepcję programową udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Pawilon Polski, polska ekspozycja, Dzień Narodowy oraz liczne wydarzenia mają przedstawić Polskę jako jednego z najważniejszych członków UE. PAIiIZ współuczestniczy w organizacji wystawy. Komisarzem Generalnym Polskiego Pawilonu został prezes Agencji, Sławomir Majman.

Wystawa w Mediolanie odbędzie się pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Jest to pierwsze EXPO tematyczne z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego, który uchodzi za polską specjalność. Dlatego obecność Polski podczas wydarzenia skoncentrowana będzie na prezentacji najnowszych polskich rozwiązań w rolnictwie ekologicznym, przetwórstwie żywności, biotechnologii i ochronie środowiska. Głównym celem udziału Polski w EXPO 2015 jest budowa trwałego zaufania dla marki POLSKA i Marki Polskiej Gospodarki.

Wizerunek Polski prezentowany podczas wydarzenie opierać ma się na ukazaniu jej jako nowoczesnego, osiągającego sukces gospodarczy państwa oraz atrakcyjnego partnera biznesowego. Polska zaprezentuje się jako kraj o europejskim stylu życia, otwarty i przyjazny, stawiający na nowoczesny design, jednocześnie szanujący tradycję, a także taki, dla którego - podobnie jak we Włoszech - rolnictwo stało się siłą napędową eksportu.

Wystawy światowe EXPO to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia promocyjne świata. Od lat stanowią doskonałą sposobność do budowy wizerunku uczestniczących w nich państw i przedstawienia osiągnięć w dziedzinie stanowiącej temat danej wystawy.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20140326/idea_przewodnia_polskiej_ekspozycji_na_expo2015 (PAIiIZ/ KPRM)

Powołanie Międzynarodowego Centrum Mediacji
Powstała wspólna inicjatywa izb przemysłowo-handlowych, zrzeszających firmy zagraniczne oraz krajowych partnerów - Międzynarodowe Centrum Mediacji (MCM).

Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz promocja najwyższych standardów związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów w biznesie. MCM dostępne jest dla wszystkich podmiotów, w szczególności członków izb przemysłowo - handlowych.

Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Gospodarki. (Infinity)

INWESTYCJE W POLSCE

Będą kolejne ułatwienia w SSE
25 marca Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Projekt wprowadza ułatwienia prowadzenia działalności firm w strefach ekonomicznych.

Jedną z najistotniejszych, a zarazem najbardziej wyczekiwanych zmian przez przedsiębiorców jest wprowadzenie jednolitych zasad zmiany zezwolenia. Oznacza to, że we wszystkich zezwoleniach, bez względu na datę wydania, możliwe będzie obniżenie poziomu zatrudnienia maksymalnie o 20% wielkości bazowej.

Kolejna propozycja zmian dotyczy wygaszenia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy. Propozycja MG zakłada dwie możliwości. Jedną z nich jest propozycja skierowana do przedsiębiorców, którzy nie korzystali z ulg w podatku dochodowym w oparciu o zezwolenie. Przedsiębiorcy, którzy w świetle nowych zasad nie będą mogli ubiegać się o wygaszenie zezwolenia, a przewidują, że nie spełnią jego warunków, uzyskają możliwość złożenia wniosku o cofnięcie zezwolenia. Dzięki temu firmy, które korzystały ze zwolnień od podatku dochodowego, unikną wyższych odsetek od zaległości podatkowych.

Nowe rozwiązanie MG rozszerza również zakres zadań spółek zarządzających strefami. Zakładają one wpisanie do ustawowego katalogu zadań współpracę ze środowiskiem akademickim a także tworzenie odpowiednich warunków do powstawania klastrów. (MG)

Polskie systemy IT w Afryce
Firma Assecco Poland podpisała umowę z rządową etiopską agencją Information Network Security Agency (INSA). Kontrakt opiewa na wartość blisko 10 mln USD. Projekt ma na celu budowę nowoczesnego rynku energii w Etiopii.

Budowa nowoczesnego rynku energii dla etiopskiej gospodarki ma znaczenie strategiczne. Zostanie on stworzony w oparciu o autorskie oprogramowanie Asseco z rodziny AUMS oraz o know-how Asseco w zakresie rozwiązań informatycznych dla sektora energetycznego. Umowy „INSA 2.0 Energy Enterprise Management System Development and Implementation” i „An Agreement For An Advisory on ERP Solution” obejmują współpracę Asseco oraz INSA w obszarze wdrożenia rozwiązania niezbędnego do stworzenia w Etiopii nowoczesnego rynku energii. W tym celu zostanie dostarczony i uruchomiony kompleksowy system informatyczny do zarządzania danymi odczytowymi. Przewidziane są również usługi doradcze m.in. związane z rozwojem oprogramowania klasy ERP, a także transfer wiedzy i technologii informatycznych umożliwiających INSA budowę nowoczesnego rynku energii.

Dzięki podpisanej umowie Assecco Poland ma szansę odegrać znaczącą rolę w rozwoju informatycznym Etiopii oraz całej Afryki i sprawić, aby Polska była rozpoznawana na tym kontynencie jako kraj innowacyjnych technologii, które z powodzeniem mogą być wdrażane w szybko rozwijających się gospodarkach afrykańskich. (Assecco)

Rozbudowa fabryki elementów nadwozi w SSE Euro-Park Mielec
Firma Kirchoff Polska otrzymała kolejne pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w mieleckiej SSE. Koszt inwestycji wyniesie 24,5 mln zł, zatrudnionych zostanie co najmniej 12 nowych pracowników.

Nowy projekt inwestycyjny, realizowany w ramach trzeciego udzielonego spółce zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie, będzie polegał na rozbudowie istniejącej hali i wyposażeniu jej w maszyny i urządzenia pozwalające na uruchomienie produkcji nowego asortymentu elementów nadwozi samochodów. Odbiorcami wyrobów spółki są producenci marek samochodów, m.in. GM, Ford, Volkswagen, Daimler, BMW, Audi.

Kirchhoff Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Kirchhoff Automotive, który posiada swoje zakłady produkcyjne na całym świecie. Spółka od 15 lat prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE Euro-Park Mielec, gdzie produkuje części strukturalne do nadwozi samochodowych. (ARP)

Nowe miejsca pracy w Lublinie
Świadcząca usługi BSS Convergys Corporation, otwiera nowy oddział w Lublinie. Firma zamierza zatrudnić tam 250 pracowników.

Otwarcie oddziału Convergys Corporation w Lublinie związane jest z rozpoczęciem współpracy z jednym z europejskich dostawców usług telekomunikacyjnych. Zakres prac dla klienta obejmuje identyfikację i wdrożenie nowych sposobów obsługi użytkowników. Oddział w Lublinie będzie drugą, po Szczecinie lokalizacją Convergys Corporation w Polsce.

Convergys zajmuje się obsługą użytkowników wielu globalnych marek, w sektorze nowoczesnych usług. (UM Lublin)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

2,9982

3,0588

Euro

4,1351

4,2187

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 27.03.2014

WYDARZENIA

XIII edycja China International Consumer Goods Fair
PAIiIZ zaprasza polskich przedsiębiorców do udziału w XIII edycji China International Consumer Goods Fair, które odbędą się od 8 do 11 czerwca w Ningbo.

Zasadniczym elementem targów będzie Central and Eastern European Countries’ Products Expo 2014 - ekspozycja towarów oferowanych przez eksporterów z Europy Środkowej i Wschodniej.

Przedsiębiorcy wezmą też udział w organizowanych na poziomie ministerialnym konferencjach dotyczących współpracy handlowo-inwestycyjnej oraz tygodniu wymiany kulturalnej.

Firmy zainteresowane udziałem w targach proszone są o wypełnienie formularza:
http://www.gochina.gov.pl/CICGF_2014_Ningbo
do 31 marca.  

Więcej informacji:
www.paiz.gov.pl/20140331/china_international_consumer_goods_fair (PAIiIZ)

Wytyczne OECD
3 kwietnia w siedzibie Pracodawców RP odbędzie się szkolenie poświęcone wytycznym OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy oraz umiejętności na temat stosowania wytycznych w kontekście prowadzenia działalności biznesowej. Szkolenie skierowane jest głównie do osób, które zajmują się rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych związanych z działalnością firmy - prawników, specjalistów HR, a także osób odpowiedzialnych za obszar CSR oraz wizerunek firmy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca na adres e-mail: m.wlodarczyk@pracodawcyrp.pl (Pracodawcy RP)

Tereny inwestycyjne

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja nt. terenów inwestycyjnych w Polsce, objęta patronatem PAIiIZ, odbędzie się 8 kwietnia w siedzibie Business Centre Club w Warszawie.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów w gronie inwestorów szukających atrakcyjnych gruntów pod inwestycje, przedsiębiorców ze średnich i dużych firm, przedstawicieli samorządów, stref ekonomicznych oraz parków przemysłowych, które dysponują terenami inwestycyjnymi.

Rejestracja uczestników pod linkiem: konferencja@terenyinwestycyjne.info

Więcej informacji na stronie: www.TerenyInwestycyjne.Info (Tereny inwestycyjne)

Wspieranie MŚP na rynkach Azji Południowo-Wschodniej
Wspieranie MŚP na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Belgijski know-how użyteczny dla Polski - to temat konferencji, która odbędzie się 24 kwietnia o godz. 9.00 w siedzibie PAIiIZ.

Polskie firmy coraz śmielej wychodzą na rynki zagraniczne. Uwaga polskiego biznesu skierowana jest głównie na rynek chiński, który oprócz dużych możliwości, wiąże się ze sporymi trudnościami. Wiele polskich firm nie docenia potencjału rynków Azji Południowo-Wschodniej (Malezja, Indonezja, Singapur, Tajlandia, Wietnam), które są nie tylko jednym z najbardziej dynamicznych rynków konsumenckich na świecie, lecz także oferują wysoki poziom bezpieczeństwa biznesowego.

W przypadku pytań, kontakt pod adresem e-mail: bruksela-polska@wer.pl, tel. 22 850 00 85.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20140424/wspieranie_msp_na_rynkach_azjii_poludniowo_wschodniej#(BBC)

VI Europejski Kongres Gospodarczy
Między 7 a 9 maja Katowice staną się centrum gospodarczym Europy Centralnej. W stolicy Śląska już po raz szósty odbędzie się jedna z najważniejszych imprez gospodarczych regionu - Europejski Kongres Gospodarczy (EEC - European Economic Congress). Partnerem wydarzenia jest PAIiIZ.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy i świata. Blisko w stu sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów: komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach są: Europa wobec wyzwań globalnej konkurencji, nowe unijne finanse - mądre inwestycje, polityka przemysłowa i energetyczna, migracje i rynek pracy w Europie, USA, Chiny, Afryka - partnerzy i konkurenci.

Zaplanowano także kolejną edycję spotkania Unia Europejska - Chiny, drugie Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej oraz pierwsze Forum Współpracy Gospodarczej Pakistan-Europa Centralna.

Więcej informacji: www.eecpoland.eu (PWTP)

Zhejiang - Poland Matchmaking Forum
27 maja w Hotelu Regent w Warszawie odbędzie się Zhejiang (China) - Poland Matchmaking Forum. Patronat nad wydarzeniem objęli Gubernator Prowincji Zhejiang oraz Ministerstwo Gospodarki.

W ramach forum odbędzie się sesja indywidualnych spotkań biznesowych polskich przedsiębiorców z firmami chińskimi, biorącymi udział w delegacji.

Firmy zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o rejestrację elektroniczną do 14 kwietnia pod adresem: www.gochina.gov.pl/Zhejiang_forum

Organizatorami Forum są China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) oraz PAIiIZ we współpracy z Ambasadą Chin.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20140414/zhejiang_poland_matchmaking_forum (PAIiIZ)

III Wschodniobałtyckie Międzynarodowe Forum Biznesowe
16-17 maja w Daugavpils (Łotwa) odbędzie się III Wschodniobałtyckie Międzynarodowe Forum Biznesowe. Organizatorem spotkania jest Rada Miasta Daugavpils, Ambasada RP w Rydze, łotewskie Ministerstwo Środowiska oraz Rozwoju Regionalnego oraz Agencja LIAA.

Podczas spotkania odbędą się panele dyskusyjne, rozmowy oraz prezentacje. Po części oficjalnej odbędą się spotkania B2B pomiędzy przedsiębiorcami reprezentującymi takie sektory jak: spożywczy, obróbka drewna, obróbka metali, logistyka i turystyka.

Firmy zainteresowane udziałem w Forum proszone są o kontakt z organizatorami: Olga Tolmacova,  Head of office for strategic planning and foreign affairs of Development department, olga.tolmacova@daugavpils.lv, +371 20089634. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 kwietnia.

Więcej informacji: www.daugavpils.lv/en/47/read/6826 (LIAA)

ANALIZY I RAPORTY

Spadek bezrobocia oraz wzrost sprzedaży detalicznej
W lutym br. bezrobocie spadło o 0,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - wynika z danych opublikowanych przez GUS. Zarówno w porównaniu ze styczniem 2014 roku jak i lutym 2013 odnotowano spadek liczby bezrobotnych.

W lutym br. bezrobocie wyniosło 2255,9 tys. osób i było niższe niż przed miesiącem o 4,8 tys. osób. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Natomiast więcej osób niż w styczniu br. i lutym 2013 r. wyrejestrowano z urzędów pracy.


Źródło: weim-Fotolia.com

Według stanu na koniec lutego 2014 r. - w urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż w styczniu 2014 r. i lutym 2013 roku. Spadkowi bezrobocia towarzyszy wzrost sprzedaży detalicznej o 7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. (GUS)

CZY WIESZ, ŻE

Marsjańskie zawody w Polsce

Po raz pierwszy we wrześniu w Polsce odbędą się europejskie zawody łazików marsjańskich.

Od 5 do 7 września w Polsce odbędą się międzynarodowe zawody łazików marsjańskich - European Rover Challenge, wzorowane na odbywającym się co roku w USA konkursie University Rover Challenge. Impreza przyciąga wielu studentów uczelni technicznych z całego świata, którzy w czasie wolnym konstruują niesamowite pojazdy zrobotyzowane. Najlepszy spośród nich ma szansę w przyszłości wziąć udział w prawdziwej marsjańskiej misji kosmicznej. Jeden z utytułowanych polskich robotów, Magma White zbudowany przez studentów z Torunia, bierze udział w testach sprzętu, który w 2018 roku poleci na Czerwoną Planetę w ramach misji ExoMars.


Łazik marsjański prezentowany na targach Airtec 2011 na stoisku regionalnym finansowanym z Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Po raz pierwszy konkurs łazików marsjańskich odbywać się będzie poza Stanami Zjednoczonymi. Dzięki staraniom organizacji Mars Society Polska udało się już na stałe ulokować europejskie zawody zrobotyzowanych pojazdów w Polsce. Organizacja ta, będąca lokalnym odłamem The Mars Society, uczestniczy w globalnych przygotowaniach do lotu załogowego na Marsa i to ona jest inicjatorem polskiej imprezy.

Do tej pory polscy studenci jeździli ze swoimi maszynami na zawody do USA, gdzie osiągali wielkie sukcesy. Od 2010 roku stawali na podium, a w 2013 roku zajęły dwa pierwsze miejsca w konkursie.

Zawody odbędą się na terenach należących do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Chęcinach, w województwie świętokrzyskim. (www.poland.gov.pl)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl

Kliknij na ikonę po prawej, aby pobrać Newsletter w formacie PDF: