POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 30 grudnia 2015 r.
 Numer 466

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie 2015: więcej miejsc pracy
- Rok 2015 w PAIiIZ upływa pod hasłem reinwestycji, sektorów B+R i spożywczego oraz coraz lepszych miejsc pracy - powiedział prezes PAIiIZ Sławomir Majman podczas spotkania prasowego podsumowującego projekty inwestycyjne zakończone w tym roku przy udziale PAIiIZ. Bilans mijającego roku to 56 inwestycji, które łącznie stworzą 9 098 nowych miejsc pracy, czyli o ponad 300 więcej niż rok wcześniej.

- W tym roku bardzo poprawiła się jakość tworzonych przez inwestorów miejsc pracy - podkreślił prezes Majman. Dodał, że w ramach pięciu tegorocznych największych inwestycji pod względem zatrudnienia, powstanie aż 3 800 nowych miejsc pracy dla bardzo wykwalifikowanych Polaków.

Najwięcej projektów zakończono przy wsparciu PAIiIZ w sektorze badawczo - rozwojowym, motoryzacyjnym oraz liczonym łącznie sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i ICT. Pod względem krajów, na liście PAIiIZ dominują Stany Zjednoczone oraz inwestorzy z Niemiec, którzy sfinalizowali 8 projektów.

W 2015 roku Agencja dostrzegła nowe trendy w specyfice projektów inwestycyjnych. Widać dużą zmianę na liście krajów, które inwestują w Polsce. Na trzecim miejscu projektów zakończonych w mijającym roku znalazły się ex aequo Korea Południowa i Polska, z których pochodziło po pięć projektów. - Polska jest w tym roku wielką gwiazdą w portfelu PAIiIZ - zaznaczył prezes Majman - Druga największa inwestycja zakończona w 2015 r. przez Agencję to projekt Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita. Zainwestowała ona 90 mln euro i w woj. podlaskim utworzy 153 miejsca pracy - powiedział. Polacy inwestują głównie w sektorze badawczo-rozwojowym, IT oraz spożywczym, który jest jednocześnie bardzo ekspansywnym segmentem polskiej gospodarki. Widoczny jest również powrót popularnych niegdyś w Polsce inwestycji japońskich oraz wzrost zainteresowania Polską firm włoskich, co jest efektem Wystawy Światowej Expo 2015, która w tym roku organizowana była w Mediolanie.

Jak zauważyła dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ Iwona Chojnowska-Haponik, widoczna jest pewna zmiana trendu w zakresie lokalizacji inwestycji. - Do gry wchodzi województwo opolskie. To efekt zeszłorocznej inwestycji Volkswagena i napływu poddostawców - powiedziała.

Pytany o najbliższe perspektywy, prezes Majman zapowiedział, że portfel inwestycji PAIiIZ w przyszłym roku będzie wyglądał bardzo optymistycznie i że nie widać żadnych tendencji zniżkowych. - Spokojna praca nad klimatem inwestycyjnym Polski daje długofalowe efekty - podsumował prezes.

Obecnie PAIiIZ prowadzi 186 projektów inwestycyjnych, o 21% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, które łącznie mogą stworzyć 38 495 nowych miejsc pracy. - Zainteresowanie inwestorów jest duże, ale widzimy, że ich wymagania rosną i będą oczekiwać coraz bardziej wyrafinowanej i kompleksowej obsługi inwestycyjnej - zaznaczył prezes Majman.

Wśród tzw „aktywnych”, czyli obecnie obsługiwanych, projektów największą grupę stanowią inwestorzy amerykańscy (46 projektów), niemieccy (27 projektów), francuscy i japońscy (po 13 projektów). Polskie inwestycje są już codziennością w PAIiIZ. Obecnie Agencja prowadzi 8 krajowych projektów, które łącznie mogą stworzyć 1 791 nowych miejsc pracy. Pod względem sektorów wciąż dominują nowoczesne usługi dla biznesu (40 projektów) i motoryzacja (38 projektów), sektor IT (20 projektów) i badawczo-rozwojowy (14 projektów).

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20151229/podsumowanie_2015. (PAIiIZ)

INWESTYCJE W POLSCE

Dwóch inwestorów w Podstrefie Koszalin
Rok 2015 Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna zakończyła wręczeniem dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności w Podstrefie Koszalin. Nowe inwestycje to projekty firm RGB Technology oraz Q4 Glass, ABJ Investors.

RGB Technology Sp. z o. o. to firma ze 100% polskim kapitałem z branży elektronicznej funkcjonująca w obszarze innowacyjnych technologii. Inwestor zakupił grunt o powierzchni 1,2884 ha. Deklarowane nakłady inwestycje to ok. 7 mln PLN. Firma będzie zatrudniała 50 osób i planuje systematyczny rozwój i wzrost zatrudnienia. Spółka zamierza uruchomić na terenie strefy nowoczesny zakład produkujący wyświetlacze LED.

Dla Q4Glass, ABJ Investors to już trzecie zezwolenie w słupskiej SSE. Tym razem w planach inwestycyjnych jest wdrożenie do produkcji szyb wielkogabarytowych razem z nadrukiem cyfrowym. Deklarowane nakłady to ponad 13 mln PLN. Minimalne deklarowane zatrudnienie to 11 osób. Firma w chwili obecnej zatrudnia 119 pracowników.

Uroczyste wręczenie zezwoleń odbyło się 28 grudnia w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. (UM Koszalin)

WYDARZENIA

Polska i Chiny coraz bliżej
21 stycznia 2016 r. w Centrum konferencyjnym DAGO, Warszawa Rondo ONZ 1 odbędzie się konferencja „Nowy Jedwabny Szlak - Polska i Chiny coraz bliżej”.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni wybitni ekonomiści, którzy przedstawią perspektywy rozwoju gospodarczego Chin, wpływ na współpracę gospodarczą z krajami Unii Europejskiej, a także rosnące znaczenie chińskiej waluty w międzynarodowym handlu.

W wydarzeniu wezmą także udział praktycy biznesu - przedsiębiorcy, którzy już odnieśli sukces dzięki nawiązaniu kontaktów handlowych z Azją.

W czasie dyskusji warsztatowych opowiedzą jak skutecznie wejść rynek chiński, pozyskać wiarygodnych partnerów handlowych - odbiorców i dostawców jak i konkurować z innymi graczami w swojej branży.

Organizatorem wydarzenia jest Puls Biznesu. Więcej informacji: Beata Tomaszkiewicz, tel. +48 22 333 97 51, +48 603 503 663, e-mail: b.tomaszkiewicz@pb.pl. (PAIiIZ)

Z REGIONÓW

Chińskie miasto Zhuhai współpracuje z Pomorską SSE
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała bezterminową umowę o współpracy z chińskim miastem Zhuhai. Cel - intensyfikacja współpracy gospodarczej pomiędzy Pomorską Strefą i Zhuhai, zwłaszcza w zakresie wymiany handlowej, wspierania innowacyjnych przedsięwzięć i wsparcia napływu inwestycji bezpośrednich do obu regionów.

Umowa oparta jest o istniejącą silną synergię branż, m.in. przemysłu elektronicznego, energetycznego, informatycznego, biofarmaceutycznego, poligraficznego i produkcji jachtów. Firmy chińskie, zainteresowane nawiązaniem bliskiej współpracy z Pomorską Strefą SSE to m.in. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Singyes Solar, Yintong Energy, Hua Bo Tech. - Wszystkie te firmy upatrują we współpracy z Pomorską SSE szansy wejścia na rynki europejskie - zauważyła prezes Pomorskiej SSE Teresa Kamińska. - Ze strony PSSE mamy też możliwości współpracy na przykład ze strony innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Jest gotowa kompleksowa oferta.


Konsul ChRL w Gdańsku Liu Yuanyuan, zastępca mera Miasta Zhuhai Long Guangyan, prezes Pomorskiej SSE Teresa Kamińska, przewodniczący Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Chińskiej Paweł Jajkowski

Realizacja umowy ułatwi i zwiększy przepływ towarów pomiędzy Polską (Unią Europejską) a Chinami, poprzez istotne wzmocnienie roli portów morskich na Pomorzu i w Zhuhai - port Gaolan jest głównym węzłem portowym nadmorskich obszarów Chin.

Do sygnowania umowy doszło 21 grudnia w należącym do Pomorskiej SSE Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Umowa jest kontynuacją porozumienia partnerskiego zawartego w 2011 r. w Zhuhai.


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl