POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 4 grudnia 2014 r.
 Numer 411

AKTUALNOŚCI

Białoruś - Ziemia Dobrych Ludzi
- Polsko-białoruski dialog wraca do intensywnego wymiaru - zaznaczył prezes PAIiIZ Sławomir Majman podczas Polsko-Białoruskiego Forum Inwestycyjnego, które odbyło się 1 grudnia w Ministerstwie Gospodarki. - Szukając możliwości rozwoju dwustronnej współpracy powinniśmy wykorzystać także dobre relacje sąsiedzkie - dodał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Głównym tematem Forum, w którym uczestniczyli wicepremierzy obu krajów: Janusz Piechociński oraz Michaił Iwanowicz Russyj, były możliwości inwestycyjne Polski i Białorusi.


Prezes PAIiIZ Sławomir Majman, moderator Forum Inwestycyjnego Polska- Białoruś

Oba kraje pozostały relatywnie nietknięte przez kryzys ekonomiczny. Na Białorusi działa już około 360 polskich spółek, chociaż Polska jest dopiero 10. europejskim inwestorem w tym kraju. Jak zauważył wicepremier Piechociński, w ubiegłym roku wzajemne obroty handlowe wzrosły o 7%, a w bieżącym, mimo sytuacji na Wschodzie, nadal rosły (+3%).

Wicepremier Michaił Russyj zaznaczył, że wyniki dwustronnego handlu wracają do poziomu sprzed kryzysu ekonomicznego. Anton Kudasow, wiceminister gospodarki Białorusi zadeklarował w imieniu resortu, że Białoruś jest w stanie wesprzeć polskich inwersorów, którzy z uwagi na sytuację w Rosji i na Ukrainie chcą przenieść zlokalizowane tam swoje inwestycje.


Podczas forum podpisano porozumienie o współpracy między PAIiIZ a NAIP

Podczas Forum prezes Sławomir Majman i Natalia Nikandrowa, dyrektor Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji (NAIP) podpisali memorandum of understanding między reprezentowanymi przez siebie instytucjami.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141201/bialorus_ziemia_dobrych_ludzi (PAIiIZ)

Wicegubernator prefektury Honghe w PAIiIZ
28 listopada w siedzibie PAIiIZ odbyło się oficjalne spotkanie delegacji chińskiej pod przewodnictwem Nie Ming, wicegubernatora prefektury Honghe prowincji Junnan z prezesem Sławomirem Majmanem.

Przedstawiciele PAIiIZ zaprezentowali klimat inwestycyjny w Polsce ze szczególnym naciskiem na sektor przemysłowy. Junnan to górska prowincja w południowo-zachodniej części Chin, granicząca z Wietnamem, Laosem i Birmą. Prowincja odnotowuje roczny wzrost PKB na poziomie 13,7%.


Wizyta delegacji z Junnan w PAIiIZ

Podstawą regionalnego przemysłu jest tytoń, rolnictwo, górnictwo i turystyka. Główne przedsiębiorstwa przemysłowe działają w obszarze wytopu miedzi, produkcji stali, samochodów, chemikaliów, tekstyliów i instrumentów optycznych.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141128/wicegubernator_honghe_w_paiiiz (PAIiIZ)

INWESTYCJE W POLSCE

Euro-Park Mielec rozszerzona
Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna została rozszerzona o nowe tereny inwestycyjne. Cel: większa intensyfikacja wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych inwestycji.

W oparciu o średnie wyniki uzyskane w strefie mieleckiej na koniec 2013 r. szacuje się, że na włączanym obszarze powstanie ok. 5722 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 1481 mln zł. W wyniku wprowadzonych zmian powierzchnia strefy zwiększy się do ponad 1460 ha. (MG)

Polski akcent we Włoszech
Do końca roku firma z polskim kapitałem Solaris Bus&Coach dostarczy do włoskiego miasta Biela 15 międzymiastowych autobusów. To kolejne zamówienie płynące z rynku włoskiego.

Dotychczas polski producent dostarczył włoskim przewoźnikom niemal 350 autobusów i trolejbusów, w tym 40 autobusów InterUrbino. Pojazdy z zielonym jamnikiem, symbolem firmy, jeżdżą m.in. w Anconie, Bari, Bolonii, Cagliari, Genui, Neapolu, Parmie czy Rzymie. (Solaris Bus&Coach)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,3424

3,4100

Euro

4,1149

4,1981

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 04.12.2014

WYDARZENIA

Rynek pracy: sezonowe ochłodzenie czy trwały trend?
PAIiIZ oraz Agencja Doradztwa Personalnego i Pracy Tymczasowej Randstad zapraszają 8 grudnia do siedziby PAIiIZ na spotkanie prasowe prezentujące wyniki badania Randstad i TNS nt. rynku pracy.

Spotkanie rozpoczyna się o godz. 10.30 w Centrum Informacyjnym PAIiIZ. Wyniki badania komentować będą prezes PAIiIZ Sławomir Majman oraz dyrektor ds. prawnych agencji zatrudnienia Randstad Agnieszka Bulik.

Potwierdzenie udziału do 5 grudnia do godz. 14.00 na adres e-mail: beata.jez@paiz.gov.pl

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141208/rynek_pracy_sezonowe_ochlodzenie_czy_trwaly_trend
(PAIiIZ)

Współpraca na rynkach trzecich - Afryka
PAIiIZ wraz z Departamentem Współpracy Ekonomicznej MSZ 11 grudnia zapraszają na debatę: „Współpraca biznesu na rynkach trzecich - Afryka”. Spotkanie odbędzie się na ul. Brukselskiej 23 (Klub Kultury Saska Kępa) w Warszawie.

Debata rozpoczyna się o godz. 9.00. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy poza chęcią dalszego rozwoju kontaktów i współpracy dwustronnej, zainteresowani są także podejmowaniem wspólnych działań handlowych i inwestycyjnych na rynkach pozaeuropejskich (zwłaszcza afrykańskich). Podczas dyskusji prelegenci podzielą się praktycznymi doświadczeniami w ekspansji firm na rynki trzecie jak również informacjami o sposobach wykorzystania instrumentów wsparcia (unijnych i międzynarodowych) w działalności biznesowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Debaty będą tłumaczone na język: angielski, francuski i portugalski.

Akredytacja mediów do 10 grudnia, pod adresem e-mail: www.paiz.gov.pl/third_markets

Więcej informacji: www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/ (MSZ/PAIiIZ).

Działalność B+R+I
11 grudnia w siedzibie PAIiIZ odbędzie się spotkanie poświęcone nowym kierunkom rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w Polsce. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 10.30 (rejestracja).

Podczas konferencji przedstawiona zostanie IV edycja raportu „Rynek B+R+I w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” przygotowanego przez Crido Taxand oraz PAIiIZ. Patronat na raportem objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Rejestracja uczestników oraz mediów pod linkiem: http://www.paiz.gov.pl/wsparcieBRI do 10 grudnia do godz. 15.00

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141211/dzialalnosc_bri (Crido Taxand)

Atrakcyjność inwestycyjna województw 2014
12 grudnia w siedzibie PAIiIZ zostanie zaprezentowany coroczny raport dotyczący „Atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2014”. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 12.15.


Podczas konferencji zaprezentowane zostaną zagraniczne doświadczenia w tworzeniu parków naukowo-technologicznych postrzeganych jako nowoczesne narzędzie podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju regionalnego.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać na adres e-mail: hanna.rakowska@paiz.gov.pl oraz miroslaw.odziemczyk@paiz.gov.pl do 5 grudnia do godz. 17.00

Raport został opracowany na zlecenie PAIiIZ przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141212/atrakcyjnosc_inwestycyjna_wojewodztw (PAIiIZ)

Rynek niemiecki - szansa dla polskich przedsiębiorców
15 grudnia w Poznaniu odbędzie się debata szans rozwoju polskich firm na rynku niemieckim.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się co oferuje polskim przedsiębiorcom Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach narzędzi dyplomacji ekonomicznej, jakie działania podejmuje Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Niemczech, jakie wsparcia oferują niemieckie instytucje gospodarcze.

Wydarzenie kierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu gospodarczego, jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania.

Zgłoszenia udziału do 11 grudnia na adres e-mail rodm@rodm-poznan.pl

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Instytut Zachodni. Udział w spotkaniu bezpłatny.

Więcej informacji: www.rodm-poznan.pl/rynek-niemiecki-szansa-dla-polskiego-przedsiebiorcy.html (RODM)

Rynek spożywczy w Chinach
18 grudnia w siedzibie PAIiIZ odbędzie się seminarium na temat rynku spożywczego w Chinach - „Jak smakuje Państwo Środka? - Rynek spożywczy w Chinach”.

Szkolenie skierowane jest do polskich firm, specjalnych stref ekonomicznych oraz dziennikarzy. Seminarium będzie okazją do zapoznania się ze specyfiką jednego z największych rynków na świecie. Kanały dystrybucji, sposoby wejścia na rynek chiński, czy procedury rejestracji produktów, to tylko część z tematów, jakie zostaną poruszone przez prelegentów. Omówione zostaną również grupy produktowe o dużym potencjale sukcesu na tym rynku.

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele firm, które z powodzeniem prowadzą biznes w Chinach.

Firmy zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrację elektroniczną do dnia 15 grudnia do godziny 12:00 po adresem: www.paiz.gov.pl/rynek_spozywczy

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Język szkolenia: polski.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141218/rynek_spozywczy_w_chinach (PAIiIZ)

ANALIZY I RAPORTY

Polska - wschodzący lider innowacyjności w krajach V4
Polska ma potencjał by stać się liderem innowacji w regionie - to główny wniosek raportu „Polska - wschodzący lider innowacji na tle Grupy Wyszehradzkiej”, analizującego rozwój innowacyjności w krajach V4. Raport przygotowany na zlecenie MSZ uznaje Warszawę i Kraków za najbardziej innowacyjne ośrodki w regionie, zatrudniające najwięcej naukowców i inżynierów.

Raport przedstawia drogę jaką przeszły kraje V4 (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja) w okresie transformacji gospodarczej, pod kątem rozwoju innowacyjności, która w dzisiejszej globalnej gospodarce w coraz większym stopniu decyduje o konkurencyjności państw i regionów.

Według raportu innowacje w poszczególnych krajach potrzebują dalszych inwestycji i zmian instytucjonalnych. Dane statystyczne wskazują na rosnącą liczbę klastrów oraz wydawanych patentów. Największe różnice rozwojowe widoczne są w sektorze małych przedsiębiorstw, które mają problem z dostępem do finansowania pomimo przedsiębiorczego „know-how”.

Kolejny etap rozwoju działalności innowacyjnej musi koncentrować się na dalszym zwiększeniu inwestycji w badania i rozwój, budowie większej współpracy między środowiskami akademickimi, biznesem oraz władzami, zapewnieniu kapitału dla przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, innowacji. Jak wskazuje raport, spośród wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej największy postęp i zmiany widoczne są w Polsce. (MSZ/CEED Institute)

Przedsiębiorstwa bardziej innowacyjne
Według raportu Global Innovation 1000 rośnie innowacyjność przedsiębiorstw, mimo tego, że nakłady przeznaczone na badania i rozwój w dużych firmach kształtują się na coraz niższym poziomie. W tym roku osiągnęły one drugi najniższy wynik w dziesięcioletniej historii badania.


Dise_ador-Fotolia.com

W porównaniu do ubiegłego roku wydatki na B+R wzrosły jedynie o 1,4%, podczas gdy w ostatnich dziesięciu latach przeciętny wskaźnik wzrostu wynosił 5,5%. Nakłady na innowacje spadły pomiędzy rokiem 2005 a 2014 o 17%.

Firmy są obecnie znacznie bardziej innowacyjne niż dekadę temu. Wielkość nakładów na działalność badawczo-rozwojową nie przekłada się na innowacyjność przedsiębiorstwa. Jak podkreślają eksperci to, czy dane przedsiębiorstwo osiąga odpowiedni zwrot z inwestycji w B+R zależy od spójności strategii prac rozwojowych ze strategią biznesową oraz zdolności firmy do generowania i prowadzenia portfela projektów innowacyjnych. Jak pokazuje analiza firmy Strategy&, firmy, gdzie innowacje stały się integralną częścią strategii biznesowej, na przestrzeni 3 lat odnotowały wzrost zysku operacyjnego o 30%. Na czele pierwszej dziesiątki firm najbardziej innowacyjnych stoją: Apple, Google, Amazon i Samsung.

76% liderów innowacji objętych badaniem, wskazało, że obecnie osiągają oni lepsze wyniki niż 10 lat temu. W badaniu wyraźnie widać spadek nakładów na B+R w sektorach takich jaki: przemysł lotniczy i zbrojeniowy, ochrona zdrowia, elektronika, FMCG oraz telekomunikacja. Rosną natomiast wydatki związane z Internetem i rozwojem oprogramowania (17% wzrost), energetyką i przemysłem chemicznym (4,2%), a także sektorem przemysłowym (4,1%) i motoryzacją (2,1%). Firmy chińskie odnotowują natomiast wzrost wydatków na B+R o 46%. Dla porównania spółki z Ameryki Północnej zdecydowały się przeznaczać na działania innowacyjne jedynie o 3,4% więcej niż rok wcześniej, a z Europy 2,5% więcej. Z kolei firmy japońskie obniżyły swoje nakłady na innowacje aż o 14%. Dodatkowo, liczba spółek z Chin objętych badaniem w ramach raportu Global Innovation 1000 wzrosła z 8 w 2005 r. do 114 w 2014 r., co świadczy o rosnącej pozycji chińskich przedsiębiorstw wśród spółek o największych wydatkach na B+R na świecie.

Ankietowane przedsiębiorstwa wyraźnie wskazują na potrzebę połączenia strategii biznesowej z innowacyjną jako na kluczowy czynnik przyczyniający się do sukcesu innowacji. (PwC)

Specjalne strefy ekonomiczne - bilans 20 lat
20 lat temu powołano do życia specjalne strefy ekonomiczne - efektywne narzędzie wspierania polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Na początku grudnia ukazała się publikacja opracowana przez KPMG „20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce - przewodnik po SSE”.

Dwie dekady temu uchwalono ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych. Dziś w 14 SSE działających w Polsce przeważają małe i średnie firmy. Według statystyk 20% inwestycji w strefach pochodzi z Polski, 15% - z Niemiec, a 12% inwestycji stanowi kapitał amerykański. - Po dwóch dekadach działalności stref możemy stwierdzić, że stały się one machiną napędową zmian i modernizacji polskiej gospodarki (...) Strefy są nie tylko miejscem zwolnienia z podatków, ulg dla firm z kapitałem zagranicznym, ale doskonałym wsparciem rodzimego biznesu - komentuje prezes PAIiIZ Sławomir Majman. Specjalne strefy ekonomiczne stały się dobrą bazą do powstawania klastrów, branżowych specjalizacji oraz parków naukowo-technologicznych.

Na koniec 2013 roku wartość zainwestowanego kapitału we wszystkich strefach wyniosła 93,1 mld zł a do końca 2014 roku może przekroczyć 100 mld zł. Według prognoz zarządów stref zatrudnienie na terenie SSE pod koniec roku wyniesie ponad 287 tysięcy osób.

Publikacja KPMG powstała z myślą o inwestorach zainteresowanych rozpoczęciem działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Oprócz opisu dostępnych ulg i zachęt przewodnik zawiera podstawowe informacje na temat każdej z 14 działających w Polsce stref. Publikacja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz PAIiIZ. (KPMG/PAIiIZ)

Dobra kondycja polskiej gospodarki
Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące polskiego PKB wskazują na dobrą kondycję polskiej gospodarki.

Polskie PKB wzrosło o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4%. (GUS)

Z REGIONÓW

"For Africa"
W województwie warmińsko-mazurskim powstał klaster „For Africa”. O działaniach i inicjatywach oraz współpracy rozmawiano podczas spotkania, w którym uczestniczył poseł Killion Munyama oraz przedstawiciele PAIiIZ.

Inicjatorem - założycielem klastra „For Africa” jest dr Mamadou Bah pracujący w Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.
Klaster „For Africa” zrzesza podmioty gospodarcze, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji państwowej i samorządowej działające na rzecz budowania sieci współpracy polsko-afrykanskiej.

Celem organizacji jest, między innymi, zwiększenie polskiego eksportu, zarówno towarów i usług, jak i nowoczesnych, innowacyjnych technologii, a także transferu wiedzy oraz kreowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i społecznych.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141126/for_africa (PAIiIZ)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl

Kliknij na ikonę po prawej, aby pobrać Newsletter w formacie PDF: