Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
7 lipca 2020

Wraca program Polskie Mosty Technologiczne - zapowiedź naboru

Mali i średni przedsiębiorcy znów mogą ubiegać się o dofinansowanie ich działań za granicą z poddziałania 3.3.1 POIR. Już 14 lipca Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) uruchomi pierwszy w tym roku nabór do konkursu Polskie Mosty Technologiczne (PMT). Wnioski na rynki Kanady, Kazachstanu i ZEA przyjmuje do września.

Stawką w programie Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest grant w wysokości 200 tys. zł w postaci pomocy de minimis oraz opracowanie i weryfikacja strategii wejścia na międzynarodowe rynki. Angelika Wójcik, szefowa projektu w PAIH przypomina, że konkurs składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór poprzedza seminarium przygotowawcze dla firm. – Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków przyjdzie kolej na warsztaty tworzenia „szytej na miarę” strategii. Przedsiębiorców będą wspierali w tym krajowi i zagraniczni eksperci – mówi.

PMT a pandemia – co się zmieniło?

Konkurs miał już dziewięć naborów i do tej pory wystartowało w nim ponad 900 polskich firm, a grant otrzymało blisko 300. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany organizacji programu w tym roku. Agencja musiała przełożyć uruchomienie pierwszego naboru z połowy marca na początek lipca. W zależności od tego, jak będzie kształtować się sytuacji epidemicznej i gospodarcza, za zgodą instytucji zarządzającej, tj. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, będziemy modyfikować katalog wydatków kwalifikowanych. Już w tym naborze zwiększyliśmy limit wykorzystania środków z grantu na działania promocyjne oraz włączyliśmy możliwość udziału w targach na innych rynkach niż docelowy - podkreśla Angelika Wójcik z PAIH.Nowy rynek w grze

Pierwsza w tym roku runda konkursowa PMT dotyczy wsparcia ekspansji na rynki Kanady, ZEA i Kazachstanu. Ten ostatni debiutuje w programie. Kraj zajmuje wysoką, 25. lokatę w rankingu wolności gospodarczej (Doing Business) i od kilku lat notuje kilkuprocentowy wzrost PKB. Jednak polscy przedsiębiorcy do tej pory nie korzystali chętnie z tego potencjału. Kazachstan zajmuje bowiem dopiero 50. miejsce na liście kierunków naszego eksportu. Julia Horodecka, kierownik biura PAIH w Nur-Sułtanie, zwraca uwagę, że Kazachstan jest jedynym krajem w Azji Środkowej, który zawarł umowę o wzmocnionym partnerstwie z Unią Europejską. –  Władze Kazachstanu są bardzo zainteresowane budową nowych zakładów przetwórczych i produkcyjnych. Zależy im również na dywersyfikacji gospodarki, aby oprócz przemysłu wydobywczego rozwijały się inne sektory  –  zaznacza Julia Horodecka. Z kolei wśród branż, w które warto inwestować na tamtym rynku są: budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT, ICT. – Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że rynek kazachski jest podatny na wahania kursu lokalnej waluty. Warto też przed nawiązaniem współpracy z lokalnymi partnerami właściwie zabezpieczyć interesy firmy –  wskazuje Julia Horodecka. W Kazachstanie firmy znad Wisły mogą również liczyć na wiele zachęt i ulg podatkowych.

Granty z naborów na rynki Kanady i ZEA w 2018 roku zostały przyznane 30 firmom, w ubiegłym roku rekomendację do wsparcia otrzymało 43 wnioskodawców. Część z nich już podpisała kontrakty za granicą, inne czekają na finalizację negocjacji, które przerwała pandemia COVID-19. PAIH planuje uruchomienie kolejnych rund konkursowych w tym roku, jednak będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach.

O programie Polskie Mosty Technologiczne (PMT)

Program Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany w latach 2018-2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij