Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

Kompleksowa organizacja etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków i oceny strategii ekspansji w projekcie PMT na 12 rynkach - nr referencyjny: BPR.CZP.25.07/2020

Nazwa postępowania Kompleksowa organizacja etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków i oceny strategii ekspansji w projekcie PMT na 12 rynkach
Numer referencyjny BPR.CZP.25.07/2020
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 24.06.2020
Termin składania ofert 29.09.2020
 

​Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków i oceny strategii ekspansji w projekcie Polskie Mosty Technologiczne na 12 rynkach: Kazachstan, Kanada, ZEA, Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur, Malezja, Chiny, Meksyk, Kenia, Tajwan, USA na 2020.

 

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.  w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert: 29.09.2020 r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 29.09.2020 r. godz. 10.30

 

Postępowanie jest prowadzone na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://paih.eb2b.com.pl

 

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij