Rejestr zmian
POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A.
Logo BIP.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej PAIH Logo PAIH
www.bip.gov.pl
www.paih.gov.pl

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. nie jest zobligowana przepisami prawa do przyjmowania i załatwiania spraw w sposób przewidziany odrębnie dla określonych podmiotów. 

Do klientów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., których sprawy są załatwiane, należą w szczególności:

  • przedsiębiorcy zagraniczni,
  • instytucje wspomagające działania mające na celu wspieranie napływu inwestycji zagranicznych do Polski, w szczególności urzędy władzy centralnej i samorządowej, specjalne strefy ekonomiczne oraz organizacje gospodarcze.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. przyjmuje każdą sprawę, której charakter wskazuje, że jej załatwienie jest związane z działaniami mającymi na celu zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych do Polski, a jednocześnie nie należy do kompetencji wyłącznie innego podmiotu. Załatwiając sprawę Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. ma na uwadze w szczególności względy interesu inwestorów zagranicznych oraz gospodarki Polski. Sprawy załatwiane są samodzielnie, a jeżeli charakter sprawy wskazuje, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. nie może jej załatwić samodzielnie, to Agencja przekazuje ją do innych podmiotów, właściwych do załatwienia sprawy.

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2019-04-04 16:21:33 (Jarosław Mrozowski)
Opublikowano: 2019-04-04 16:21:36 (Jarosław Mrozowski)

Ilość odwiedzin: 22232

Strona do wydrukuPoleć stronęNa górę
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50; 00-025 Warszawa; tel.: +48 22 334 98 00; email: webmaster@paih.gov.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności