POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA  POLAND  POLSKA
NEWSLETTER
18 stycznia 2007
Numer 5

SPIS TREŚCI

 

AKTUALNOŚCI

Wzrost gospodarczy wyższy niż przewidywano

Wzrost gospodarczy w IV kw. 2006 roku mógł sięgnąć 6,3% wobec oczekiwanych wcześniej ok. 6,0%, zaś w całym ub. roku mógł wynieść nawet 5,7%, szacuje Wicepremier i Minister Finansów Zyta Gilowska. 

Na konferencji prasowej 17. stycznia Zyta Gilowska oceniła, że Polska znajduje się w bardzo dobrej sytuacji makroekonomicznej, która sprzyja reformom: oprócz wysokiego wzrostu produktu krajowego, również dochody budżetu okazały się o prawie 2,7 mld zł wyższe od prognozowanych, a wydatki niższe od dopuszczonych ustawą limitów o prawie 2.9 mld zł.

Prof. Zyta Gilowska zapowiedziała także zmiany w ustawach podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz - w podatku dochodowym od osób fizycznych - z dniem 1 stycznia 2009 r. likwidację najwyższej stawki podatkowej i obniżenia najniższej do 18%.

Według szacunków NBP z października 2006, roczne tempo wzrostu PKB utrzyma się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,1-6,2% w 2007 r. oraz 4,5-7,0% w 2008 r.

Rząd wspiera innowacje

Rada Ministrów przyjęła we wtorek wykaz projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG). Celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Na jego realizację  przeznaczone zostało 8 241 mln euro, w tym ponad siedem miliardów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Większość pieniędzy zostanie przekazana w drodze konkursów, we wtorek rząd przyjął jednak listę ośmiu projektów realizowanych bezpośrednio - ze względu na ich znaczenie dla całej gospodarki. Lista ma charakter indykatywny, co oznacza, że nie przesądza o wsparciu dla umieszczonych na niej inwestycji. Na liście projektów są m.in.: Wrocławskie Centrum Badań (EIT+) Uniwersytetu Wrocławskiego i program informatyzacji polskiej medycyny. Całkowity koszt dużych projektów przekracza kwotę 25 mln euro w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 mln euro w przypadku innych dziedzin.

Efektem realizacji Programu ma być m.in. zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, w tym pomoc dla powstawających nowych innowacyjnych inwestycji, jak również zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki poprzez subsydiowanie projektów badawczych. Będzie on też wspierał współpracę polskich podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową w ramach europejskich programów ramowych.  Program zakłada rozwój polskiej gospodarki oraz wzmocnienie systemu promocji gospodarczej Polski jako kraju przyjaznego inwestowaniu i turystyce.

Do beneficjentów programu należą głównie przedsiębiorstwa, w tym również małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowo – badawcze oraz jednostki administracji publicznej. POIG przewiduje między innymi dofinansowywanie projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości (powyżej 2 mln EUR) oraz projektów o istotnym znaczeniu dla gospodarki (wartość inwestycji powyżej 40 mln EUR). Planowane jest też dofinansowanie projektów celowych, badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych. Instytucje otoczenia biznesu wspierane będą m.in. poprzez dofinansowywanie parków naukowo-technologicznych i centrów transferu technologii. Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a pośredniczą w nim resorty gospodarki, nauki oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej informacji: www.mrr.gov.pl

Do spisu... 

Przewodnik PAIiIZ dla eksporterów na Ukrainę

PAIiIZ rozpoczyna wydawanie przewodników biznesowych po rynkach zagranicznych. Skierowane są one do małych i średnich przedsiębiorstw. Ich zadaniem ma być przedstawienie praktycznej wiedzy dotyczącej eksportu do różnych krajów Europy.

„10 kroków eksportera na Ukrainie” jest pierwszym z serii przewodników. Zawiera on wybór informacji o Ukrainie, które mogą się okazać niezbędne przy rozpoczynaniu działalności eksportowej do tego kraju. Można w nim znaleźć m.in.: wstępne wiadomości o rynku ukraińskim, opis systemu podatkowego oraz celnego i analizy marketingowe. Przedsiębiorcy znajdą w nim również informacje na temat instrumentów wsparcia eksportera, a także o planowanych targach i wystawach.

Ukraina jest coraz większym rynkiem zbytu dla polskich towarów.  W stosunku do 2005 roku wielkość eksportu na Ukrainę w 2006 r. wzrosła o ponad 50 procent, wskazuje to na ogromne zainteresowanie współpracą  zarówno po stronie Polski, jak i Ukrainy. Przewodnik można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Agencji pod adresem: www.paiz.gov.pl.

Do spisu... 

INWESTYCJE W POLSCE

Uniq Lisner rozwija inwestycje

Spółka Uniq Lisner zainwestuje w ciągu najbliższych lat ponad 20 mln złotych w modernizację swojego poznańskiego zakładu oraz stworzenie Europejskiego Centrum Produkcji i Rozwoju Produktów Rybnych w Poznaniu. Inwestycja stworzy około 100 nowych miejsc pracy.

Zadaniem Centrum będzie unowocześnianie i rozwój asortymentu produktów koncernu.  Poznańska filia koncernu jest obecnie największym przedsiębiorstwem tej specjalności w Europie – zatrudnia ponad 1000 osób.  Zakład Lisner jest częścią brytyjskiego koncernu spożywczego Uniq, który w Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii zatrudnia ponad siedem tysięcy pracowników.

Do spisu... 

Klingenburg w Świdnicy

Niemiecka firma Klingenburg International uruchomiła w Świdnicy zakład produkujący wymienniki ciepła. Inwestycja o wartości 5,5 miliona złotych stworzyła 50 miejsc pracy.


Ceremonia otwarcia fabryki
Fot. Tomasz Pietrzyk/ UM Świdnica

W fabryce rocznie będzie powstawać do trzech tysięcy sztuk wymienników ciepła, montowanych w systemach klimatyzacyjnych. Inwestor szacuje, że całkowita wartość inwestycji w Świdnicy wyniesie około siedem milionów złotych.Fabryka powstała w ciągu niespełna roku na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dolny Śląsk jest wyczulony na potrzeby przedsiębiorców. W Świdnicy zastaliśmy nowoczesną infrastrukturę, której w innych lokalizacjach próżno było szukać – twierdzi Sławomir Bielak, prezes Klingenburg International.

Firma przewiduje zatrudnienie dalszych pracowników w najbliższych miesiącach, zainteresowana jest zwłaszcza absolwentami wyższych uczelni technicznych oraz spawaczami i ślusarzami.

Do spisu... 


POLSKA W LICZBACH

 • W 2006 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,4% (0,7% w 2005).

  Ceny żywności w grudniu 2006 r. były wyższe  niż rok wcześniej o 1,9%.

  Samochody osobowe sprzedawano po cenach o 1,5% niższych niż w 2005. Ceny usług transportowych wzrosły przeciętnie o 1,3%.

  Opłaty związane z łącznością podniesiono średnio o 1,6%. Droższe niż w 2005 były usługi pocztowe (o 1,3%). Spadły natomiast ceny sprzętu telekomunikacyjnego (o 8,9%).

 • W 2006 roku oddano do użytku 265,5 km autostrad, 49,2 km dróg ekspresowych oraz 40 km obwodnic miast. Na ten cel wydatkowano 7,2 mld zł. W 2007 r. na rozbudowę infrastruktury drogowej rząd planuje przeznaczyć od 500 do 600 mln euro w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

  Wartość polskiego eksportu w 2006 r. wyniosła do listopada ponad 80 mld euro. Jest to wzrost o 23 procent w stosunku do poprzedniego roku. Import wzrósł o 21,8 proc, jego wartość wyniosła 90 mld euro.


  Naszym głównym partnerem handlowym zarówno pod względem eksportu, jak i importu pozostają Niemcy. Najwyższy wzrost eksportu notujemy natomiast w handlu z Czechami (o 47,4 proc.) i Ukrainą (o 55,1 proc.).  Źródło: GUS, Ministerstwo Transportu.

 • Kursy walut:

  Kupno

  Sprzedaż

  Dolar

  2,9858

  3,0462

  Euro

  3,8590

  3,9370

  Żródło: www.nbp.pl
  Kurs walut z dnia: 18.01.2007

Do spisu... 

Z REGIONÓW

Katowicka SSE

W 2006 roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) osiągnęła najlepszy wynik spośród ostatnich pięciu lat – inwestorzy zadeklarowali 36 nowych przedsięwzięć. Obecnie ich wartość wynosi około półtora miliarda złotych, przyniosą one ponad cztery tysiące miejsc pracy. W stosunku do szacunków z początku roku przekroczono plan o 50%.

Tak dobre wyniki potwierdza również raport Instytutu Badań nad gospodarką Rynkową, który określił województwo śląskie jako najbardziej atrakcyjne dla inwestorów.
W związku ze zmniejszeniem się od nowego roku dopuszczalnego pułapu pomocy publicznej, część inwestorów dążyła do uzyskania zezwolenia jeszcze przed końcem 2006 r. Stąd w grudniu zanotowano wzrost zainteresowania strefą, zwłaszcza ze strony dużych firm. Przedsiębiorcom zależało na wejściu do strefy jeszcze w 2006 roku. W grudniu pozwolenia na działalność w KSSE uzyskało aż osiem firm. W strefie pracuje już kilkanaście przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Kilka z nich postanowiło rozwinąć swoją działalność i zwiększyć zatrudnienie. Delphi Polska Automotive System Sp. z o. o zainwestuje w produkcję nowoczesnych przekładni i kolumn kierowniczych, natomiast Kirchhoff Polska Assembly Sp. z o. o. rozbuduje swą halę produkcyjną i zainstaluje linię do spawania i zgrzewania.

W grudniu uzyskały też pozwolenie na prowadzenie działalności takie firmy jak Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o.o. produkujący uszczelki samochodowe oraz Rockwell Automation Sp. z o.o. Niedawno rozpoczął też budowę kolejnego zakładu koncern TRW w Częstochowie.

Przedsiębiorcy zainteresowani lokalizacją swoich inwestycji w KSSE mogą wybierać spośród czterech podstref: gliwickiej, jastrzębsko - żorskiej, sosnowiecko – dąbrowskiej i tyskiej. Obecnie strefa zajmuje 1156 ha położonych na terenach 19 gmin.
W ciągu dziesięciu lat swojego istnienia KSSE wywarła znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu – zdobyła renomę miejsca, w którym warto inwestować. Inwestorzy działający w strefie tworzą dodatkowe miejsca pracy w firmach swoich kooperantów. W ten sposób realizowane są dwa filary rozwoju regionalnego, tzn. inwestycje  zagraniczne i rozwój rodzimej przedsiębiorczości.
Z perspektywy dziesięciu lat pracy KSSE można powiedzieć, że stała się ona motorem napędowym śląskiej gospodarki. Stworzyła wiele bodźców pobudzających region pod względem rozwoju gospodarczego i pozwalających na przejście przez proces restrukturyzacji ciężkiego przemysłu bez większych wstrząsów i zapaści.

Według prezesa KSSE Piotra Wojaczka, wzmożone zainteresowanie w strefie utrzyma się jeszcze przez co najmniej dwa lata. Nadchodzący rok 2007 ma przynieść trzy tysiące nowych etatów i inwestycje o wartości około miliarda złotych.

Do spisu... 

CZY WIESZ, ŻE...?

Lofty, czyli oswojona przestrzeń pofabryczna


Projekt: Przemo Łukasik
Fot. Juliusz Sokołowski
W tym roku stare polskie fabryki zwróciły uwagę deweloperów z całego świata (z Anglii, Irlandii, Włoch, Niemiec, USA). Położone w centrach miast, uzbrojone we wszystkie media otwierają nowe możliwości zysków inwestorom podejmującym się adaptacji tych budynków. Unikalny charakter pofabrycznych powierzchni przyciąga coraz więcej inwestorów, jak i potencjalnych klientów, a stare manufaktury stają się przestronnymi, luksusowymi apartamentami (lofty).

Jednym z prekursorów wielkiej fali nadawania nowego przeznaczenia budowlom poprzemysłowym był Konstancin-Jeziorna. Uchodzący już za klasyka pionierski obiekt projektu architekta Przemo Łukasika, który ponad trzy lata temu przemienił pokopalnianą  lampiarnię w Bytomiu na dom mieszkalny – wywołał w Polsce prawdziwy loftowy boom. Architekturę przemysłową doceniono już w Łodzi (domy mieszkalne w przędzalni Scheiblera), w Siemianowicach Śląskich (w dawnym browarze na ul. Browarowej powstaną apartamenty, restauracje, klub muzyczny), w Gliwicach (lofty w starym spichlerzu), w Poznaniu (rozpoczęto inwestycję City Park na terenie dawnych koszar niedaleko Areny), w Krakowie (planowane są apartamenty w dawnym młynie na Zabłociu), w Warszawie (na mieszkania będą przerobione budynki Polskich Zakładów Optycznych) i w Bydgoszczy (Duńczycy przerobią biurowiec i hale fabryki na Bocianowie w supernowoczesny kompleks mieszkaniowy).

Oswajanie pofabrycznych przestrzeni to nie tylko nowy trend na rynku nieruchomości, poprawiający wizerunek architektoniczny wielu miast w Polsce, ale przede wszystkim dobra lokata inwestycji.

Do spisu... Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Wydział Zarządzania Portalem, Departament Promocji Gospodarczej, tel.: (+48 22) 334 98 15, fax: (+48 22) 334 99 99, e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl