POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 18 lipca 2013 r.
 Numer 339

AKTUALNOŚCI

Spotkanie Klubu Inwestora
11 lipca br. w warszawskim hotelu Sheraton odbyło się spotkanie Klubu Inwestora, w którym uczestniczył wicepremier, minister gospodarki, Janusz Piechociński.

Spotkania Klubu Inwestora to cykliczne spotkania mające na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany opinii pomiędzy inwestorami zagranicznymi a przedstawicielami administracji centralnej nt. warunków inwestowania w Polsce.


Wicepremier Janusz Piechociński na spotkaniu Klubu Inwestora (fot. MG)

Podczas spotkania minister gospodarki poinformował, iż decyzja dotyczącą przedłużenia funkcjonowania SSE na poziomie rządu została podjęta a specjalne strefy ekonomiczne zostaną przedłużone do 2026 r. - Dzięki powołaniu specjalnych stref ekonomicznych Polska jest atrakcyjnym krajem do lokowania inwestycji zagranicznych - powiedział wicepremier. Przypomniał, że w 14 SSE przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. - SSE oferują nowym inwestorom atrakcyjne ulgi podatkowe, ułatwienia w zatrudnianiu pracowników i dobrze przygotowane tereny pod inwestycje. To motywujące instrumenty wsparcia szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego - dodał.


Wicepremier Janusz Piechociński, prezes PAIiIZ Sławomir Majman (fot. MG)

Dzięki SSE Polska jest atrakcyjnym krajem do lokowania inwestycji zagranicznych. Aktualnie funkcjonuje 14 takich stref. SSE oferują nowym inwestorom atrakcyjne ulgi podatkowe, ułatwienia w zatrudnianiu i dobrze przygotowane tereny pod inwestycje.

Wicepremier podczas wystąpienia wspomniał również o konieczności przywróceniu edukacji na poziomie średnim technicznym. (PAIiIZ/MG)

Mobica współpracuje z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy
Firma programistyczna Mobica została partnerem studiów podyplomowych na kierunku „Technologie mobilne w systemach sterowania” prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z Mobiki, a po ukończeniu nauki mają zagwarantowaną możliwość podjęcia pracy w firmie.

Współpraca dotyczy rocznych studiów podyplomowych na kierunku "Technologie mobilne w systemach sterowania", które rozpoczęły się w październiku 2012 r. i potrwają do czerwca 2013 roku. W II semestrze pracownicy firmy poprowadzą autorskie zajęcia, opracowane specjalnie dla studentów tego kierunku, przekazując praktyczną wiedzę związaną z programowaniem. Szczególnie cenna dla studentów WSG w Bydgoszczy będzie możliwość pracy na urządzeniach mobilnych w ramach aktualnie realizowanych projektów przez Mobikę.

Uczestnicy studiów podyplomowych tego kierunku mają dużą szansę na zatrudnienie w firmie Mobica jeszcze w trakcie nauki. Ponadto każdy absolwent „Technologii mobilnych”, który zostanie zatrudniony przez Mobikę, otrzyma zwrot kosztów studiów w wysokości 1000 zł po podpisaniu umowy na stałe.

To kolejny pozytywny przykład współpracy nauki z biznesem. (Urząd Miasta Bydgoszcz)

INWESTYCJE W POLSCE

Donaldson wybuduje fabrykę filtrów powietrza w Skarbimierzu
Amerykański producent filtrów przemysłowych, firma Donaldson Company, podjęła decyzję o budowie kolejnej fabryki w Europie, a pierwszej w Polsce, która powstanie w Skarbimierzu.

Wyprodukowane w województwie opolskim filtry będą zaopatrywały klientów z Europy oraz Rosji. Inwestor w lipcu 2012 r. uzyskał pozwolenie na działalność w strefie ekonomicznej, a w czerwcu br. zakupił teren o powierzchni 10,08 ha, objęty statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Zakład zajmie powierzchnię 10.000 m kw. z założeniem dodatkowej powierzchni na potrzeby przyszłego rozwoju firmy w Skarbimierzu. Firma planuje zatrudnić 138 pracowników w pierwszej fazie projektu.

W nowym obiekcie firmy produkowane będą filtry powietrza dla przemysłu ciężkiego, stosowane zarówno w pojazdach drogowych, jak i w sprzęcie terenowym. Pierwszy zakład w Polsce, którego otwarcie planowane jest na 2015r., będzie trzecim podmiotem firmy w Europie Środkowej i Wschodniej. (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)

Pomorska Kolej Metropolitarna coraz bliżej
W poniedziałek, 1 lipca br., na terenie Gdańskiego Portu Lotniczego odbyło się oficjalne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz podpisanie Aktu Erekcyjnego. Budowa PKM bezsprzecznie stanowi jedną najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat na Pomorzu.

W uroczystości udział wzięli zarówno przedstawiciele rządu, jak i samorządu województwa pomorskiego m.in. marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, minister Transportu Sławomir Nowak oraz marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Podczas przemówienia Sławomir Nowak podzielił się najnowszą informacją o decyzji zwiększenia puli środków unijnych o ok. 105 mln zł, przeznaczonych na budowę kolei.


Minister Sławomir Nowak podczas symbolicznego wmurowania Aktu Erekcyjnego

Oficjalni goście podpisali Akt Erekcyjny, który zamurowany został w tubie umieszczonej w kamieniu węgielnym. Do dokumentu dołożono również dwie najbardziej rozpoznawalne gazety lokalne „Dziennik Bałtycki” i „Gazeta Trójmiasto” oraz dokumentację projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zapisanej na dysku przenośnym.

Gościem honorowym uroczystości był dr inż. Janusz Kowalski, wizjoner, który już w latach sześćdziesiątych jako pierwszy przekonywał władze o potrzebie odbudowania istniejącej od czasów I Wojny Światowej trasy kokoszkowskiej. Marszałek Województwa Pomorskiego docenił prace Janusza Kowalskiego, zapraszając go do wspólnego, symbolicznego wmurowania Aktu Erekcyjnego.

Pomorska Kolej Metropolitalna połączy Gdańsk-Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy i dalej połączy się z istniejącą linią kolejową Gdynia - Kościerzyna. Dzięki PKM zarówno z Gdańska jak i z Gdyni można będzie dojechać pociągiem do Portu Lotniczego w niecałe 25 minut. (Invest in Pomerania)

Centrum Produkcji i Logistyki Portowa 74 w Gliwicach
27 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego centrum produkcyjno - logistycznego firmy SILS Centre Gliwice.

Spółka należy do grupy Ferrostaal Automotive oraz grupy Preymesser GmbH. Firma od 1999 roku aktywnie działa w podstrefie gliwickiej Katowickiej SSE, jest członkiem śląskich klastrów: motoryzacyjnego SILESIA AUTOMOTIVE oraz Śląskiego Klastra Logistyki. Nowy, nowoczesny obiekt o powierzchni hali 8000 m2 i biura 1000 m2 wyposażony jest w system tryskaczy i świetliki umożliwiające prowadzenie działalności produkcyjnej. Halę wybudowano głównie z myślą o rozszerzeniu działalności firmy w ramach montaży podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego z powierzonych materiałów oraz z myślą o dostawach posekwencjonowanych modułów w systemie JIT (just in time) oraz JIS (just in sequence) do producentów pojazdów. Innym powodem jest rozpoczęcie nowej działalności logistycznej. Co najmniej 2000 - 4000 m2 hali przeznaczonych jest bowiem na ogólnodostępny magazyn, w którym poza rozładunkiem, składowaniem i załadunkiem możliwe są przepakunki, kompletacje, przygotowywanie zestawów itp. W uroczystości otwarcia uczestniczyło około 120 gości ze świata biznesu, administracji, nauki i kultury.


Centrum produkcyjno-logistyczne SILS Centre Gliwice

Inwestycja była prowadzona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. (SILS Centre Gliwice)

Podstrefa „Redzikowo” uzbrojona
15 lipca br. miało miejsce uroczyste zakończenie realizacji II. etapu inwestycji w ramach projektu „Uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Redzikowo-Wieszyno”.

Po wieloletnich staraniach Gminy Słupsk oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Zarządzającego Słupską SSE, udało się przygotować teren, który tym samym stał się jednym z atrakcyjniejszych obszarów inwestycyjnych Pomorza.


Od lewej: Zbigniew Konwiński- poseł na Sejm RP, Mirosław Kamiński - prezes Zarządu PARR S.A., Barbara Dykier - wójt Gminy Słupsk, Sławomir Ziemianowicz - starosta Powiatu Słupskiego (fot. PARR S.A.)

W ramach projektu została wykonana kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1793,5 m, sieć wodociągowa - 1423,5 m, kanalizacja sanitarna - 315 m oraz drogi o łącznej długości 1200 m wraz z chodnikami. Całkowity koszt realizacji Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie z funduszy europejskich, wynosi: 3 116 944,08 PLN.

Tego samego dnia firm Euroledlighting Sp. z o.o. odebrała zezwolenie nr 92 na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie „Redzikowo”. Inwestor z kapitałem polskim planuje w najbliższym czasie budowę zakładu produkcyjnego źródeł światła LED. Wartość nakładów inwestycyjnych Euroledlighting ma wynieść ponad 4 mln zł, a zatrudnienie znajdzie 25 osób. Obecnie firma prowadzi działalność w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. (Słupska SSE)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,1987

3,2633

Euro

4,2025

4,2873

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 18.07.2013

WYDARZENIA

BPOland Potential and Prospects
30 lipca br. (wtorek) w Centrum Informacyjnym PAIiIZ odbędzie się konferencja poświęcona sektorowi usług w Polsce, organizowana przez PAIiIZ, CBRE i Hays.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie publikacja BPOland Potential and Prospects, w której autorzy przedstawiają m.in. najlepsze lokalizacje dla centrów usługowych w Polsce, analizę rynku pracy i rynku nieruchomości w największych polskich miastach.

Ważnym punktem konferencji będzie dyskusja nt. stanu i przyszłości sektora usług w Polsce, w której przewidziano udział inwestorów działających w obszarze BPO.

Konferencja odbędzie się 30 lipca br. (wtorek) o godz. 11.00 w Centrum Informacyjnym PAIiIZ ul. Bagatela 12 w Warszawie. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język angielski. Wstęp wolny po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa na adres: conference@paiz.gov.pl. (PAIiIZ)

Spotkanie z przedsiębiorcami z Jilin
Centrum Współpracy Gospodarczej Polska - Chiny zaprasza na kolejne spotkanie z przedsiębiorcami z Chin. Tym razem w siedzibie PAIiIZ będzie gościć delegacja z prowincji Jilin.

Prowincja Jilin znajduje się w północno-wschodnich Chinach, jej stolicą jest Changchun. Na obszarze równym połowie Polski mieszka obecnie 27 mln mieszkańców. Gospodarka Jinlin od wielu lat notuje dwucyfrowy wzrost. Dochód per capita wynoszący obecnie USD 4668 plasuje tę prowincję na 11 miejscu wśród najzamożniejszych prowincji Chin.

Wśród dominujących sektorów gospodarki wymienia się przemysł motoryzacyjny, kolejowy oraz stalowy. Jilin jest jednym z głównych producentów zboża w Chinach; uprawia się przede wszystkim pszenicę, kukurydzę i sorgo. Prowincja należy również do największych producentów tarcicy, z porastających jej obszar gęstych lasów wywodzi się chińska nazwa Jinlin: w tłumaczeniu na język polski oznaczająca „Szczęśliwy Las”. Prowincja posiada bogate złoża surowców mineralnych, w tym jedne z największych w Chinach złoża gazu łupkowego.

W skład delegacji wejdą przedstawiciele firm reprezentujących przemysł meblarski, spożywczy, materiałów budowlanych, petrochemiczny oraz kolejowy. Pełny opis firm biorących udział w spotkaniach matchmakingowych dostępny na stronie:
www.paiz.gov.pl/20130725_spotkanie_z_przedsiebiorcami_z_jilin_zaproszenie
.

Spotkanie odbędzie się 25 lipca br. w godz. 10.00-12.00 w siedzibie PAIiIZ S.A. przy ulicy Bagatela 12 w Warszawie.

Chętnych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie podanej powyżej) w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2013 roku na adres:szymon.martyniuk@paiz.gov.pl.

Językiem roboczym spotkań B2B będzie język angielski. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. (PAIiIZ)

Polska & Afryka
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź oraz Instytut Afrykański zapraszają na konferencję prasową nt. możliwości współpracy Polski z krajami Afryki.

Konferencja odbędzie się 22 lipca br. o godz. 11.00 w Centrum Informacyjnym PAIiIZ w Warszawie, ul. Bagatela 12.
W spotkaniu weźmie udział poseł na Sejm RP John Godson.

Konferencja w j. polskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na j. angielski.

RSVP: monika.horodecka@paiz.gov.pl. (PAIiIZ)

Eksport - kierunek sukcesu
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych zaprasza na konferencję pt.„Eksport - kierunek sukcesu”.

Głównym celem spotkania informacyjnego będzie przedstawienie możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia na działania związane z rozwojem przedsiębiorstw poprzez udział w targach i misjach zagranicznych a także na rozwój eksportu.

Konferencja odbędzie się 24 lipca br. o godzinie 11:00 w Centrum Informacyjnym PAIiIZ przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.

Udział w konferencji bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 23 lipca br. do godziny 16:00 (liczba miejsc ograniczona).

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ S.A., tel.: +48 22 334 99 34. (PAIiIZ)

CZY WIESZ, ŻE

AeroTunel powstaje pod Warszawą
Pierwszy w Polsce wertykalny tunel aerodynamiczny stanie przy ulicy Poznańskiej, na granicy administracyjnej Warszawy i Ożarowa Mazowieckiego, bezpośrednio przy węźle Mory drogi ekspresowej S8. Jest to przedsięwzięcie członków Aeroklubu Częstochowskiego.

AeroTunel będzie budowlą pozwalającą na doświadczenie tzw. swobodnego spadania, czyli stanu w którym znajduje się skoczek po wyskoczeniu samolotu, a przed otwarciem spadochronu. Budynek przypominający nowoczesną rzeźbę będzie miał około 40 metrów wysokości, a powietrze będzie krążyć w środku w obiegu zamkniętym z prędkością 160-300 kilometrów na godzinę.

Wartość inwestycji to około 18mln złotych. Amatorzy latania będą mogli spróbować swoich sił w tunelu już pod koniec bieżącego roku.

Więcej informacji i aktualności z placu budowy dostępne na stronie: www.aerotunel.com.pl. (PAIiIZ)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Promocji Gospodarczej, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl