POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 22 grudnia 2016 r.
 Numer 516

AKTUALNOŚCI

Henan współpracuje z PAIiIZ
Położona w centralnych Chinach prowincja Henan jest dużym centrum logistycznym, przez które odbywa się dystrybucja wielu produktów z Europy. Aby zwiększyć szanse polskich firm na chińskim rynku, 20 grudnia w Zhengzhou PAIiIZ podpisała umowę o współpracy z lokalną organizacją handlu zagranicznego i promocji inwestycji - CCPIT Henan Provincial Comittee.

Z ramienia Agencji, porozumienie sygnował wiceprezes PAIiIZ Wojciech Fedko, który odpowiada za rozwój współpracy z polskimi eksporterami. Porozumienie zakłada obustronne działania na rzecz promocji polskich firm na rynku chińskim, zarówno w obszarze eksportu jak i inwestycji. Strony będą również współpracować w zakresie marketingu inwestycyjnego, zachęcając inwestorów z Henan do wejścia do Polski. Ważnym elementem kooperacji jest wspólna organizacja wydarzeń targowych, wystaw, a także seminariów i warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców z obu krajów. (PAIiIZ)


PAIiIZ i CCPIT Henan Provincial Committee podpisują porozumienie w Zhengzhou

Więcej: www.paiz.gov.pl/20161220/Henan_wspolpracuje_z_PAIiIZ

INWESTYCJE

Selvita rozwija się i inwestuje w KPT
Działająca dotychczas w Jagiellońskim Centrum Innowacji krakowska firma biotechnologiczna Selvita S.A., postanowiła wybudować w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej własną siedzibę.

W ramach dwóch zezwoleń wydanych przez zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego, Selvita zainwestuje ponad 30 mln zł i utworzy co najmniej 124 miejsca pracy. Nowe laboratoria firmy powstaną w sąsiedztwie Kampusu Uniwersytet Jagiellońskiego, w Pychowicach.

Grupa Selvita zatrudnia obecnie ponad 360 osób, z czego jedna trzecia ma stopień naukowy doktora. W ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej Selvita skupia się na rozwoju leków onkologicznych. (KPT)

WYDARZENIA

Seminarium: Rynek IT w Japonii
Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO zaprasza do Krakowa na seminarium poświęcone biznesowym możliwościom, jakie Japonia może zapewnić polskim firmom z sektora IT. Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2017 r. o godzinie 14:00 w Krakowskim Parku Technologicznym (ul. Podole 60).

Polska jest jednym ze strategicznych partnerów gospodarczych Japonii w Europie Środkowo - Wschodniej. Co trzecia japońska firma lokowana w regionie, znajduje się w Polsce. Japonia to także trzeci najszybciej rozwijający się rynek IT na świecie. Atrakcyjnemu klimatowi biznesowemu Japonii sprzyja przyjęta przez rząd strategia zwana Abenomiką. Dzięki niej - jak przekonują eksperci JETRO - koszty prowadzenia działalności biznesowej, czy koszty życia są niższe niż w Hongkongu, Singapurze czy Szanghaju.

Prezentację japońskiego sektora wysokich technologii, a także programów ułatwiających wejście na rynek kraju Kwitnącej Wiśni poprowadzą doświadczeni eksperci z sektora IT oraz specjaliści z JETRO. Szkolenie w języku angielskim.

Rejestracja do 23.01.2017 r.: www.jetro.go.jp/form5/pub/pow/it_seminar_krakow

Więcej informacji: Małgorzata Szmidt, JETRO: e-mail: malgorzata_szmidt@jetro.go.jp; tel.: +48 22 322 75 00.

Wyzwania na rynku Białorusi: tele-konsultacje dla firm
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Mińsku zaprasza polskie firmy na bezpłatne tele-konsultacje z zakresu prawa gospodarczego i zakładania działalności biznesowej na Białorusi.

Konsultacje odbędą się 28 grudnia 2016 roku w godzinach 10:00 -12:00 pod numerem: +48 22 540 82 90. Istnieje również możliwość zorganizowania bezpośredniego spotkania konsultacyjnego w Warszawie, po wcześniejszym umówieniu się. (WPHi Mińsk)

Polskie stoisko na IMM w Kolonii
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kolonii (WPHI) zaprasza polskich producentów mebli do udziału w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Wnętrz IMM w Kolonii, w dniach 16-22 stycznia 2017 r. oraz do promocji w ramach polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego.

Przedsiębiorcy z branży meblarskiej oraz wyposażenia wnętrz, którzy chcieliby uczestniczyć w tym projekcie, mogą przesłać (na własny koszt) materiały promocyjne, np. foldery, katalogi produktów, ulotki i/lub próbki produktów. Będą one dystrybuowane podczas targów. Na stoisku WPHI Kolonia będzie można także odbyć rozmowy biznesowe. Planowany jest również networking oraz spotkania branżowe.

Dodatkowe informacje dostępne są u koordynatora projektu Wicekonsul Karoliny Markowskiej, e-mail: karolina.markowska@trade.gov.pl lub tel.: +49 221 34 99 25.

Adres do wysyłki materiałów promocyjnych:
Abteilung für Handel und Investitionen,
An der Alteburger Mühle 6,
50968 Köln. (WPHI Kolonia)

Więcej: http://www.imm-cologne.de/imm

ANALIZY I RAPORTY

HSBC: Dobre perspektywy eksportu usług z Polski
Polska podąża światową ścieżką rozwoju eksportu usług. Za globalny trend odpowiada coraz większy popyt na usługi teleinformatyczne oraz biznesowe. W ciągu ostatnich 15 lat ich eksport rósł w średnim tempie odpowiednio 9% i 12% rocznie, wynika z raportu Global Trade Forecast, banku HSBC.

Jak podaje raport, dominującą pozycję w światowym eksporcie usług mają rynki rozwinięte i to właśnie one najwięcej zyskają na globalnym „boomie” usługowym. Dotyczy to w szczególności usług wymagających specjalistycznej wiedzy. Na tym tle Polska jawi się jako przykład kraju, który zdołał zbudować silną pozycję w obszarze usług biznesowych.

Analitycy Oxford Economics, który na zlecenie HSBC przygotowali raport szacują, że w najbliższym 15-leciu eksport usług z Polski będzie rósł w tempie ok 7% rocznie, czyli szybciej niż eksport towarów (ok. 5% rocznie). Obecnie usługi stanowią blisko 1/5 całkowitego eksportu z Polski. Dominują te związane z transportem i turystyką. W przypadku pierwszej grupy ma to związek z rolą, jaką Polska odgrywa w łańcuchu dostaw niemieckich firm, a także w przepływie towarów ze Wschodu na Zachód Europy, tłumaczą eksperci.

Badanie pokazuje także, że udział usług transportowych i turystycznych w polskim eksporcie maleje na rzecz usług dla biznesu i teleinformatyki. Aktualnie w Polsce działa blisko 1000 ośrodków, gdzie świadczone są nowoczesne usługi dla biznesu (BSS). W ciągu kolejnych czterech lat w tym sektorze pracę znaleźć może nawet 300,000 osób, szacują eksperci Grupy Pracuj.pl. Autorzy badania wskazują przewagi konkurencyjne Polski dla rozwoju i eksportu usług dla biznesu. Jest nim przede wszystkim możliwość zaoferowania klientom coraz bardziej zaawansowanych technologicznie procesów i rozwiązań. Do istotnych czynników należy również otoczenie biznesowe w Polsce, w tym rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna i dostęp do szerokiej gamy produktów finansowych, a także ochrona własności intelektualnej. Ważnym czynnikiem z perspektywy tzw. „nearshoringu”, czyli klientów z sąsiednich krajów, jest członkowsko Polski w Unii Europejskiej. (HSBC)

Raport: globalconnections.hsbc.com/downloads/trade_forecasts/pl.pdf

Skandynawka innowacyjność - technologie i ekologia
Kraje skandynawskie wyróżniają się innowacyjnością. Kulisy biznesowego sukcesu innowatorów ze Skandynawii prezentuje raport „Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm w Polsce”, przygotowany przez Scandinavian Chamber of Commerce.

Skandynawia wiedzie prym w rankingach innowacyjności, a kraje takie, jak Szwecja są w światowej czołówce najbardziej konkurencyjnych gospodarek. Jakie są składowe czynniki sukcesu skandynawskich państw w rozwoju innowacyjności? Przede wszystkim kraje takie jak Szwecja, Dania czy Finlandia politykę innowacyjności budują od podstaw, stawiając na wiedzę. Państwa skandynawskie mają najwyższe w Unii Europejskiej wydatki na edukację (ponad 7% PKB na PKB danego kraju) oraz na badania i rozwój (w przypadku Finlandii udział B+R w PKB wynosi 3,78%). Kolejny elementem tego procesu jest kreowanie stabilnych warunków do prowadzenia biznesu, zwłaszcza wysokich technologii. Jak czytamy w raporcie, przykładowo w Sztokholmie - jednym z największych techno-hubów Europy - w przeliczeniu na jednego mieszkańca, działa więcej firm o wartości przekraczającej miliard dolarów niż w Dolinie Krzemowej.


© magann - Fotolia.com

Nieodłączną składową filozofii gospodarczej krajów skandynawskich jest powiązanie innowacyjności ze specyficznym podejściem do środowiska naturalnego, energetyki oraz technologii teleinformatycznych. Państwa nordyckie oparły produkcję energii na źródłach odnawialnych, wyprzedzając tym samym politykę Unii Europejskiej. Celem UE jest udział energii odnawialnej w krajach członkowskich na poziomie 20%, co ma zostać osiągnięte do 2020 roku. W przypadku Szwecji ze źródeł odnawialnych pochodzi dziś aż 54% energii, w Finlandii to 38,7% a Danii 29,2%, czytamy w raporcie. Ekologiczne podejście Skandynawów nierozerwalnie łączy się z dynamicznych rozwojem technologii teleinformatycznych, w takich obszarach jak ICT czy usługi finansowe. (SCS)

Więcej w raporcie:Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm w Polsce”.


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl