Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
11 czerwca 2019

Klimat inwestycyjny Polski: rekord obroniony

Polska to dobre miejsce do inwestycji - deklarują zagraniczne firmy, czyli respondenci 12 edycji badania „Klimat Inwestycyjny”, zrealizowanego przez PAIH, Grant Thornton oraz HSBC. Już trzeci rok z rzędu klimat do inwestowania w Polsce został oceniony na 3,7 pkt na 5 możliwych, a aż 65% ankietowanych określiła warunki do prowadzenia biznesu w naszym kraju jako co najmniej dobre. Badanie pokazuje także, że najwyższe noty wystawili inwestorzy europejscy oraz azjatyccy.
  • 94 proc. zagranicznych inwestorów cieszy się, że zainwestowało w Polsce i zrobiłoby to ponownie;
  • Klimat inwestycyjny w Polsce jest oceniany przez zagranicznych inwestorów na 3,7 pkt (w skali 1-5), co jest jedną z najlepszych ocen w historii badania;
  • Zagraniczni inwestorzy, jako główne atuty naszego kraju, wskazują wielkość rynku wewnętrznego oraz stabilność gospodarczą;
  • Zmienność i niejasność przepisów, niska efektywność sądownictwa gospodarczego i podatkowa biurokracja to obszary wymagające zdecydowanej poprawy.


Inwestorzy zadowoleni z wyboru

Jako regionalne centrum produkcji części samochodowych i akcesoriów Polska poczyniła znaczne postępy w pozyskiwaniu inwestycji z całego świata o coraz bardziej innowacyjnym profilu takich, jak elektro mobilność, lotnictwo, badania i rozwój czy sektor zaawansowanych usług dla biznesu.
 
Z perspektywy rozwoju polskiej gospodarki najważniejsze są te inwestycje, które przynoszą zaawansowane technologie, miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Oferta, jaką kieruje Polska do zagranicznych inwestorów premiuje inwestycje o wysokiej wartości dodanej skutkując ponad czterokrotnym wzrostem nakładów inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat. Perspektywa na przyszłość jest obiecująca, ponieważ takich projektów jest obecnie najwięcej w portfelu Agencji - tłumaczy Jan Kamoji-Czapiński dyrektor Obszaru Inwestycji w PAIH.
 
Poprzedni rok był rekordowy pod względem projektów inwestycyjnych obsłużonych przez Agencję. Pozytywną decyzją inwestorów zakończyło się aż 71 projektów, przy których pracowała Agencja. Ich łączna wartość przekroczyła 2,13 mld euro. Dla porównania we wspomnianym 2015 r. było to 500 mln euro.
 
Duża aktywność międzynarodowych firm wybierających nasz kraj do realizacji coraz bardziej skomplikowanych technologicznie procesów to potwierdzenie atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego, jaki panuje w Polsce. Aż 94% respondentów 12. edycji badania „Klimat Inwestycyjny”, czyli 2% więcej niż rok temu, wyraziło satysfakcję z wyboru Polski na miejsce inwestycji, jednocześnie deklarując, że dokonaliby takiego wyboru ponownie.
 
Dobrym sygnałem jest zwłaszcza informacja, że blisko 53 proc. firm planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne w Polsce w 2019 roku. To samo mówią nam klienci, podkreślają, że kluczowa jest dla nich dostępność wykwalifikowanych specjalistów. Wsłuchując się w głos inwestorów zagranicznych możemy stwierdzić, że aspekt wyszkolonej kadry pracowniczej będzie stanowić przewagę konkurencyjną Polski w najbliższych latach - komentuje Scott Solberg, Dyrektor Zarządzający Pionem Bankowości Komercyjnej i Globalnej HSBC w Polsce.
 
Chcąc zwiększyć poziom atrakcyjności biznesowej Polski, stale optymalizowany jest system zachęt inwestycyjnych. W 2018 roku weszła w życie Konstytucja dla Biznesu, czyli pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności biznesowej. Znowelizowano także ustawę o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, zapewniając dostęp do ulg strefowych praktycznie na terenie całego kraju.  Wprowadzono również instrumenty wsparcia dla innowatorów. Jednym z nich jest IP Box, czyli obniżona stawka podatkowa z tytułu uzyskania prawa własności intelektualnej. To jeden z najbardziej atrakcyjnych wariantów IP Box spośród krajów rozwiniętych.


Brytyjczycy i Chińczycy najbardziej chwalą Polskę
 
Posługując się skalą szkolną (1-5 pkt, gdzie 5 to ocena najwyższa), ankietowani 12. edycji badania „Klimat Inwestycyjny” zostali poproszeni o ogólną ocenę naszego kraju jako miejsca do prowadzenia biznesu. Klimat do inwestowania w Polsce uzyskał uśrednioną ocenę 3,71 pkt (w skali 1-5). Zdecydowanie dominowała opinia „dobrze” (49 proc. wskazań), drugim w kolejności wskazaniem była odpowiedź „średnio”. Rzadko inwestorzy wybierali odpowiedź „źle” (10 proc.), ani razu nie padła odpowiedź „bardzo źle”. Jest to jedna z najlepszych ocen w dwunastoletniej historii badania. Warte podkreślenia jest to, że dobre zdanie zagranicznego biznesu o Polsce utrzymuje się na praktycznie niezmiennym poziomie od trzech lat - rok temu klimat inwestycyjny w oceniono na 3,70 pkt a dwa lata temu na i 3,72 pkt.
 
Stopień zadowolenia z inwestowania w Polsce różni się w przypadku poszczególnych krajów pochodzenia inwestorów. Najlepsze opinie o naszym kraju mają firmy z Wielkiej Brytanii, przyznając nam średnio aż 4,5 pkt na 5 możliwych. Co ciekawe, na drugim miejscu uplasowały się Chiny (4,2 pkt), a na trzecim ex aequo Dania i Niemcy (3,8 pkt). Na dole rankingu znalazły się natomiast oceny inwestorów ze Szwecji (3,3 pkt) i Holandii (3,4 pkt). Należy jednak zwrócić uwagę, że te najmniej korzystne opinie plasują się znacznie powyżej środka skali i świadczą o dużym zadowoleniu inwestorów.
 
Klimat inwestycyjny w Polsce w podziale na kraje - inwestorów
 
Rynek wewnętrzny i stabilność gospodarcza najważniejsze
 
Najnowsze wyniki badania „Klimatu Inwestycyjnego” pokazują, że polska gospodarka to prężny mechanizm, z unikalnym połączeniem silnego wzrostu gospodarczego, mocnego popytu wewnętrznego na dużym rynku funkcjonującym w ramach UE oraz skutecznie działające otoczenie lokalnych dostawców i wykonawców. Zdaniem inwestorów, wciąż najsilniejszym magnesem przyciągającym zagraniczny kapitał do Polski jest swoista „samowystarczalność” gospodarcza kraju. Największą biznesową zaletą naszego państwa jako lokalizacji dla inwestycji, okazała się w tym roku wielkość rynku wewnętrznego, oceniona średnio na 3,88 pkt. Kolejne noty otrzymała stabilność gospodarcza (3,83 pkt) oraz polscy pracownicy za lojalność (3,74 pkt.) i wydajność (3,69 pkt.).
 

Wyzwania
 
Zagraniczni inwestorzy po raz kolejny najniżej ocenili czynniki związane z legislacją (np. ocena jasności i spójności przepisów prawnych: 2,75 pkt). Ich zdaniem mamy też skomplikowany system podatkowy, (formalności związane z podatkami ocenione na 2,76 pkt). Żółtą kartkę otrzymały też sądy gospodarcze za efektywność pracy (2,73 pkt).
 
Wyraźnie widać, że to właśnie biurokracja jest obecnie największą barierą rozwoju przedsiębiorstw zagranicznych w naszym kraju. W porównaniu z minionym rokiem oceny czynników związanych z kondycją prawa i sądownictwa w Polsce najbardziej się pogorszyły. Mimo to, tegoroczne badanie podtrzymuje wysoki w ostatnich latach ogólny optymizm zagranicznych inwestorów w ocenie warunków do prowadzenia biznesu w naszym kraju. Warto pamiętać, że w przypadku nastrojów inwestorów wiele zależy też od zmieniającej się atrakcyjności sąsiednich rynków, która jest poza naszą kontrolą, ale którą powinniśmy regularnie monitorować - mówi Przemysław Polaczek, Partner Zarządzający, Grant Thornton.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij