BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI

Części samochodowe i lotnicze
Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje branżowy program promocji części samochodowych i lotniczych, którego celem jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, wpisujące się w obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Działania realizowane w ramach niniejszego zadania skierowane są na promocję branży części samochodowych i lotniczych, jako całości sektora.

W ramach realizacji programu do końca 2019 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizuje stoiska informacyjno-promocyjne podczas 12 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 10 krajach.

Na zorganizowanych stoiskach polskie firmy będą miały możliwość prezentacji ofert, filmów reklamowych oraz spotkań z kontrahentami. Dodatkowo obsługa stoiska narodowego udzielać będzie zwiedzającym informacji o stoiskach polskich firm, będących wystawcami na danych targach.

Realizacja programu promocji odbywa się w ramach poddziałania 3.3.2: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i jest przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Wszystkie działania Agencji dla przedsiębiorców są bezpłatne.

Więcej szczegółów na: polish-automotiveindustry.comPolska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Departament Promocji Gospodarczej
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
e-mail: parts@paih.gov.pl
POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A. www.paih.gov.pl