Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
19 czerwca 2020

EXPO 2020: Konsorcjum trzech firm opracuje koncepcję narracyjną i treści multimedialne dla Pawilonu Polski

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zawarła umowę z konsorcjum firm Science Now, Stellar Fireworks i Tellart na „Content management: uszczegółowienie koncepcji materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020 i ich produkcję”. Współpraca obejmuje stworzenie koncepcji narracyjnej, kreację doświadczenia oraz realizację treści multimedialnych w Pawilonie Polski. Konsorcjum zostało wybrane przez PAIH w drodze konkursu przeprowadzonego w ramach procedury prawa zamówień publicznych.

Ze względu na pandemię COVID-19 Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju została przełożona o rok i odbędzie się między 1.10.2021 r. a 31.03.2022 r. Hasło przewodnie Wystawy brzmi: „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”. Polska, podtrzymując chęć uczestnictwa w tym największym promocyjno-gospodarczym wydarzeniu na świecie, opracowuje program wspierający polskich przedsiębiorców w rzeczywistości post-pandemicznej.

Obecna sytuacja stawia przed nami nowe wyzwania. Nasze podstawowe założenia, zawarte w Koncepcji Programowej, pozostają niezmienne, jednak zarówno w pracach nad narracją Pawilonu, jego treściami multimedialnymi, jak i w programie gospodarczym czy w każdym innym segmencie naszych przygotowań do EXPO 2020, uwzględniamy kontekst epidemiologiczny. Prace nad ekspozycją będziemy prowadzić w oparciu o wytyczne organizatora i obowiązujące w ZEA regulacje w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. W warstwie merytorycznej dążymy do zachowania przewagi uniwersalnych przekazów o Polsce, pogłębiając w szczególności wątki gospodarcze. W myśl hasła przewodniego Pawilonu Polski, chcemy pokazać Polskę jako kraj ludzi kreatywnych i zaradnych, również w kontekście zmagań ze skutkami pandemii COVID-19. Obserwując zaangażowanie, energię i interpretowaną na nowo potrzebę współdziałania wśród organizatorów i uczestników, wierzymy, że rozmach Wystawy Światowej w nowych ramach czasowych będzie imponujący. EXPO 2020 w Dubaju będzie jednym z pierwszych prawdziwie globalnych wydarzeń o charakterze gospodarczym, które będą miały charakter stacjonarny, a tym samym zdefiniują na nowo wartość bezpośrednich spotkań międzyludzkich – tłumaczy Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Uczestnicy konkursu na „Opracowanie koncepcji materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020” zostali zaproszeni do przygotowania pracy złożonej z dwóch części: strategicznej, polegającej na stworzeniu koncepcji prezentacji Polski poprzez materiały multimedialne w Pawilonie Polski, a także części artystycznej obejmującej opracowanie dwóch próbek materiałów multimedialnych (materiału video oraz animacji). Prace były oceniane przez sąd konkursowy, złożony z ekspertów rynkowych, przedstawicieli resortów oraz członków Zespołu EXPO 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Przed uczestnikami konkursu stało trudne zadanie uzupełnienia założeń całościowego doświadczenia Pawilonu Polski w kontekście dotychczas wypracowanych koncepcji kreatywnych, w tym koncepcji architektoniczno-tematycznej. Zwycięską pracę wyróżniało doskonałe podejście strategiczne, poparte dogłębną analizą kontekstu budowania narracji, a w części artystycznej - duża wrażliwość w zakresie doboru treści oraz budowania dramaturgii przekazu. Uwzględniając nowe okoliczności, które stworzyła pandemia COVID-29, rozpoczynamy intensywną pracę nad kreatywną interpretacją tematu przewodniego Pawilonu Polski na EXPO 2020 („Polska. Kreatywność inspirowana naturą”), której efektem będzie stworzenie wizytówki naszego kraju – angażującej i zachwycającej opowieści o Polsce, Polakach oraz inspirowanych naturą technologiach – mówi Monika Dyląg-Sajór, Koordynator projektu EXPO 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Prace konkursowe były oceniane w oparciu o kryteria, obejmujące m.in. atrakcyjność, kreatywność, nowoczesność zaproponowanej koncepcji i propozycji materiałów, czytelność, szczególnie w odniesieniu do percepcji zagranicznego odbiorcy, a także poziom spójności z wytycznymi PAIH zawartymi w briefie.

Pawilon Polski będzie główną areną prezentacji oraz nośnikiem informacji o Polsce podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Stworzenie koncepcji oraz realizacja treści multimedialnych przez laureata konkursu będzie kolejnym krokiem budowania przekazu o naszym kraju, który dopełni koncepcję architektoniczną budynku.

Przeprowadzony w 2018 roku konkurs na opracowanie projektu architektonicznego Pawilonu Polski oraz ekspozycji wewnętrznej na Wystawie Światowej został EXPO 2020 w Dubaju wygrała warszawska pracownia WXCA. Architektura Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności. Tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową konstrukcję, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji – rzeźby kinetycznej wyobrażającej lecące stado ptaków. Generalnym Wykonawcą Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju jest konsorcjum firm Międzynarodowe Targi Poznańskie wraz z FM Aldentro.

Więcej informacji o Polskim Pawilonie na EXPO 2020 znajduje się na stronie expo.gov.pl.Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij