POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
15 września 2011 r.
Numer 244

SPIS TREŚCI

 

AKTUALNOŚCI

Polska najlepsza dla inwestycji produkcyjnych

Wg magazynu FDI Intelligence Polska jest najatrakcyjniejszym krajem w Europie dla sektora produkcyjnego i 3. na świecie.

Magazyn FDI Intelligence, spółka należąca do koncernu Financial Times opublikował ranking atrakcyjności inwestycyjnej państw w sektorze produkcyjnym. W zestawieniu biorącym pod uwagę jakość Polska znalazła się na 3. pozycji na świecie ustępując tylko USA i Chinom i na 1. w Europie. W drugim zestawieniu - uwzględniającym oprócz jakości również koszty Polska została sklasyfikowana na 5. miejscu na świecie i 1. w Europie. (FDI Inteligence)

Do spisu... 

Sprawa chińska w Krynicy

7 września Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych podczas Forum Ekonomicznego w  Krynicy zorganizowała panel dyskusyjny poświęcony relacjom z Chinami.

Podczas panelu „Chiny - Europa Środkowo - Wschodnia” zaproszeni eksperci zastanawiali się nad znaczeniem Chin na nowej gospodarczej mapie świata oraz możliwościami rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Państwem Środka.

Wśród panelistów znaleźli się m.in. przedstawiciele Rządu: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień a także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Nowak. Chiński punkt widzenia przedstawili: gość specjalny panelu – Minister Hongtao Wang odpowiedzialny z ramienia chińskiego rządu za planowanie i rozwój zagraniczny oraz międzynarodową współpracę gospodarczą, Pan Hu Hao, Wicedyrektor Chińskiego Centrum Badań nad Światem Współczesnym i Pani Yu Yang, Dyrektor Europejskiego Biura EXPO 2010 w Szanghaju.


Od lewej: Sławomir Majman - Prezes PAIiIZ, Paweł Świeboda - Prezes demosEUROPA, Hu Hao - Wicedyrektor Chińskiego Centrum Badań nad Światem Współczesnym,Yu Yang - Dyrektor Europejskiego Biura EXPO 2010, Radosław Stępień - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury, (tłumacz), Hongtao Wang - Zastępca Sekretarza CIODPA, Wiceprzewodniczący MOFCOM, Sławomir Nowak - Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP, Rafał Baniak - Podsekretarz Stanu, MG, prof. dr hab. Dariusz Rosati - SGH

Chiny otworzyły się na świat. Ostatnie wizyty premiera ChRL Wen Jiabao w Europie uwidoczniły dążenie kraju do odgrywania większej roli na Starym Kontynencie. Polskie władze starają się przyciągnąć uwagę Chin i wzmocnić obustronne relacje gospodarcze. Nastąpił już pewien wzrost inwestycji chińskich w Polsce, ale to wciąż niewiele jak na kraj o tak ogromnym potencjale ekonomicznym. Polska ma dla Chin interesującą ofertę inwestycyjną: projekty infrastrukturalne, perspektywy prywatyzacji i fundusze unijne dają pole do dalszej współpracy.

W czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy Prezes PAIiIZ Sławomir Majman został również zaproszony jako ekspert do kilku paneli dyskusyjnych. Wziął udział w konferencji projektu Synergy nt. zabezpieczeń społecznych, w panelu Forum Pangea Polska Inwestycyjny raj. Czy lokowanie kapitału w Polsce się opłaca? oraz w konferencji zorganizowanej przez Konsalnet Holding Inwestycje polskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i inwestycje krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce – czynniki sukcesu. Prezes Majman spotkał się także z I Zastępcą Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Inwestycji i Handlu Republiki Uzbekistanu Panem Akmałem Kamałowem oraz Przewodniczącym Komisji ds. Strategii Gospodarczej, Polityki Inwestycyjnej i Turystyki Parlamentu Republiki Kirgizji Panem Bekbojewem Zamirem. (PAIiIZ)

Do spisu... 

PAIiIZ na 16. targach Baltexpo

Zakończyła się 16. edycja targów przemysłu morskiego Baltexpo 2011. Wśród uczestników nie zabrakło Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Baltexpo to najbardziej prestiżowe w Europie Środkowo-Wschodniej i jedyne w Polsce targi przemysłu morskiego. Tematyka targów obejmuje wiele obszarów gospodarski morskiej, m.in. przemysł stoczniowy, infrastrukturę, logistykę, bezpieczeństwo i ochronę portów i nawigacji.

Tegoroczna edycja gdańskich Targów Baltexpo została objęta patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a odbywająca się w ramach Targów Międzynarodowa Konferencja Morska – patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Prezes PAIiIZ Sławomir Majman wziął udział w panelu nt. przemysłu stoczniowego. Przedstawił zagraniczne projekty inwestycyjne realizowane w sektorze oraz potencjał gospodarczy Polski.

Podczas targów BALTEXPO 2011, na powierzchni ponad 8.000 m2 zaprezentowało się ponad 260 firm z 17 krajów. (PAIiIZ)

Do spisu... 

Większe strefy to więcej inwestycji

Nowe miejsca pracy oraz większe możliwości rozwoju dla lokalnych firm to przewidywane korzyści z powiększenia trzech specjalnych stref ekonomicznych.

13 września 2011 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia w sprawie powiększenia krakowskiej, mieleckiej i wałbrzyskiej SSE.

Po zmianach powierzchnia wałbrzyskiej strefy wyniesie ponad 2073 ha. Szacuje się, że zrealizowane na tych terenach projekty pozwolą utworzyć około 11 tys. nowych miejsc pracy oraz 2 tys. w otoczeniu SSE.

Przewidywane inwestycje na tym terenie wyniosą około 4,6 mld zł. Obszar Krakowskiej SSE zwiększy się do ponad 558 ha. Według szacunków na nowych gruntach może powstać ponad 2 tys. nowych miejsc pracy oraz ok. 500 w ich otoczeniu. Powierzchnia mieleckiej SSE po zmianach wyniesie 1246 ha. Inwestycje zrealizowane na nowych terenach Strefy mogą wynieść ok. 1,4 mld zł, a liczba nowych miejsc pracy - 5 tys. i dodatkowo blisko tysiąc w otoczeniu Strefy. (MG)

Do spisu... 

Świat potrzebuje Twoich pomysłów

Ruszyła kampania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości promująca postawy proinnowacyjne wśród przedsiębiorców, naukowców, środowisk biznesowych, administracji i mediów.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i wiedzy nt. innowacji oraz zachęcanie do podejmowania działalności innowacyjnej. - Innowacja nie musi oznaczać wielkiego przełomu, równie cenne są innowacje powstające codziennie w polskich firmach, które mogą trwale wzmocnić pozycję firmy na rynku. Innowacyjność to także stan umysłu- otwartość, kreatywność, twórcze myślenie, pozytywne nastawienie do zmian i chęć ich wdrażania – czytamy w komunikacie prasowym PARP.

Kampania obejmuje spoty telewizyjne, Portal Innowacji www.pi.gov.pl, publikację w prasie regionalnej cyklicznych artykułów pt. „Postaw na innowacje” oraz „Historie sukcesu”, debaty on-line popularyzujące wiedzę ekspercką na temat innowacji. (PARP)

Do spisu... 

INWESTYCJE W POLSCE

Ruszyła budowa drugiej fabryki Pilkington Automotive w Polsce

Pilkington Automotive Polska zamierza podwoić dotychczasową produkcję w kraju do 2014 r. Będzie to możliwe dzięki nowej fabryce, której planowana zdolność produkcyjna wyniesie 7 milionów sztuk szyb samochodowych rocznie.

Fabryka Pilkington Automotive produkująca szyby samochodowe zlokalizowana będzie w Chmielowie, na działce o powierzchni ok. 13,5 hektara zlokalizowanej na terenie Tarnobrzeskiej SSE, 30 km od pierwszego zakładu firmy w Sandomierzu. Pilkington Automotive, należący do japońskiej Grupy NSG, będzie największym inwestorem w tarnobrzeskiej podstrefie.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 450 milionów zł. Do 2014r. inwestor stworzy ok. 500 miejsc pracy. Dodatkowo 150 etatów może powstać w otoczeniu inwestycji.

Szyby samochodowe z Chmielowa dostarczane będą do głównych producentów samochodów na świecie, takich jak General Motors, Ford, Volkswagen oraz Fiat. Docelowo około 70% produkcji zakładu w Chmielowie będzie eksportowane.

Grupa NSG, do której należy Pilkington Automotive,  jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych dla branży budowlanej, motoryzacyjnej i sektora szkła specjalnego.

Projekt prowadziła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Więcej informacji: Monika Klamka, Pilkington Polska, tel.: 48 15 832 61 50, fax: + 48 15 832 65 45, e-mail: Monika.Klamka@pl.nsg.com (Pilkington)

Do spisu... 

Nowi inwestorzy w łódzkiej strefie

Trzy kolejne firmy - Press-Glas S.A., Medana Pharma S.A., Atlas S.A. - uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Press-Glas zainwestuje 50 mln zł w podstrefie Radomsko. Po rozbudowie fabryka w Radomsku będzie miała powierzchnię 30 tys. m2 i stanie się największym europejskim zakładem przetwarzającym szkło dla budownictwa. Inwestor rozpocznie produkcję szyb do kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych oraz dla producentów mebli, AGD i kabin prysznicowych. Firma zwiększy zatrudnienie z 327 do 377 osób. Medana Pharma S.A. (Grupa Polpharma) w Podstrefie Sieradz zmodernizuje swoje dotychczasowe zakłady. Zakupione w ramach inwestycji wyposażenie laboratorium pozwoli zarówno na prowadzenie prac badawczych, jak również na wykonywanie małych serii produkcyjnych (tzw. small runs) tabletek, kapsułek miękkich i płynów. Spółka zamierza zainwestować co najmniej 45 mln zł oraz zatrudni 4 nowych pracowników i utrzyma zatrudnienie na poziomie 300 pracowników.

W Podstrefie Zgierz Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A. (Grupa Atlas), dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń, zwiększy produkcję i jakość opakowań, a zmniejszy zużycie materiałów i energii. Spółka zainwestuje przynajmniej 5 mln zł, zatrudni 4 nowych pracowników i utrzyma zatrudnienie na poziomie 235 osób.

Od początku 2011 roku Strefa wydała 9 zezwoleń na prowadzenie działalności, które stworzą 278 nowych miejsc pracy. Deklarowany poziom nakładów przekracza 415 mln zł. (ŁSSE)

Do spisu... 

  • Kursy walut:

Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,1594

3,2232

Euro

4,3244

4,4118

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 15.09.2011

Do spisu... 

WYDARZENIA

Konferencja Investing in Poland

Trzecia już edycja konferencji „Investing in Poland” odbędzie się 20 września 2011 roku o godz. 10:00 w Centrum Bankowo- Finansowym "Nowy Świat", przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

W trakcie spotkania zaprezentowany zostanie klimat inwestycyjny i potencjał gospodarczy poszczególnych regionów Polski a także praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali działający w poszczególnych regionach zagraniczni przedsiębiorcy, rodzime przedsiębiorstwa planujące rozszerzenie działalności o nowe rynki, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje otoczenia biznesu oraz media ekonomiczne i branżowe. Organizatorem wydarzenia jest wydawca tygodnika Warsaw Business Journal oraz Polska Agencja  Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Konferencja towarzyszy wydaniu rocznika „Investing in Poland 2012”.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie przybycia mailem: kdragan@valkea.com lub telefonicznie +48 (22) 639 85 67 ext. 249 (WBJ/PAIiIZ)

Nafta i Gaz 2011

21 i 22 września br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Przemysłu Naftowego i Gazownictwa NAFTA I GAZ 2011.

Tegoroczny program Konferencji przewiduje dyskusję m.in. na temat gazu w energetyce, rynku biopaliw oraz poszukiwań nowego gazu. W tym roku wśród wystawców znajdą się firmy m.in. z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Polski i – po raz pierwszy - z Kanady.

Wstęp na wystawę w godz. 10.00-16.00 wolny. Bliższych informacji udziela organizator konferencji - Zarząd Targów Warszawskich SA, tel. 22 849 60 06 w. 121; mail: ztw@ztw.pl, www.naftaigaz.com.pl. (ZTW)

Do spisu... 

Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie

22 września br. o godz. 9.00 w siedzibie PAIiIZ odbędzie się Konferencja „Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw”.

W ramach Konferencji odbędzie się panel dyskusyjny Społeczna odpowiedzialność w małych i średnich przedsiębiorstwach – jak wdrażać CSR w mikroskali oraz prezentacja  wyników polskiej i szwedzkiej edycji badania RespEn.

Do spisu... 

ANALIZY I RAPORTY

Jak Chiny widzą Polskę

Jak chińskie przedsiębiorstwa postrzegają Polskę? Co uważają za największe atuty kraju a co stanowi dla nich bariery inwestycyjne? Odpowiedzi na te pytania zostały zebrany w raporcie „Postrzeganie Polski przez inwestorów z Chin”.

Jak chińskie przedsiębiorstwa postrzegają Polskę? Co uważają za największe atuty kraju a co stanowi dla nich bariery inwestycyjne? Odpowiedzi na te pytania zostały zebrany w raporcie „Postrzeganie Polski przez inwestorów z Chin”.

Publikacja autorstwa firmy doradczej KPMG powstała we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki i Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. W raporcie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród chińskich inwestorów przez zespół doradztwa transakcyjnego KPMG w Polsce.

Raport ma zwrócić uwagę na Polskę jako potencjalnego partnera handlowego, swoisty korytarz pomiędzy rynkami Europy Wschodniej i Zachodniej oraz atrakcyjną pod względem poziomu kosztów produkcji lokalizację inwestycyjną w Unii Europejskiej. Przekazuje doświadczenia chińskich inwestorów obecnych już w Polsce tym, którzy dopiero myślą o rozpoczęciu działalności biznesowej w kraju.

W celu pozyskania opinii „z pierwszej ręki” na temat kwestii szczególnie ważnych dla kadry menedżerskiej z Chin specjaliści KPMG przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami chińskich firm, które działają lub planują inwestycje w Polsce.

Publikacja w języku angielskim i chińskim.

Raport dostępny tutaj.

(KPMG/PAIiIZ)

Do spisu... 

Manpower: zatrudnienie w IV kwartale

Według Barometru Manpower siedmiu na dziesięciu pracodawców nie przewiduje zmian w zatrudnieniu. Większy jest odsetek firm planujących nowe rekrutacje niż zwolnienia.

Jak wynika z najnowszego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w IV kwartale br. tendencje na polskim rynku pracy będą nadal pozytywne, choć coraz mniej firm planuje tworzyć etaty.
Wśród 750 przebadanych w Polsce pracodawców 17% deklaruje zwiększenie zatrudnienia w najbliższym kwartale, 10% redukcję liczby etatów, a 69% nie planuje żadnych zmian personalnych.

Prognozy dla IV kwartału 2011 r. są dodatnie w ośmiu z dziesięciu badanych sektorach Polski. Największy optymizm widoczny jest w sektorze Produkcja przemysłowa (+16%); zapotrzebowanie na pracowników nadal zgłaszają pracodawcy z sektora Budownictwo (+12%) oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (+11%). Najmniej korzystny klimat do zatrudniania panuje wciąż w sektorze Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-3%) oraz w sektorze publicznym (-2%) co jest wynikiem rozpoczętej już redukcji zatrudnienia w administracji państwowej.

W ujęciu regionalnym prognozy są przeważająco pozytywne. Najlepsze perspektywy dla poszukujących pracy rysują się w regionie Południowo-Zachodnim, (+18%). Na umiarkowane plany zatrudnienia w regionie Południowym wskazuje prognoza na poziomie +9%, a w Centralnym -  na poziomie +6%. Najsłabsze w tym kwartale prognozy uzyskano dla regionów Wschodniego (0%) i Północno-Zachodniego (+2%).

Globalne wyniki badania wskazują, że przedsiębiorcy mimo obaw o kondycję gospodarki nadal widzą szanse dla rozwoju biznesu. W 36 spośród 41 badanych krajach więcej pracodawców zadeklarowało plany zwiększania zatrudnienia, niż jego redukcji w IV kwartale 2011 r.

Pełne wyniki badań dostępne są na globalnej stronie ManpowerGroup. (Manpower) 

Do spisu... 


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Promocji Gospodarczej, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl