Informacje o Agencji

Misją Agencji jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.

ZBH są ulokowane na rynkach szybkiego wzrostu, charakteryzujących się największym potencjałem możliwości biznesowych. To pierwszy punkt kontaktu dla polskiego eksportera i zagranicznego inwestora, gdzie przedsiębiorca pozyska niezbędną wiedzę, pozwalającą zredukować ryzyko biznesowe na nowym rynku. Biura asystują przedsiębiorcom na każdym etapie realizowania projektów.

Agencja oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektu biznesowego.  Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Dzięki współpracy z ekspertami PAIH, firmy otrzymują również dostęp do całego wachlarza instrumentów finansowania czy ubezpieczeń, oferowanych przez instytucje zrzeszone w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zanim powstała PAIH

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa utworzoną 17 czerwca 1991 r. pod nazwą Polska Agencja Informacyjna S.A. na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezesa Rady Ministrów w Decyzji nr 1 z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie zagospodarowania majątku Polskiej Agencji Informacyjnej "INTERPRESS".

W dniu 24 czerwca 2003 r. nastąpiło połączenie Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Polskiej Agencji  Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. na Polską Agencję Informacyjną S.A. (Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2003 r.).

W dniu 2 lutego 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy Spółki na Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2016 r.).

Dane rejestrowe

Agencja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000109815
NIP: 526-030-01-67
Regon: 012070669
Kapitał zakładowy: 101.724.664,86 zł (wpłacony w całości)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel.: +48 22 334 98 00
 

Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2020-02-14 09:08:31 (Anna Woińska)
Opublikowano: 2020-02-14 09:08:34 (Anna Woińska)

Liczba odwiedzin: 508

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności