Rejestr zmian
POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A.
Logo BIP.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej PAIH Logo PAIH
www.bip.gov.pl
www.paih.gov.pl

Majątek

Zgodnie z bilansem spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r., zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie wartość majątku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A była następująca:

Stan na dzień 31.12.2017:

A. Aktywa trwałe  -  6  490 166,11
I. wartości niematerialne i prawne - 32 200,12
II. rzeczowe aktywa trwałe - 2 631 396,22
III. Należności długoterminowe - 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe - 3 826 569,77
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00

B. Aktywa obrotowe  - 137 632 752,72
I. zapasy - 0,00
II. należności krótkoterminowe - 2 052 480,13
III. inwestycje krótkoterminowe 133 755 100,71
IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 1 825 171 ,88

Razem majątek - 144 122 918,83 

 

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2018-07-30 18:16:55 (Aleksandra Łuczak)
Opublikowano: 2018-07-30 18:16:59 (Aleksandra Łuczak)

Ilość odwiedzin: 21269

Strona do wydrukuPoleć stronęNa górę
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50; 00-025 Warszawa; tel.: +48 22 334 98 00; email: webmaster@paih.gov.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności