Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj w Polsce
Strona główna > Inwestuj w Polsce > Zachęty inwestycyjne > Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) > Kamienna Góra > Kamiennogórska strefa partnerem dualnego kształcenia

Kamiennogórska strefa partnerem dualnego kształcenia

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości pragnie włączyć się w rozwój systemu kształcenia zawodowego w Polsce. W ramach pracy klastra edukacyjnego Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości priorytetowym działaniem będzie łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego zarówno dla potrzeb gospodarki, jak i lokalnego rynku pracy. 

Klaster edukacyjny KSSEMP będzie aktywnie wspierać wielopłaszczyznową współpracę między szkołami branżowymi i technikami a przedsiębiorcami. Chcemy promować firmy strefowe, szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wsparciem dla kształcenia dualnego, popularyzować zawody niezbędne dla lokalnego rynku pracy. Pragniemy przeprowadzić weryfikację i analizę potrzeb pracodawców w zakresie zapotrzebowania na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz informować środowisko edukacyjne o potrzebie dostosowania oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. 

Proponujemy współpracę inwestorom przy nawiązaniu porozumień ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów w firmach strefowych, tworzeniu klas patronackich, przy organizacji konferencji poświęconych kształceniu zawodowemu, konkursów zawodoznawczych, wizyt studyjnych dla uczniów w firmach strefowych, czy podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów niezbędnych na stale zmieniającym się rynku pracy.

Dodatkowym działaniem podejmowanym przez klaster strefowy jest szeroka współpraca z nauczycielami teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w zakresie modyfikacji programów praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych w celu podniesienia jakości kształcenia oraz organizacji doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej z zakresu nowoczesnych metod, technik i technologii stosowanych w przedsiębiorstwach.

Klaster strefowy będzie promował dobre praktyki i innowacyjne formy współpracy. Powstanie sieć branżowych zakładów pracy , w których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe będą odbywać kształcenie praktyczne. Wszystkie wskazane działania mają na celu wypracować długofalową strategię współpracy między przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi odnośnie definiowania kierunków oraz form kształcenia zawodowego zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

W efekcie podjętych działań przedstawiona zostanie oferta edukacyjna szkół adekwatna do potrzeb gospodarki rynkowej, a w konsekwencji dobrze wykształcony absolwent szkoły zawodowej, przygotowany do wykonywania zawodu oraz elastycznie reagujący na zmieniające się potrzeby rynku pracy dopasowany zarówno do aktualnych, jak i przyszłych potrzeb rynku pracy.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij