Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem na potrzeby organizacji seminariów warsztatowych z Grantobiorcami dla piątego i szóstego naboru. - nr referencyjny: BPR.PMT.25.48/2019

Nazwa postępowania Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem na potrzeby organizacji seminariów warsztatowych z Grantobiorcami dla piątego i szóstego naboru.
Numer referencyjny BPR.PMT.25.48/2019
Tryb postępowania Usługi społeczne
Data publikacji 10.10.2019
Termin składania ofert 21.10.2019
 

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem na potrzeby organizacji seminariów warsztatowych   Grantobiorcami dla piątego i szóstego naboru ”. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 z dnia
21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Polską Agencją Inwestycji
i Handlu S.A.  w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2019 r., o godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2019 r. o godzinie 09:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

 

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij