Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

„Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.: ul. Bagatela 12 oraz Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie wraz z utrzymaniem czystości terenów przyległych” - nr referencyjny: BOK/AC-25-45/2018

Nazwa postępowania „Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.: ul. Bagatela 12 oraz Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie wraz z utrzymaniem czystości terenów przyległych”
Numer referencyjny BOK/AC-25-45/2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 18.09.2018
Termin składania ofert 18.09.2018
  1. Termin składania ofert upływa w dniu: 18.09.2018 r. o godz.12:00.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa, 00-585, ul. Bagatela 12
  3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.09.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego j. w. w pokoju 311 A.
  4. Zamawiający przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
  5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia.
  6. W przypadku złożenia oferty przez  Wykonawcę  w innym miejscu  niż wskazany, oferta nie będzie  brana pod uwagę i zostanie  odesłana.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=96221957-cc52-443e-abb5-6c63c23e737b

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij