Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne dla piątego i szóstego naboru realizowanych w 2019 r. - nr referencyjny: BPR.PMT.25.47/2019

Nazwa postępowania Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne dla piątego i szóstego naboru realizowanych w 2019 r.
Numer referencyjny BPR.PMT.25.47/2019
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 26.09.2019
Termin składania ofert 28.10.2019
  ​Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków oraz oceny strategiiekspansji Grantobiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne dla piątego i szóstego naborurealizowanych w 2019 r.“
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl (dalej jako „Platforma” lub System).

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzyMinisterstwem Rozwoju a PAIH S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie3.3.1 "Polskie Mosty Technologiczne", Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnychprzedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu OperacyjnegoInteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

 

1.  Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2019 r., o godz. 12:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r. o godzinie 12:30

 

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij