Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

„Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Technologiczne“ dla pierwszego naboru realizowanego w 2019 na wybranych rynkach“ - nr referencyjny: BOK/25-157/2018

Nazwa postępowania „Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Technologiczne“ dla pierwszego naboru realizowanego w 2019 na wybranych rynkach“
Numer referencyjny BOK/25-157/2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 26.12.2018
Termin składania ofert 28.01.2019

Przedmiotem zamówienia „Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Technologiczne“ dla pierwszego naboru realizowanego w 2019 na wybranych rynkach“ jest świadczenie usług eksperckich polegających na:

1.  dokonywaniu merytorycznej oceny Wniosków o powierzenie grantów składanych przez przedsiębiorców – potencjalnych Grantobiorców – w pierwszym naborze prowadzonych przez Zamawiającego na poszczególnych rynkach w projekcie PMT.
2.  dokonywaniu merytorycznej oceny wypracowanych strategii ekspansji Grantobiorców na dany rynek zagraniczny po zakończonych warsztatach poświęconych danemu rynkowi i wykorzystaniu pakietu indywidualnych konsultacji eksperckich celem wypracowania finalnego dokumentu.
 
Wykonawca obowiązany jest zrealizować Przedmiot Zamówienia zgodnie z niniejszym SIWZ, w tym zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „SOPZ”), stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.  w celu realizacji  Projektu Polskie Mosty Technologiczne  Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl

Termin składania ofert: 11.02.2019 r godz. 12.00 - ZMIANA

Terminu otwarcia ofert: 11.02.2019 r. godz. 12.30 -ZMIANA

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij