Parki przemysłowe i technologiczne

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny


PL | ENPłocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) jest obszarem inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw jako wspólne przedsięwzięcie Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A. Władze samorządowe i kierownictwo Koncernu zdecydowały o wspólnej realizacji Parku stawiając mu za cel stymulowanie rozwoju wiedzy i nauki, kreowanie innowacji, wdrażanie projektów B+R, oferowanie korzyści biznesowych oraz dążenie do tworzenia w Płocku nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

PPP-T oferuje swoim klientom skomunikowane tereny inwestycyjne, wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne powierzchnie biurowe. Od 2014 i 2015 r. w ramach Parku funkcjonują nowe obiekty Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego, przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe.


Lokalizacja

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany jest w Płocku - mieście położonym w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Jego atutem jest centralne położenie w stosunku do stolic państw Europy Środkowo-Wschodniej i największych miast Polski. Aglomeracje miejskie i centra gospodarcze środkowej Polski, takie jak Warszawa, Łódź czy Toruń, znajdują się w odległości około 100 km od Płocka.

W pobliżu miasta przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Niedaleko miasta krzyżują się auto­strady: A-1 Północ - Południe (droga międzynarodowa nr 1 Gdańsk - Ostrawa) oraz A-2 Wschód - Zachód (droga międzynarodowa nr 2 Moskwa - Berlin). Bliska odległość dzieli również Płock od drogi ekspresowej S-10 Warszawa - Szczecin. Dojazd do największego w Polsce Międzynarodowego Lotniska Chopina w Warszawie zajmuje tylko 2 godziny, a regionalny port lotniczy w Modlinie osiągalny jest w zaledwie 45 minut. W położonym o niespełna godzinę jazdy Kutnie znajduje się duży międzynarodowy węzeł kolejowy. W Płocku działa też lotnisko, które może przyjmować małe samoloty i śmigłowce.

Oferta

Tereny inwestycyjne Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN S.A., spółek Grupy ORLEN a także czołowych europejskich i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej. Są one korzystnie skomunikowane z najważniejszymi miastami i centrami gospodarczymi środkowej Polski. Charakteryzują się również bardzo dogodnym dojazdem z centrum Płocka.

Jako instytucja otoczenia biznesu PPP-T świadczy na rzecz swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług rozwojowych na rzecz wsparcia i pobudzania przedsiębiorczości. Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi Park buduje silną sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność B+R.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje kompleksowy pakiet usług własnych dla rozwoju przedsiębiorczości, obejmujący między innymi usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, okołobiznesowe i proinnowacyjne. Celem programu jest pełna obsługa przedsiębiorstw, partnerów i klientów PPP-T, mająca na celu podniesienie kwalifikacji i konkurencyjności podmiotów współpracujących z Parkiem, rozwijanie nowych firm oraz profesjonalizacja działań zarządczych w firmach już istniejących. Usługi rozwojowe realizowane są przez PPP-T we współpracy z renomowanymi i uznanymi instytucjami sektora państwowego i prywatnego.


Laboratorium Centralne: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest właścicielem Laboratorium Centralnego o łącznej powierzchni użytkowej około 6,5 tysiąca metrów kwadratowych - największego laboratorium analitycznego o profilu chemicznym w Polsce i jednego z czołowych pod względem wielkości branżowych laboratoriów w Europie. Głównym użytkownikiem i operatorem obiektu jest ORLEN Laboratorium, spółka należąca do Grupy ORLEN, wykonująca analizy paliw, produktów ropopochodnych, wód, ścieków, gleby i powietrza. Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A. w Płocku.


Kontakt

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: +48 24 364 03 50, +48 24 364 03 56
fax: + 48 24 364 03 52
sekretariat@pppt.pl
www.pppt.pl


Powrót »