Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne

„Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 2 rynki: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kenia z podziałem na dwie części“ - nr referencyjny: BOK/25-114/2018

Nazwa postępowania „Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 2 rynki: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kenia z podziałem na dwie części“
Numer referencyjny BOK/25-114/2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 14.12.2018
Termin składania ofert 17.01.2019

Przedmiotem zamówienia „Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 2 rynki: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kenia z podziałem na dwie części“.

Zamówienie podzielone jest na dwie części:

  • CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek emiracki oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie;
  • CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek kenijski oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie;

Wykonawca obowiązany jest zrealizować Przedmiot Zamówienia zgodnie z niniejszym SIWZ w tym zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „SOPZ”), stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (dla wszystkich części przedmiotu zamówienia).

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.  w celu realizacji  Projektu Polskie Mosty Technologiczne  Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl

Termin składania ofert: 17.01.2019 r godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 17.01.2019 r. godz. 12.30

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij